Dokument & lagar (5 691 träffar)

Utskottsmöte 2017/18:36 Tisdag 2018-03-13 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:36 Datum och tid: 2018-03-13 11:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen Lokal: RÖ7-08 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner KU14

2018-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:35 Måndag 2018-03-12 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:35 Datum och tid: 2018-03-12 09:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen Bilagor 1. Se särskild

2018-03-12 09:00:00

Utskottsmöte 2017/18:34 Torsdag 2018-03-08 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:34 Datum och tid: 2018-03-08 09:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen Lokal: RÖ7-08 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Författningsfrågor KU36 Beredning Motioner Föredragande: ACB 5. Granskning

2018-03-08 09:00:00

Utskottsmöte 2017/18:33 Tisdag 2018-03-06 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:33 Datum och tid: 2018-03-06 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Granskning av regeringen 5. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 3. KansliPM 4. Se särskild

2018-03-06 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:32 Torsdag 2018-03-01 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:32 Datum och tid: 2018-03-01 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av regeringen 4. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 3. Se särskild

2018-03-01 09:00:00

Utskottsmöte 2017/18:31 Tisdag 2018-02-27 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:31 Datum och tid: 2018-02-27 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Översyn av Riksrevisionen grundlagsfrågor KU15 Beredning Framst. 2017/18:RS4 och motion Föredragande: ACB 5. Fri-

2018-02-27 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:30 Torsdag 2018-02-15 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:30 Datum och tid: 2018-02-15 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Kommunala och regionala frågor KU33 Motioner Föredragande: EL 4. Granskning av regeringen 5. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 2. KansliPM 3. Utkast och motioner 4. Se särskild

2018-02-15 09:00:00

Utskottsmöte 2017/18:29 Tisdag 2018-02-13 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:29 Datum och tid: 2018-02-13 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av regeringen 4. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 3. Se särskild

2018-02-13 11:00:00

Utskottsmöte 2017/18:28 Torsdag 2018-02-08 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:28 Datum och tid: 2018-02-08 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskning av regeringen 4. Övriga frågor Bilagor 1. Protokoll 2. Inkomna skrivelser Utkast till ärende-och sammanträdesplan 3. Se särskild

2018-02-08 09:00:00

Utskottsmöte 2017/18:27 Tisdag 2018-02-06 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:27 Datum och tid: 2018-02-06 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Vissa institutionella frågor Överläggning Statssekreterare Hans Dahlgren med medarbetare vid Statsrådsberedningen 2. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Hans

2018-02-06 11:00:00

Betänkande 2017/18:KU35

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om olika valfrågor. Motionerna handlar om tidsbegränsning av riksdagsledamöternas uppdrag, rösträttsålder, valkretsar, personval, åtgärder för ökat valdeltagande, rösträtt och valbarhet, skilda valdagar och objektiva jämförelser mellan partier.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 2
Justering: 2018-02-01 Debatt: 2018-02-07 Beslut: 2018-02-07

Betänkande 2017/18:KU35 (pdf, 385 kB) Webb-tv debatt om förslag: Valfrågor

Betänkande 2017/18:KU31

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om massmediefrågor. Skälen är bland annat att arbete redan pågår på området. Motionerna handlar bland annat om regional nyhetsbevakning, skydd för journalister och medieredaktioner, pressetik och genmälesrätt, mediekoncentration och granskningsnämnden för radio och tv.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 4
Justering: 2018-02-01 Debatt: 2018-02-07 Beslut: 2018-02-07

Betänkande 2017/18:KU31 (pdf, 509 kB) Webb-tv debatt om förslag: Massmediefrågor

Betänkande 2017/18:KU29

Riksdagen sa nej till 16 motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om trossamfund och begravningsfrågor. Anledningen är bland annat att det inte finns skäl för att ändra begravningslagen, begravningsavgiften eller relationen mellan Svenska kyrkan och staten. Motionerna handlar bland annat om Svenska kyrkans ställning, begravningsverksamheten och begravningsavgiften.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Justering: 2018-02-01 Debatt: 2018-02-07 Beslut: 2018-02-07

Betänkande 2017/18:KU29 (pdf, 385 kB) Webb-tv debatt om förslag: Trossamfund och begravningsfrågor

Betänkande 2017/18:KU19

Insynen i partiernas finansiering ska öka. Kravet på öppen redovisning av intäkter utökas till att gälla även partiers verksamhet på regional och lokal nivå samt för sidoorganisationer till partier. Varje ideell förening eller sidoorganisation inom ett parti samt varje ledamot och ersättare ska redovisa sin egen verksamhet. De begränsningar till politisk verksamhet och personvalskampanjer som har funnits tas bort. Skyldigheten att offentligt redovisa intäkter ska gälla också för partier som deltar i landstings- och kommunalval.

Partier på central nivå med mandat i riksdagen eller Europaparlamentet ska alltid lämna en intäktsredovisning. Detsamma gäller deras sidoorganisationer på central nivå. Övriga behöver inte lämna någon intäktsredovisning om intäkterna är mindre än ett halvt prisbasbelopp, det vill säga under 22 750 kronor för 2018. Det införs också ett förbud mot att ta emot anonyma bidrag som är högre än 0,05 prisbasbelopp, vilket motsvarar 2 275 kronor för 2018.

De ändrade reglerna börjar gälla den 1 april 2018. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen tycker också att lottköpare ska få tydlig information ifall ett lotteri finansierar partipolitisk verksamhet. Riksdagen uppmanar därför regeringen i ett tillkännagivande att tydliggöra detta.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 5
Justering: 2018-02-01 Debatt: 2018-02-07 Beslut: 2018-02-07

Betänkande 2017/18:KU19 (pdf, 2223 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ökad insyn i partiers finansiering

Utskottsmöte 2017/18:26 Torsdag 2018-02-01 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:26 Datum och tid: 2018-02-01 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Ökad insyn i partiers finansiering KU19 Justering Prop 2017/18:55 och motioner Föredragande: JD 4. Massmediefrågor KU31 Justering

2018-02-01 09:00:00

Betänkande 2017/18:KU7

Riksdagsordningens bestämmelser om tystnadsplikt i riksdagens utskott, EU-nämnden och kammaren ändras. Alla ledamöter och suppleanter i ett utskott eller EU-nämnden ska omfattas av tystnadsplikt, inte bara de som var med vid ett sammanträde då utskottet eller nämnden beslutade om tystnadsplikt. Samma ändring görs när det gäller kammaren.

Tanken är att anpassa bestämmelserna till hur riksdagens arbete fungerar. De ändrade reglerna innebär en återgång till vad som har gällt tidigare för riksdagens ledamöter. Tjänstemän ska inte omfattas av riksdagsordningens bestämmelser om tystnadsplikt eftersom de redan har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

De ändrade reglerna om tystnadsplikt börjar gälla den 1 juli 2018. Förslaget är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att konstitutionsutskottet på eget initiativ har lagt fram förslaget.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2018-01-30 Debatt: 2018-02-07 Beslut: 2018-02-07

Betänkande 2017/18:KU7 (pdf, 402 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tystnadsplikt i riksdagen

Utskottsmöte 2017/18:25 Tisdag 2018-01-30 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2017/18:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:25 Datum och tid: 2018-01-30 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Tystnadsplikt i riksdagen KU7 Justering Föredragande: ACB 5. Trossamfund och begravningsfrågor KU29 Fortsatt beredning

2018-01-30 11:00:00

Betänkande 2017/18:KU32

Den judiska befolkningen har genom historien utsatts för fördomar, fientlighet och förföljelse. Antisemitiska föreställningar är också ett samhällshot i dag, i Sverige. Därför uppmanade riksdagen regeringen i ett tillkännagivande att fortsätta arbetet mot antisemitism. Riksdagen vill att regeringen

  • fortsätter arbeta för att sprida kunskap om antisemitism och förföljelsen av judar genom historien och att detta arbete bedrivs så att kunskapen når alla delar av den svenska befolkningen
  • följer upp säkerhetsläget och utvärderar de insatser som har gjorts för att förbättra säkerheten vid judiska synagogor och andra institutioner samt judiska evenemang och mötesplatser
  • lägger upp arbetet mot antisemitism och för judisk säkerhet i dialog med judiska organisationer och företrädare.

Riksdagens ställningstagande gjordes när den behandlade motioner om minoritetsfrågor från den allmänna motionstiden 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 5
Justering: 2018-01-25 Debatt: 2018-01-31 Beslut: 2018-01-31

Betänkande 2017/18:KU32 (pdf, 664 kB) Webb-tv debatt om förslag: Minoritetsfrågor

Betänkande 2017/18:KU27

Riksdagen sa nej till 54 motioner från allmänna motionstiden om riksdagens arbetsformer. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår översyn och utredningar inom flera av de områden som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om riksdagsledamöternas ekonomiska villkor, EU-flagga i riksdagens plenisal och motionsrätten.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 2
Justering: 2018-01-25 Debatt: 2018-01-31 Beslut: 2018-01-31

Betänkande 2017/18:KU27 (pdf, 477 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksdagens arbetsformer

Betänkande 2017/18:KU17

Det införs en ny sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Bestämmelsen innebär att när en domstol ska pröva om en handling omfattas av editionsplikt i ett konkurrensrättsligt skadeståndsmål, så ska det som står i handlingen vara sekretessbelagt. Editionsplikt innebär att man måste lämna in en skriftlig handling till domstolen om den kan ha betydelse i ett mål.

Sekretess enligt den nya bestämmelsen gäller inte om domstolen kommer fram till att det som står i handlingen ska visas. Riksdagen sa ja till regeringens förslag och lagändringarna börjar gälla den 1 april 2018.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2018-01-25 Debatt: 2018-01-31 Beslut: 2018-01-31

Betänkande 2017/18:KU17 (pdf, 471 kB)