Dokument & lagar (35 träffar)

Riksdagsskrivelse 2015/16:265

Riksdagsskrivelse 2015/16:265 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU12 Elsäkerhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-08

Riksdagsskrivelse 2015/16:265 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:265 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:257

Riksdagsskrivelse 2015/16:257 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2015/16:UFöU4 Samförståndsavtal om värdlandsstöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:257 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:257 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:248

Riksdagsskrivelse 2015/16:248 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU15 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:248 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:248 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:247

Riksdagsskrivelse 2015/16:247 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU14 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:247 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:247 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:225

Riksdagsskrivelse 2015/16:225 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU10 Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-11

Riksdagsskrivelse 2015/16:225 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:225 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:203

Riksdagsskrivelse 2015/16:203 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU13 Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-20

Riksdagsskrivelse 2015/16:203 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:203 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:200

Riksdagsskrivelse 2015/16:200 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU11 Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-20

Riksdagsskrivelse 2015/16:200 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:200 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:199

Riksdagsskrivelse 2015/16:199 Regeringen Miljö- och energidepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU9 Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 20 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-20

Riksdagsskrivelse 2015/16:199 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:199 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:189

Riksdagsskrivelse 2015/16:189 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU4 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 6 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-06

Riksdagsskrivelse 2015/16:189 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:189 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:173

Riksdagsskrivelse 2015/16:173 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU7 Beredskap för kris och krig får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-16

Riksdagsskrivelse 2015/16:173 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:173 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:165

Riksdagsskrivelse 2015/16:165 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU6 Skydd för geografisk information får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 mars 2016 Björn Söder Claes

2016-03-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:165 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:165 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:164

Riksdagsskrivelse 2015/16:164 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 mars 2016 Björn Söder Claes

2016-03-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:164 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:164 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:149

Riksdagsskrivelse 2015/16:149 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU8 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:149 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:149 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:116

Riksdagsskrivelse 2015/16:116 Regeringen Miljö- och energidepartementet1 Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2015 Urban Ahlin

2015-12-17

Riksdagsskrivelse 2015/16:116 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:116 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:115

Riksdagsskrivelse 2015/16:115 Regeringen Försvarsdepartementet1 Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-17

Riksdagsskrivelse 2015/16:115 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:115 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:114

Riksdagsskrivelse 2015/16:114 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-17

Riksdagsskrivelse 2015/16:114 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:114 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:50

Riksdagsskrivelse 2015/16:50 Regeringen Miljö- och energidepartementet1 Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU3 Militära frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2015 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2015/16:49 till

2015-11-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:50 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:50 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:49

Riksdagsskrivelse 2015/16:49 Regeringen Försvarsdepartementet1 Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2015/16:FöU3 Militära frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 november 2015 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2015/16:50 till Miljö- och

2015-11-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:49 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:49 (pdf, 53 kB)

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR3

Om krisen eller kriget kommer en uppföljning av informationsinsatser till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap Bilagor ISSN 1653-0942 978-91-87541-32-2 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 2015/16:RFR3 Innehållsförteckning Bilaga 1 Kartläggning.4 Bilaga 2 Undersökta kommuner 75 Bilaga 3 Frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR3 (pdf, 20066 kB)

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR3

Om krisen eller kriget kommer en uppföljning av informationsinsatser till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap Huvudrapport ISSN 1653-0942 978-91-87541-32-2 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 2015/16:RFR3 Förord Försvarsutskottet beslutade den 26 mars 2015 att följa upp sina uttalanden om vikten av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR3 (pdf, 2064 kB)
Paginering