Dokument & lagar (69 255 träffar)

Betänkande 2020/21:UbU9

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2021-02-25 Debatt: 2021-03-03 Beslut: 2021-03-03

Betänkande 2020/21:UbU9 (pdf, 1286 kB)

Betänkande 2020/21:UU6

Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 11
Justering: 2021-02-25 Debatt: 2021-03-03 Beslut: 2021-03-03

Betänkande 2020/21:UU6 (pdf, 2740 kB)

Betänkande 2020/21:SoU9

Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden. Ett om personalkontinuitet inom äldreomsorgen och ett om kunskapskrav i det svenska språket. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 31
Justering: 2021-02-09 Debatt: 2021-03-03 Beslut: 2021-03-03

Betänkande 2020/21:SoU9 (pdf, 709 kB)

Betänkande 2020/21:FiU41

Bifall till propositionen och avslag på motionerna. Bifall till utskottets förslag om två tillkännagivanden om möjlighet att vidta vissa marknadsföringsåtgärder med bibehållen arbetslöshetsersättning och om rätt till arbetslöshetsersättning i samband med verksamhet i begränsad omfattning.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2021-02-25 Debatt: 2021-03-03 Beslut: 2021-03-03

Betänkande 2020/21:FiU41 (pdf, 2411 kB)

Betänkande 2020/21:SoU13

Avslag på samtliga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 13
Justering: 2021-02-23 Debatt: 2021-03-03 Beslut: 2021-03-03

Betänkande 2020/21:SoU13 (pdf, 366 kB)

Utlåtande 2020/21:SkU33

Riksdagen beslutar att lämna ett motiverat yttrande.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2021-02-25 Debatt: 2021-03-04 Beslut: 2021-03-04

Utlåtande 2020/21:SkU33 (pdf, 134 kB)

Betänkande 2020/21:MJU9

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 16
Justering: 2021-02-23 Debatt: 2021-03-04 Beslut: 2021-03-04

Betänkande 2020/21:MJU9 (pdf, 616 kB)

Betänkande 2020/21:JuU21

Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2021-02-25 Debatt: 2021-03-17 Beslut: 2021-03-17

Betänkande 2020/21:JuU21 (pdf, 308 kB)

Betänkande 2020/21:SoU28

Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om uppföljning och utvärdering av ekonomiskt stöd till äldreomsorgen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2021-02-23 Debatt: 2021-03-03 Beslut: 2021-03-03

Betänkande 2020/21:SoU28 (pdf, 122 kB)

Betänkande 2020/21:SoU21

Bifall till proposition. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2021-02-23 Debatt: 2021-03-03 Beslut: 2021-03-03

Betänkande 2020/21:SoU21 (pdf, 300 kB)

Betänkande 2020/21:MJU11

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 14
Justering: 2021-02-23 Debatt: 2021-03-03 Beslut: 2021-03-03

Betänkande 2020/21:MJU11 (pdf, 433 kB)

Betänkande 2020/21:MJU8

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 24
Justering: 2021-02-23 Debatt: 2021-03-04 Beslut: 2021-03-04

Betänkande 2020/21:MJU8 (pdf, 598 kB)

Utlåtande 2020/21:MJU12


Justering: 2021-03-04 Debatt: 2021-03-24 Beslut: 2021-03-24

Betänkande 2020/21:NU14

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 15
Justering: 2021-02-11 Debatt: 2021-02-25 Beslut: 2021-03-03

Betänkande 2020/21:NU14 (pdf, 525 kB) Webb-tv debatt om förslag: Regional utvecklingspolitik

Betänkande 2020/21:SfU14

Avslag på samtliga motioner

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 8
Justering: 2021-02-11 Debatt: 2021-02-25 Beslut: 2021-03-03

Betänkande 2020/21:SfU14 (pdf, 200 kB) Webb-tv debatt om förslag: Medborgarskap

Betänkande 2020/21:SfU13

Avslag på samtliga motioner

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2021-02-11 Debatt: 2021-02-25 Beslut: 2021-03-03

Betänkande 2020/21:SfU13 (pdf, 148 kB) Webb-tv debatt om förslag: Socialavgifter

Betänkande 2020/21:KrU3

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 4
Justering: 2021-02-11 Debatt: 2021-02-25 Beslut: 2021-03-03

Betänkande 2020/21:KrU3 (pdf, 267 kB) Webb-tv debatt om förslag: Radio och tv i allmänhetens tjänst

Betänkande 2020/21:KrU9


Beredning: 2021-04-15 Justering: 2021-05-06 Debatt: 2021-05-20 Beslut: 2021-05-20

Betänkande 2020/21:KrU8


Beredning: 2021-05-20 Justering: 2021-06-10 Debatt: 2021-06-17 Beslut: 2021-06-17