Dokument & lagar (52 träffar)

Riksdagsskrivelse 2015/16:309

Riksdagsskrivelse 2015/16:309 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU25 Redovisning av skatteutgifter 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 juni 2016 Urban Ahlin Claes

2016-06-21

Riksdagsskrivelse 2015/16:309 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:309 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:254

Riksdagsskrivelse 2015/16:254 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU26 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 maj 2016 Urban Ahlin Claes

2016-05-25

Riksdagsskrivelse 2015/16:254 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:254 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:218

Riksdagsskrivelse 2015/16:218 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU24 Informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:218 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:218 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:217

Riksdagsskrivelse 2015/16:217 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU23 Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2016 Urban Ahlin Claes

2016-04-27

Riksdagsskrivelse 2015/16:217 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:217 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:183

Riksdagsskrivelse 2015/16:183 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit skatteutskottets förslag till riksdagsbeslut

2016-03-23

Riksdagsskrivelse 2015/16:183 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:183 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:182

Riksdagsskrivelse 2015/16:182 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit skatteutskottets förslag till riksdagsbeslut

2016-03-23

Riksdagsskrivelse 2015/16:182 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:182 (pdf, 56 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:161

Riksdagsskrivelse 2015/16:161 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU21 En ny tullag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 mars 2016 Urban Ahlin Claes

2016-03-02

Riksdagsskrivelse 2015/16:161 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:161 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:144

Riksdagsskrivelse 2015/16:144 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU15 Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 februari 2016 Urban Ahlin Claes

2016-02-10

Riksdagsskrivelse 2015/16:144 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:144 (pdf, 52 kB)

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR8

Punktskattehöjningar på alkohol- och tobaksprodukter skatteeffekter och påverkan på den oregistrerade anskaffningen av dessa produkter ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-40-7 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016 2015/16:RFR8 Förord Som ett led i skatteutskottets arbete med uppföljning och utvärdering beslutade utskottet

2016-02-02

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR8 (pdf, 490 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:112

Riksdagsskrivelse 2015/16:112 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU14 Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-16

Riksdagsskrivelse 2015/16:112 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:112 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:111

Riksdagsskrivelse 2015/16:111 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-16

Riksdagsskrivelse 2015/16:111 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:111 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:75

Riksdagsskrivelse 2015/16:75 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU13 Vissa frågor på området för indirekta skatter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:75 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:75 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:74

Riksdagsskrivelse 2015/16:74 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU8 Beskattning av säkerhetsreserv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 9 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-09

Riksdagsskrivelse 2015/16:74 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:74 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:69

Riksdagsskrivelse 2015/16:69 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU12 Informationsutbytesavtal med Vanuatu får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-03

Riksdagsskrivelse 2015/16:69 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:69 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:68

Riksdagsskrivelse 2015/16:68 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU11 Informationsutbytesavtal med Guatemala får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-03

Riksdagsskrivelse 2015/16:68 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:68 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:67

Riksdagsskrivelse 2015/16:67 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU10 Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id- kortsverksamheten hos Skatteverket får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-03

Riksdagsskrivelse 2015/16:67 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:67 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:66

Riksdagsskrivelse 2015/16:66 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU9 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-03

Riksdagsskrivelse 2015/16:66 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:66 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:65

Riksdagsskrivelse 2015/16:65 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU7 Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 3 december 2015 Urban Ahlin Claes

2015-12-03

Riksdagsskrivelse 2015/16:65 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:65 (pdf, 54 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:17

Riksdagsskrivelse 2015/16:17 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU6 Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 november 2015 Björn Söder Claes

2015-11-04

Riksdagsskrivelse 2015/16:17 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:17 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2015/16:16

Riksdagsskrivelse 2015/16:16 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU4 Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 november 2015 Björn Söder Claes

2015-11-04

Riksdagsskrivelse 2015/16:16 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2015/16:16 (pdf, 53 kB)
Paginering