Dokument & lagar (42 384 träffar)

Skriftlig fråga 2020/21:321 av Ann-Sofie Alm (M)

Fråga 2020/21:321 Förlängda permitteringsstöd för gränshandelsregioner av Ann-Sofie Alm M till Finansminister Magdalena Andersson S När brödfabriken brann ned i Norrland och 130 människor förlorade arbetet över en natt var det naturligtvis en katastrof för alla inblandade. Statsministern var snabbt på plats med hela fackföreningsrörelsen

Inlämnad: 2020-10-29 Svarsdatum: 2020-11-11 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:321 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:320 av Jennie Åfeldt (SD)

Fråga 2020/21:320 Den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige av Jennie Åfeldt SD till Socialminister Lena Hallengren S Sverige hade tidigare den näst högsta narkotikarelaterade dödligheten i EU. Antalet narkotikarelaterade dödsfall i Sverige går sakta ned, men trots det har vi nu störst andel dödsfall i EU. Att vi

Inlämnad: 2020-10-29 Svarsdatum: 2020-11-11 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:320 av Jennie Åfeldt (SD) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:319 av Jennie Åfeldt (SD)

Fråga 2020/21:319 Stöd till närstående av Jennie Åfeldt SD till Socialminister Lena Hallengren S Missbruk kan leda till allvarliga konsekvenser, inte bara fysiskt och psykiskt utan även socialt. Ofta leder det till att missbrukaren försummar arbete, familj och barn. Det är viktigt att rätt insatser ges till missbrukaren

Inlämnad: 2020-10-29 Svarsdatum: 2020-11-11 Besvarare: Socialminister Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2020/21:319 av Jennie Åfeldt (SD) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:318 av Lars Mejern Larsson (S)

Fråga 2020/21:318 Tillväxtverket av Lars Mejern Larsson S till Näringsminister Ibrahim Baylan S Den 2 april röstade riksdagen ja till regeringens förslag om ett system för korttidspermittering. Den 27 maj röstade riksdagen även ja till regeringens förslag om att förstärka systemet ytterligare så att arbetstiden kan minskas

Inlämnad: 2020-10-29 Svarsdatum: 2020-11-11 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:318 av Lars Mejern Larsson (S) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:317 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:317 Regler för svensk försvarsindustri av Alexandra Anstrell M till Försvarsminister Peter Hultqvist S ITAR International Traffic in Arms Regulations är regler uppställda av USA för att reglera export och import av varor relaterade till militärt bruk. Reglerna tolkas och hanteras av USA:s utrikesdepartement.

Inlämnad: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-11-11 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:317 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:316 av Michael Rubbestad (SD)

Fråga 2020/21:316 Bussning av elever av Michael Rubbestad SD till Utbildningsminister Anna Ekström S I Trollhättan avser utbildningsnämnden att fatta beslut om nedläggning av Frälsegårdsskolan samt Kronanskolans mellan- och högstadium i det utsatta området Kronogården. Eleverna kommer att bussas till andra sidan Göta

Inlämnad: 2020-10-29 Svarsdatum: 2020-11-11 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:316 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 98 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:315 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Fråga 2020/21:315 Fusk med mediestöd av Jonas Andersson i Linköping SD till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP I en granskning som Samhällsnytt ligger bakom och som har publicerats under hösten framkommer det att ett omfattande fusk ska ha skett vad gäller mediestödet. Det aktuella fallet handlar mer specifikt

Inlämnad: 2020-10-29 Svarsdatum: 2020-11-11 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:315 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:314 av Jens Holm (V)

Fråga 2020/21:314 Järnväg StockholmOslo av Jens Holm V till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Varje år görs 1,4 miljoner resor mellan Arlanda och Gardemoen, Oslo. Endast 200 000 resenärer väljer att ta tåget mellan de två huvudstäderna. Skälet till att de flesta tar flyget är att det i dag tar drygt fem timmar att

Inlämnad: 2020-10-29 Svarsdatum: 2020-11-11 Besvarare: Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Skriftlig fråga 2020/21:314 av Jens Holm (V) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:313 av Ludvig Aspling (SD)

Fråga 2020/21:313 Invandringen som förtjänst av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP I en partiledardebatt som sändes av Sverige Television den 11 oktober 2015 påstod statsminister Stefan Löfven att invandringen kommer att bli en förtjänst för samhället lite längre fram: Sverige ska ta emot, ge människor

Inlämnad: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:313 av Ludvig Aspling (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:312 av Ludvig Aspling (SD)

Fråga 2020/21:312 Politisk inriktning för integrationspolitiken av Ludvig Aspling SD till Statsrådet Åsa Lindhagen MP De nuvarande integrationspolitiska målsättningarna, politisk inriktning och teoretiska utgångspunkter antogs med vissa mindre förändringar, senast i prop. 2008/09:1 utgiftsområde 13 Arbetsmarknad i och

Inlämnad: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:312 av Ludvig Aspling (SD) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:311 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:311 Säkerhetsläcka av Björn Söder SD till Statsrådet Mikael Damberg S Mängder med ritningar över bankvalv, larmsystem och känsliga anläggningar har läckts på nätet efter dataintrång mot det svenska företaget Gunnebo, avslöjar Dagens Nyheter. Uppgifter om skyddet av Sveriges riksdag finns med. Läckan är enorm.

Inlämnad: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:311 av Björn Söder (SD) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:310 av Allan Widman (L)

Fråga 2020/21:310 Totalförsvarsbeslutet 20212025 av Allan Widman L till Försvarsminister Peter Hultqvist S I prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 återfinns förstärkningar av krigs- och grundorganisationen. Jag vill därför fråga försvarsminister Peter Hultqvist: Känner ministern till några ekonomiska omständigheter som skulle kunna påverka genomförandet av dessa förstärkningar

Inlämnad: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:310 av Allan Widman (L) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:309 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2020/21:309 Amorteringsmöjligheter under coronapandemin av Dennis Dioukarev SD till Finansminister Magdalena Andersson S Mot bakgrund av företagens utmanande likviditetssituation på grund av coronapandemin införde regeringen under våren 2020 en tidsbegränsad möjlighet till skatteanstånd. Skatteverket gavs på så

Inlämnad: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:309 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:308 av Tobias Andersson (SD)

Fråga 2020/21:308 Turistfrämjande av Tobias Andersson SD till Näringsminister Ibrahim Baylan S Den inhemska turismen växer i betydelse. Begrepp som svemester och hemester har etablerats, inte minst som en konsekvens av de reserestriktioner som införts som en följd av coronapandemin. Besöksnäringen kan vara den bransch

Inlämnad: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2020/21:308 av Tobias Andersson (SD) (pdf, 103 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:307 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2020/21:307 Omställningsstöd under coronapandemin av Dennis Dioukarev SD till Finansminister Magdalena Andersson S Det svenska näringslivet genererar arbetstillfällen och skatteintäkter, driver tillväxt och skapar välstånd. För att näringslivet även fortsättningsvis ska bidra till vår gemensamma välfärd behöver

Inlämnad: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Finansminister Magdalena Andersson (S)

Skriftlig fråga 2020/21:307 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:306 av Michael Rubbestad (SD)

Fråga 2020/21:306 Ett starkare rättsskydd för lärare av Michael Rubbestad SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Nästa år beräknas den nationella planen för trygghet och studiero i skolan att presenteras. Enligt utredaren Katarina Håkansson koncentrerar sig utredningen främst på hur man kan förbättra elevernas situation,

Inlämnad: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:306 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:305 av Michael Rubbestad (SD)

Fråga 2020/21:305 Yttrandefriheten och lärarmordet i Frankrike av Michael Rubbestad SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Fredagen den 16 oktober mördades den franske läraren Samuel Paty efter att ha visat en Muhammedkarikatyr under en lektion om yttrandefrihet. Efter dådet lyfter svenska lärare nu fram vikten av

Inlämnad: 2020-10-28 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:305 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:304 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2020/21:304 Brottsmarkering vid grova sexualbrott mot barn och personer med funktionsvariation av Marléne Lund Kopparklint M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Enligt Brå och statistiken över anmälda våldtäktsbrott 2019 var det 41 procent som bestod av våldtäkter mot barn 017 årvilket var en

Inlämnad: 2020-10-27 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Statsrådet Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2020/21:304 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 125 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:303 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Fråga 2020/21:303 Anställning av individer som blivit dömda för grova sexualbrott mot barn och/eller personer med funktionsvariation av Marléne Lund Kopparklint M till Utbildningsminister Anna Ekström S Enligt Brå och statistiken över anmälda våldtäktsbrott 2019 var det 41 procent som bestod av våldtäkter mot barn 017

Inlämnad: 2020-10-27 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:303 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 125 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:302 av Joar Forssell (L)

Fråga 2020/21:302 Tillsynen av driftssäkerheten i kraftsystemet av Joar Forssell L till Statsrådet Anders Ygeman S Svenska kraftnät har enligt 3 2 förordningen 2007:1119 med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät uppgiften att svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet i det nationella elsystemet enligt ellagen

Inlämnad: 2020-10-27 Svarsdatum: 2020-11-04 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2020/21:302 av Joar Forssell (L) (pdf, 86 kB)