Dokument & lagar (72 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2008/09:33

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:33  DATUM Torsdagen den 10 september 2009 TID kl. 11.0011.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 1 september 2009 justerades. 2  Yttrande till annat utskott Utskottet behandlade frågan om yttrande till försvarsutskottet över regeringens

2009-09-10

Justitieutskottets protokoll 2008/09:32

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:32  DATUM Tisdagen den 1 september 2009 TID kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 20 augusti 2009 justerades. 2  Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta

2009-09-01

Justitieutskottets protokoll 2008/09:31

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:31  DATUM Torsdagen den 20 augusti 2009 TID kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet Statssekreteraren Magnus G Graner, stabschefen Anders Hall, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, ämnesrådet Anna-Carin Svensson, rättsrådet

2009-08-20

Justitieutskottets protokoll 2008/09:30

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:30  DATUM Torsdagen den 11 jun 2009 TID kl. 08.30-10.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 19 maj 2009 justerades. 2  Yrkesmässiga gränsöverskridande vägtransporter av eurokontanter mellan medlemsstaterna i euroområdet Utskottet

2009-06-11

Justitieutskottets protokoll 2008/09:29

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29  DATUM Tisdagen den 9 juni 2009 TID kl. 11.00-13.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Besök hos Rikskriminalpolisen Utskottet besökte Rikskriminalpolisen. Rikskriminalchefen Therese Mattsson med medarbetare informerade. 2  Nästa sammanträde Nästa sammanträde tisdagen den 11

2009-06-09

Justitieutskottets protokoll 2008/09:28

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28  DATUM Tisdagen den 19 maj 2009 TID kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Beslut om närvaro Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge Ida Wahlbom från Centralkansliet att närvara vid sammanträdet. 2  Information från Justitiedepartementet

2009-05-19

Justitieutskottets protokoll 2008/09:27

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:27  DATUM Torsdagen den 14 maj 2009 TID kl. 11.00-11.05 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 23 och den 28 april och den 7 maj 2009 justerades. 2  Liechtensteins associering till Schengenregelverket Utskottet behandlade regeringens

2009-05-14

Justitieutskottets protokoll 2008/09:26

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26  DATUM Torsdagen den 7 maj 2009 TID kl. 10.00-10.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Yttrande till annat utskott a Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över 2009 års proposition om vårtilläggsbudget prop. 2008/09:99Utskottet beslutade att avge yttrande.

2009-05-07

Justitieutskottets protokoll 2008/09:25

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25  DATUM Tisdagen den 28 april 2009 TID kl. 11.00-12.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Beslut om närvaro Utskottet beslutade enligt kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge Ida Wahlbom från Centralkansliet att närvara vid sammanträdet. 2  Uppvaktningar med anledning

2009-04-28

Justitieutskottets protokoll 2008/09:24

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24  DATUM Torsdagen den 23 april 2009 TID kl. 09.00-11.00 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 14 april 2009 justerades. 2  Fingeravtryck i pass Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2008/09:132 Fingeravtryck

2009-04-23

Justitieutskottets protokoll 2008/09:23

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23  DATUM Tisdagen den 14 april 2009 TID kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 2 april 2009 justerades. 2  Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare Utskottet fortsatte behandlingen

2009-04-14

Justitieutskottets protokoll 2008/09:22

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22  DATUM Torsdagen den 2 april 2009 TID kl. 10.00-10.55 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreteraren Magnus G Graner, stabschefen Anders Hall, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, departementsrådet

2009-04-02

Justitieutskottets protokoll 2008/09:21

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM Torsdagen den 26 mars 2009 TID kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 19 mars 2009 justerades. 2  Våldsbrott och brottsoffer Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från de allmänna motionstiderna 2007

2009-03-26

Justitieutskottets protokoll 2008/09:20

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20  DATUM Torsdagen den 19 mars 2009 TID kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 17 mars 2009 justerades. 2  Våldsbrott och brottsoffer Utskottet behandlade motioner från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Ärendet

2009-03-19

Justitieutskottets protokoll 2008/09:19

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19  DATUM Tisdagen den 17 mars 2009 TID kl. 10.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Överläggning med regeringen  Utskottet överlade med justitieminister Beatrice Ask åtföljd av stabschefen Anders Hall, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, rättssakkunnige Jens

2009-03-17

Justitieutskottets protokoll 2008/09:18

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18  DATUM Tisdagen den 10 mars 2009 TID kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Beslut om närvaro Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge Boriana Åberg m att närvara vid sammanträdet. 2  Protokollsjustering Utskottets protokoll

2009-03-10

Justitieutskottets protokoll 2008/09:17

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17  DATUM Torsdagen den 19 februari 2009 TID kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus G Graner, stabschef Anders Hall, departementsråd Mikael Tollerz, ämnesråd Ulf Wallentheim, ämnesråd

2009-02-19

Justitieutskottets protokoll 2008/09:16

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16  DATUM Tisdagen den 10 februari 2009 TID kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Rikspolisstyrelsen Rikspolischefen Bengt Svenson, kommunikationsdirektören Anders Hagquist, överdirektören Maria Bredberg och ekonomen Jan Andersson informerar. 2  Protokollsjustering

2009-02-10

Justitieutskottets protokoll 2008/09:15

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15  DATUM Torsdagen den 29 januari 2009 TID kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 16 december 2008 och den 22 januari 2009. 2  Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens

2009-01-29

Justitieutskottets protokoll 2008/09:14

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14  DATUM Torsdagen den 22 januari 2009 TID kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 9 december 2008. 2  Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Utskottet behandlar regeringens proposition 2008/09:70 Genomförande

2009-01-22

Paginering