Dokument & lagar (1 940 träffar)

Riksdagsskrivelse 2015/16:219

Riksdagsskrivelse 2015/16:219 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2015/16:TU15 Genomförande av radioutrustningsdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:219 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:219 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:220

Riksdagsskrivelse 2015/16:220 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2015/16:SoU7 Hälso- och sjukvårdsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:220 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:220 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:218

Riksdagsskrivelse 2015/16:218 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU24 Informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:218 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:218 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:217

Riksdagsskrivelse 2015/16:217 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU23 Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:217 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:217 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:209

Riksdagsskrivelse 2015/16:209 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU14 Vattenvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:209 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:209 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:216

Riksdagsskrivelse 2015/16:216 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU33 Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:216 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:216 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:215

Riksdagsskrivelse 2015/16:215 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU29 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:215 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:215 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:214

Riksdagsskrivelse 2015/16:214 Riksrevisionen Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU27 Riksrevisionens årsredovisning för 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:214 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:214 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:213

Riksdagsskrivelse 2015/16:213 Riksbanksfullmäktige1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU23 Riksbankens förvaltning 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2015/16:212 till

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:213 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:213 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:212

Riksdagsskrivelse 2015/16:212 Riksrevisionen1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU23 Riksbankens förvaltning 2015 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2015/16:213 till

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:212 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:212 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:211

Riksdagsskrivelse 2015/16:211 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU42 Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2015/16:210 till

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:211 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:211 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:210

Riksdagsskrivelse 2015/16:210 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU42 Extra ändringsbudget för 2016 Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2015/16:211 till

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:210 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:210 (pdf, 54 kB)

Kallelse och föredragningslista 2015/16:41 EU-nämndens sammanträde 2016-04-27

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2015/16:41 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2016-04-27 kl. 15:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 2015/16:EUN1y Justering av yttrande till Utrikesutskottet Skr. 2015/16:

2016-04-27

Talarlista 2015/16:20160421

Torsdagen den 21 april 2016 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 13 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU16 Djurskydd 1 Martin Kinnunen SD 8 2 Jens Holm V 8 3 Isak From S 8 4 Åsa Coenraads M 6 5 Carl Schlyter MP 8 6 Eskil

2016-04-21

Talarlista 2015/16:20160421 (docx, 33 kB) Talarlista 2015/16:20160421 (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:207

Riksdagsskrivelse 2015/16:207 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU18 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:207 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:207 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:206

Riksdagsskrivelse 2015/16:206 Riksdagsstyrelsen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU16 Författningsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:206 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:206 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:205

Riksdagsskrivelse 2015/16:205 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU14 Vallagsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:205 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:205 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:208

Riksdagsskrivelse 2015/16:208 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2015/16:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:208 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:208 (pdf, 52 kB)

Talarlista 2015/16:20160420

Onsdagen den 20 april 2016 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 1 Fråga om hänvisning av motion till utskott 1 Andreas Norlén M 8 2 Hans Ekström S 6 3 Mattias Karlsson SD 4 0.18 0.18 15 Näringsutskottets betänkande NU14 Mineralpolitik 1 Ulf Berg M 8 2 Josef Fransson

2016-04-20

Talarlista 2015/16:20160420 (docx, 44 kB) Talarlista 2015/16:20160420 (pdf, 116 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:204

Riksdagsskrivelse 2015/16:204 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU13 Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-20

Riksdagsskrivelse 2015/16:204 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:204 (pdf, 52 kB)