Dokument & lagar (15 träffar)

Yttrande 2008/09:EUN1Y

EU-nämndens yttrande 2008/09:EUN1Y Verksamheten i Europeiska unionen under 2008 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 2 april 2009 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2008/09:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008. EU-nämnden lyfter i detta yttrande

2009-04-17

Yttrande 2008/09:EUN1Y (doc, 64 kB)

Yttrande 2007/08:EUN3y

EU-nämndens yttrande EU-nämndens yttrande 2007/08:EUN3y Granskningsärende 2007/08:28 Utrikesminister Carl Bildts agerande i samband med en europeisk Kosovostrategi Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har vid sitt sammanträde den 8 april 2008 beslutat att avge bl.a. följande remiss. Utrikesutskottet och

2008-04-17

Yttrande 2007/08:EUN3y (doc, 60 kB)

Yttrande 2007/08:EUN2Y

EU-nämndens yttrande EU-nämndens yttrande 2007/08:EUN2Y Verksamheten i Europeiska unionen under 2007 skr. 2007/08:85 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 3 april 2008 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2007/08:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under

2008-04-17

Yttrande 2007/08:EUN2Y (doc, 103 kB)

Yttrande 2007/08:EUN1y

EU-nämndens yttrande EU-nämndens yttrande 2007/08:EUN1y Yttrande till finansutskottet över Europeiska kommissionens meddelande om en budgetreform Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda utrikesutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet samt EU-nämnden tillfälle

2008-02-29

Yttrande 2007/08:EUN1y (doc, 105 kB)

Yttrande 2006/07:EUN1y

EU-nämndens yttrande REGERINGENS SKRIVELSE 2006/07:EUN1y 2000-08-11 16.42 2006/07:EUN1y REGERINGENS SKRIVELSE 2000-08-11 16.42 2006/07:EUN1y Verksamheten i Europeiska unionen under 2006 skr. 2006/07:85 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 20 mars 2007 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över

2007-01-01

Yttrande 2006/07:EUN1y (doc, 117 kB)

Yttrande 2005/06:EUN2y

EU-nämndens yttrande 2005/06:EUN2y Verksamheten i Europeiska unionen under 2005 skr. 2005/06:85 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 28 mars 2006 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2005/06:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2005. EU-nämnden behandlar

2006-01-01

Yttrande 2005/06:EUN2y (doc, 94 kB)

Yttrande 2005/06:EUN1y

EU-nämndens yttrande 2005/06:EUN1y Riksdagen i en ny tid Sammanfattning I detta yttrande redovisar EU-nämnden sina synpunkter på riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid, som i sin tur bygger på 2002 års riksdagskommittés betänkande i samma ämne. EU-nämnden koncentrerar huvudsakligen sitt

2006-01-01

Yttrande 2005/06:EUN1y (doc, 134 kB) Yttrande 2005/06:EUN1y (pdf, 282 kB)

Betänkande 2004/05:USOU1

Riksdagen anser att den globala smittspridningen av allvarliga sjukdomar är ett problem som kräver hög handlingsberedskap. Den globala smittspridningen av hiv och tuberkulos och hot om omfattande influensaepidemier är oroande och kräver såväl nationella som internationella lösningar. Riksdagen konstaterar att i ett internationellt perspektiv är situationen i Sverige visserligen mindre oroande men ökat resande och spridning av sjukdomar gör att det finns ett hot mot folkhälsan även i Sverige.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2005-02-15 Justering: 2005-03-10 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-16

Betänkande 2004/05:USOU1 (doc, 174 kB)

Yttrande 2004/05:EUN1y

EU-nämndens yttrande 2004/05:EUN1y Verksamheten i Europeiska unionen under 2004 skr. 2004/05:60 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 12 april 2005 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2004/05:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2004. EU-nämnden behandlar

2005-01-01

Yttrande 2004/05:EUN1y (doc, 104 kB)

Yttrande 2003/04:EUN1y

EU-nämndens yttrande 2003/04:EUN1y Verksamheten i Europeiska unionen under 2003 skr. 2003/04:60 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 1 april 2004 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2003/04:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2003. EU-nämnden behandlar

2004-01-01

Yttrande 2003/04:EUN1y (doc, 85 kB)

Yttrande 2002/03:EUN1y

EU-nämndens yttrande 2002/03:EUN1y Verksamheten i Europeiska unionen under 2002 skr. 2002/03:60 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 29 april 2003 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2002/03:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2002. EU-nämnden behandlar

2003-01-01

Yttrande 2002/03:EUN1y (doc, 71 kB)

Yttrande 2001/02:EUN2y

EU-nämndens yttrande 2001/02:EUN2y Verksamheten i Europeiska unionen under 2001 skr. 2001/02:105 och 2001/02:160 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 9 april 2002 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelser 2001/02:105 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska

2002-01-01

Yttrande 2001/02:EUN2y (doc, 71 kB)

Yttrande 2001/02:EUN1y

EU-nämndens yttrande 2001/02:EUN1y Verksamheten i Europeiska unionen under 2000 skr. 2001/02:30 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 november 2001 beslutat att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2001/02:30 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2000. Enligt 10

2002-01-01

Yttrande 2001/02:EUN1y (doc, 67 kB)

Yttrande 1999/2000:EUN1y

EU-nämndens yttrande 1999/2000:EUN1y Verksamheten i Europeiska unionen under 1999 1999/2000 EUN1y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 6 april 2000 beslutat att ge bl.a. EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 1999/2000:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1999. Enligt

2000-01-01

Yttrande 1999/2000:EUN1y (doc, 94 kB)

Yttrande 1998/99:EUN1y

EU-nämndens yttrande 1998/99:EUN1y Verksamheten i Europeiska unionen under 1998 skr. 1998/99:60 1998/99 EUN1y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 beslutat att ge bl.a. EU-nämnden tillfälle att senast den 23 april yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska

1999-01-01

Yttrande 1998/99:EUN1y (doc, 107 kB)