Dokument & lagar (571 träffar)

Utskottsmöte 2002/03:26

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:26 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:25 2. Justering av yttrande 2002/03:BoU3y Tilläggsbudget för år 2003 utgiftsområde 18 Samhällsplanering,

2003-05-15 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:25

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:25 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:24. 2. Justering av yttrande 2002/03:BoU4y Registrering av hyresförmedlare LO3. Föredragning av

2003-05-08 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:24

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:24 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:23. 2. Justering av yttrande 2002/03:BoU2y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser BB3.

2003-04-29 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:23

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:23 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:22 2. Föredragning av skrivelse 2002/03:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

2003-04-10 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:22

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:22 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:21 2. Justering av betänkande 2002/03:BoU7 Hyresrätt m.m. BB 3. Justering av betänkande 2002/03:BoU8

2003-04-01 11:00:00

Betänkande 2002/03:BOU8

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna handlar om expropriation, den kommunala förköpsrätten, tomträtt, ströängar, ägofredslagstiftningen, förvärv av hyresfastigheter, jordförvärvslagen och förvärv av permanentbostäder för fritidsboende.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 12
Justering: 2003-04-01 Debatt: 2003-04-10 Beslut: 2003-04-11

Betänkande 2002/03:BOU8 (pdf, 208 kB)

Betänkande 2002/03:BOU7

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om hyreslagsstiftning och bostadsförsörjning.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 17
Justering: 2003-04-01 Debatt: 2003-04-16 Beslut: 2003-04-16

Betänkande 2002/03:BOU7 (doc, 172 kB)

Utskottsmöte 2002/03:21

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:21 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Redovisning av arbetet i Lantmäteriutredningen av Jane Cederqvist, ordförande, Mattias Jarl, huvudsekreterare samt Margareta Lindquist,

2003-03-20 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:20

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:20 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:19 2. Fortsatt föredragning av vissa förslag om hyresrätt m.m. BB 3. Föredragning av förslag i

2003-03-13 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:19

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:19 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:18 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2002 om hyresrätt m.m. BB

2003-03-11 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:18

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:18 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:17 2. Justering av betänkande 2002/03:BoU4 Planfrågor m.m. LO 3. Justering av betänkande 2002/03:BoU6

2003-02-20 10:00:00

Betänkande 2002/03:BOU6

Reglerna för bostadsbidrag ändras så att familjer där barn får ersättning på grund av kroppsskada eller kränkning får det bättre. Barnens ersättning ska inte längre räknas in i familjens förmögenhet när bostadsbidraget räknas ut. En hög förmögenheten ger lägre bostadsbidrag. Ändringarna gäller för bostadsbidrag som lämnats från den 1 januari 2001.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2003-02-20 Debatt: 2003-03-05 Beslut: 2003-03-05

Betänkande 2002/03:BOU6 (pdf, 117 kB)

Betänkande 2002/03:BOU4

Vissa av de bygglovsärenden som regeringen i dag prövar ska i stället prövas av de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 14
Justering: 2003-02-20 Debatt: 2003-03-12 Beslut: 2003-03-19

Betänkande 2002/03:BOU4 (pdf, 336 kB)

Utskottsmöte 2002/03:17

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:17 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:16 2. Justering av betänkande 2002/03:BoU5 Byggfrågor AL 3. Ev. övriga frågor Bilagor Utkast till betänkande 2002/03:BoU5 till punkt 2

2003-02-18 11:00:00

Betänkande 2002/03:BOU5

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om byggfrågor. Motionerna handlar om bygglov, tillsyn och kontroll av byggnadsarbeten, miljöanpassat byggande, säkerheten i byggnader, tillgängligheten i boendemiljön, buller i byggnader, vissa övriga krav på byggnader samt bostadsanpassningsbidrag.

Förslagspunkter: 26 Reservationer: 17
Justering: 2003-02-18 Debatt: 2003-03-06 Beslut: 2003-03-12

Betänkande 2002/03:BOU5 (doc, 235 kB)

Utskottsmöte 2002/03:16

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:16 Datum och tid: 09:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:15 2. Föredragning av förslag i proposition 2002/03:33 Barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag

2003-02-13 09:00:00

Utskottsmöte 2002/03:15

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:15 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Föredragning av företrädarna för Svenska Stadskärnor: Jeanette Berggren, vd/kanslichef, Hans Löwlund, ordförande Svensk HandelAnki

2003-02-06 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:14

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:14 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:13 2. Föredragning av förslag i proposition 2002/03:27 Vissa överklaganden enligt plan- och bygglagen

2003-02-04 11:00:00

Utskottsmöte 2002/03:13

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:13 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Föredragning av motionsförslag om fastighetsbeskattningsfrågor. Med anledning av att skatteutskottet

2003-01-30 10:00:00

Utskottsmöte 2002/03:12

Föredragningslista Bostadsutskottet 2002/03:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2002/03:12 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2002/03:11 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2002 om byggfrågor AL 3. Ev.

2003-01-28 11:00:00