Dokument & lagar (38 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:35

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35 DATUM 2009-05-14 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Information Statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av stabschef Jakob Kiefer, Peter Göthe, Cecilia Looström, Anna Wikner

2009-05-14

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:34

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:34 DATUM 2009-05-12 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:33. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att Strålsäkerhetsmyndigheten SSM

2009-05-12

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:33

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:33 DATUM 2009-05-07 TID 09.3010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Generaldirektör Ragnar Norrby och statsepidemiolog Annika Linde från Smittskyddsinstitutet SMIavdelningschef

2009-05-07

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:32

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:32 DATUM 2009-05-05 TID 10.0013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat och höll ett inledande tal. 2 Offentlig utskottsutfrågning Anföranden presenterades av Statssekreterare Håkan Jevrell från

2009-05-05

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:31

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:31 DATUM 2009-04-28 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av FöU9 Granskades förslag till betänkande 2008/09:FöU9 Några frågor om sekretess och tillgång till register

2009-04-28

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:30

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:30 DATUM 2009-04-23 TID 09.0509.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Kabinettssekreterare Frank Belfrage m.fl. från UD och statssekreterare Håkan Jevrell m.fl. från Försvarsdepartementet

2009-04-23

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:29

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29 DATUM 2009-04-21 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:28. 3 Kanslianmälningar Anmäldes följande: en inbjudan till Arméns

2009-04-21

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:6

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM 2008-10-28 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:5. 3 Kanslianmälningar Påmindes om briefingen inför utskottsresan

2008-10-28

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:5

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM 2008-10-23 TID 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Information Konteramiral Jörgen Ericsson, brigadgeneral Göran Mårtensson, ekonomidirektör Lars Eriksson, avdelningsdirektör

2008-10-23

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:4

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM 2008-10-21 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordföranden Rolf Gunnarsson m förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:3. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att utrikesutskottet berett

2008-10-21

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:3

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM 2008-10-14 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat och hälsade Ulf Grape m välkommen som ny suppleant. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:2. 3 Kanslianmälningar

2008-10-14

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:2

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2 DATUM 2008-09-30 TID 11.0012.15 12.3013.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:1. 3 Föredragning Statssekreterare Håkan Jevrell m.fl.

2008-09-30

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:1

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1 DATUM 2008-09-23 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2007/08:43. 3 Utskottets arbetsplanering Informerades angående planeringsförutsättningar

2008-09-23

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:19

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM 2009-02-17 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:18 3 Kanslianmälningar Anmäldes att Försvarsmakten har bjudit

2009-02-17

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:18

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18 DATUM 2009-02-10 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning GD Ulf Bengtsson och konteramiral Jörgen Ericsson från Försvarsmakten lämnade information om Försvarsmaktens

2009-02-10

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:16

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2009-01-27 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Statssekreteraren Håkan Jevrell åtföljd av kansliråd Magnus Bergman och dep.sekr. Cecilia Helander från

2009-01-27

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:17

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17 DATUM 2009-01-29 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning VD Claes Thegerström och avdelningschef Saida Laarouchi Engström på Svensk Kärnbränslehantering AB SKB

2009-01-29

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:24

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24 DATUM 2009-03-19 TID 10.0011.00 11.25-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av FöU6 Granskades förslag till betänkande 2008/09:FöU6 Regeringen och krisen. Utskottet fattade

2009-03-19

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:23

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23 DATUM 2009-03-12 TID 10.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordförande Rolf Gunnarsson m förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Jan Lejonhielm åtföljd av Jakob Hedenskog, Fredrik Westerlund, Ingemar Oldberg, Maria Tisell, Susanne

2009-03-12

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:22

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM 2009-03-10 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Information Försvarsministern Sten Tolgfors åtföljd av medarbetare från Försvarsdepartementet lämnade information angående

2009-03-10

Paginering