Dokument & lagar (1 940 träffar)

Talarlista 2015/16:20160517

Tisdagen den 17 maj 2016 Kl. 13.00 Aktuell debatt Interpellationssvar uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr 1 Aktuell debatt På begäran av Centerpartiets riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om förutsättningar för fler snabbväxande företag i Sverige. Debattregler En företrädare för varje parti har rätt

2016-05-17

Talarlista 2015/16:20160517 (docx, 37 kB) Talarlista 2015/16:20160517 (pdf, 97 kB)

Kallelse och föredragningslista 2015/16:43 EU-nämndens sammanträde 2016-05-13

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:43 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-05-13 kl. 8:30: Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Statsrådet Sven-Erik Bucht Återrapport från möte i rådet den 11 april Information och samråd inför möte i rådet den 17 maj ca. kl. 09.00

2016-05-13

Talarlista 2015/16:20160512

Torsdagen den 12 maj 2016 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 15 Socialutskottets betänkande SoU16 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering 1 Per Ramhorn SD 8 2 Emma Henriksson KD 6 3 Lennart Axelsson S 6 4

2016-05-12

Talarlista 2015/16:20160512 (docx, 34 kB) Talarlista 2015/16:20160512 (pdf, 106 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:228

Riksdagsskrivelse 2015/16:228 Regeringen Utbildningsdepartementet Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU14 Skolväsendet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 maj 2016 Björn Söder Claes

2016-05-12

Riksdagsskrivelse 2015/16:228 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:228 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:229

Riksdagsskrivelse 2015/16:229 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2015/16:SoU16 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 maj 2016 Björn Söder Claes

2016-05-12

Riksdagsskrivelse 2015/16:229 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:229 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:230

Riksdagsskrivelse 2015/16:230 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2015/16:NU19 Effektreserv 2020-2025 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 maj 2016 Björn Söder Claes

2016-05-12

Riksdagsskrivelse 2015/16:230 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:230 (pdf, 54 kB)

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR13

Cancervården utmaningar och möjligheter ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-46-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016 2015/16:RFR13 Förord Ungefär varannan människa som är ung i dag kommer någon gång under sin livstid att insjukna i cancer, som därmed blir en av världens vanligaste sjukdomar. Det här medför stora utmaningar

2016-05-12

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR13 (pdf, 1071 kB)

Talarlista 2015/16:20160511

Onsdagen den 11 maj 2016 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 27 Finansutskottets betänkande FiU35 Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar 0.00 0.00 28 Civilutskottets betänkande CU18 Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning 0.00 0.00 29 Utrikesutskottets betänkande

2016-05-11

Talarlista 2015/16:20160511 (docx, 35 kB) Talarlista 2015/16:20160511 (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:222

Riksdagsskrivelse 2015/16:222 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU17 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet PA-UfM får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-11

Riksdagsskrivelse 2015/16:222 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:222 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:221

Riksdagsskrivelse 2015/16:221 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU16 Interparlamentariska unionen IPU får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-11

Riksdagsskrivelse 2015/16:221 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:221 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:226

Riksdagsskrivelse 2015/16:226 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU14 Luftfartsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-11

Riksdagsskrivelse 2015/16:226 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:226 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:227

Riksdagsskrivelse 2015/16:227 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU19 Jakt och viltvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-11

Riksdagsskrivelse 2015/16:227 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:227 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:225

Riksdagsskrivelse 2015/16:225 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU10 Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-11

Riksdagsskrivelse 2015/16:225 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:225 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:223

Riksdagsskrivelse 2015/16:223 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU35 Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-11

Riksdagsskrivelse 2015/16:223 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:223 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:224

Riksdagsskrivelse 2015/16:224 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2015/16:CU18 Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-11

Riksdagsskrivelse 2015/16:224 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:224 (pdf, 53 kB)

Kallelse och föredragningslista 2015/16:42 EU-nämndens sammanträde 2016-05-04

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2015/16:42 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-05-04 kl. 13:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor handel Närings- och innovationsminister Mikael Damberg Återrapport från möte i rådet den 15 december 2015 Återrapport från möte i rådet den 19

2016-05-04

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR16

Utbildningsutskottets offentliga utfrågning inför proposition om forskning och innovation ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-48-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016 2015/16:RFR16 Förord Utbildningsutskottet kallade den 3 mars 2016 till en öppen utfrågning i riksdagen inför proposition om forskning och innovation.

2016-05-01

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR16 (pdf, 5274 kB)

Talarlista 2015/16:20160429

Fredagen den 29 april 2016 Kl. 09.00 Aktuell debatt Interpellationssvar Nr 1 Aktuell debatt På begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om internationell skatteflykt och svenska bankers agerande. En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Debattregler Företrädaren för Vänsterpartiet

2016-04-29

Talarlista 2015/16:20160429 (docx, 37 kB) Talarlista 2015/16:20160429 (pdf, 93 kB)

Talarlista 2015/16:20160428

Torsdagen den 28 april 2016 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 3 Utrikesutskottets betänkande UU16 Interparlamentariska unionen IPU 1 Krister Örnfjäder S 8 2 Anti Avsan M 8 3 Monica Green S 5 4 Ulrika Karlsson i Uppsala M 8 0.29 0.29 4 Utrikesutskottets betänkande

2016-04-28

Talarlista 2015/16:20160428 (docx, 32 kB) Talarlista 2015/16:20160428 (pdf, 91 kB)

Talarlista 2015/16:20160427

Onsdagen den 27 april 2016 Kl. 09.00 Val ca 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 17 Finansutskottets betänkande FiU42 Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar 1 Oscar Sjöstedt SD 8 2 Håkan Svenneling V 6 3 Fredrik Olovsson S 5 0.19

2016-04-27

Talarlista 2015/16:20160427 (docx, 35 kB) Talarlista 2015/16:20160427 (pdf, 107 kB)