Dokument & lagar (5 träffar)

Register 1951:Uu

1 Register över utrikesutskottets utlåtanden vid 1951 års riksdag. Argentina: se Traktater 1 A. Nr å uti. E. Europarådet: Riksdagens yttrande angående vissa av Europarådets rådgivande församling år 1951 vid dess andra ordinarie möte fattade beslut 5 Motion om redogörelse till riksdagen för Europarådets förhandlingar

1951-01-01

Register 1951:Uu (pdf, 173 kB)

Register 1948:Uu

1 Register till utrikesutskottets utlåtanden vid 1948 års lagtima riksdag vårsessionenNr å ull. A. Amerikas Förenta Stater: se Traktater 20 B. Belgisk-luxemburgiska ekonomiska unionen: se Traktater 7 Bulgariska Folkrepubliken: se Traktater 2 D. Danmark: se Traktater 10 E. Ekonomiskt samarbete: Godkännande av Sveriges

1948-05-01

Register 1948:Uu (pdf, 203 kB)

Register 1947:Uu

1 Register till utrikesutskottets utlåtanden och memorial vid 1947 års riksdag. Nr å uti. resp. mem. A. Akt: se Arbetsorganisationen, Internationella 5Arbetsorganisationen, Internationella: Ratificering av konvention angående ändringar i stadgan för Internationella arbetsorganisationen 5 B. Beigisk-iuxemburgska unionen:

1947-01-01

Register 1947:Uu (pdf, 187 kB)

Register 1939:Uu

Förteckning över utrikesutskottets utlåtanden oell memorial vid 1939 års lagtima riksdag. 1 Ar Utlåtandets eliel- memorialets embrik Datum 1 I anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående ratifika- 2 juni tion av protokollet den 30 september 1938 rörande ändringar i Nationernas förbunds akt. 2 I anledning av

1939-04-18

Register 1939:Uu (pdf, 122 kB)

Register 1938:Uu

Förteckning över utrikesutskottets utlåtanden oell memorial vid 1938 års lagtima riksdag. 1 Nr Utlåtandets eller memorialets rubrik Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen den 5 mars 1937 nr 61 angående åtgärder för att förhindra

1938-01-01

Register 1938:Uu (pdf, 558 kB)