Dokument & lagar (79 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:39

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:39 DATUM Tisdagen den 18 augusti 2009 TID 14:3414:47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av KU7y Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst Utskottet behandlade yttrande till justitieutskottet över kommissionens meddelande

2009-08-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:38

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:38 DATUM Tisdagen den 9 juni 2009 TID 12.0013.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Demokratisatsningar Fil.dr Nils Hertting och docent Ludvig Beckman presenterade och överlämnade sin rapport Demokratipolitikens metoder. Insatser för ett ökat valdeltagande

2009-06-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:37

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:37 DATUM Tisdagen den 19 maj 2009 TID 11.0011.15 11.2311.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 12 maj och 14 maj 2009 justerades. 2 EU-bevakning Föredraganden anmälde utsänd förteckning över inkomna

2009-05-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:36

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:36 DATUM Torsdagen den 14 maj 2009 TID 09.3509.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hänvisning av motioner Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motion 2008/09:K8 av Marianne Berg m.fl. v med anledning av proposition 2008/09:184 Ekonomiska

2009-05-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:35

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35 DATUM Tisdagen den 12 maj 2009 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 5 maj 2009 justerades. 2 Inkomna skrivelser Kanslichefen anmälde inkomna skrivelser enligt utsänd förteckning bilaga

2009-05-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:34

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:34 DATUM Tisdagen den 5 maj 2009 TID 11.0011.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 28 april 2009 justerades. 2 Hänvisning av framställning Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats framställning

2009-05-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:33

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:33 DATUM Tisdagen den 28 april 2009 TID 12.1012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 23 april 2009 justerades. 2 Mottagande av motionsyrkande från SkU Kanslichefen anmälde att skatteutskottet hade beslutat

2009-04-28

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:32

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:32 DATUM Torsdagen den 23 april 2009 TID 09.0009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från diskrimineringsombudsmannen Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna, chefen för processenheten Anna Theodóra Gunnarsdóttir och utredaren Heidi Pikkarainen

2009-04-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:31

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:31 DATUM Tisdagen den 21 april 2009 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om märkesåret Projektledaren Margareta Brundin informerade om seminariedagen den 6 maj 2009 med anledning av 200-årsminnet av 1809 års regeringsform. 2 Justering

2009-04-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:30

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:30 DATUM Torsdagen den 16 april 2009 TID 09.0009.40 10.0510.08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 14 april 2009 justerades. 2 Hänvisning av motioner Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats

2009-04-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:29

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29 DATUM Tisdagen den 14 april 2009 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 2 april 2009 justerades. 2 Biträdande kanslichef Kanslichefen meddelade att bitr. kanslichefen Margareta Landerholm

2009-04-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:28

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28 DATUM Torsdagen den 2 april 2009 TID 09.0009.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 31 mars 2009 justerades. 2 Mottagande av förslag i proposition 2008/09:145 från SoU Kanslichefen anmälde att socialutskottet

2009-04-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:27

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:27 DATUM Tisdagen den 31 mars 2009 TID 10.29-10.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 26 mars 2009 justerades. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motion 2008/09:K3

2009-03-31

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:26

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26 DATUM Torsdagen den 26 mars 2009 TID 09.0009.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 17 mars 2009 justerades. 2 Hänvisade ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet hade hänvisats proposition

2009-03-26

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:25

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25 DATUM Tisdagen den 17 mars 2009 TID 11.02-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 12 mars 2009 justerades. 2 Skrivelse från utrikesutskottet om upphörande av KUU Kanslichefen anmälde inkommen skrivelse

2009-03-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:24

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24 DATUM Torsdagen den 12 mars 2009 TID 09.0009.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 10 mars 2009 justerades. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition

2009-03-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:23

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23 DATUM Tisdagen den 10 mars 2009 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om aktuella EU-frågor av Justitiedepartementet Rättschefen Per Hall, departementsrådet Kristina Svahn Starrsjö, ämnesrådet Maria Hellberg, rättssakkunnige Mathias

2009-03-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:22

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM Tisdagen den 24 februari 2009 TID 11.00-11.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 17 februari 2009 justerades. 2 EU-bevakning Föredraganden anmälde utsänd förteckning över inkomna EU-relaterade

2009-02-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:21

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM Tisdagen den 17 februari 2009 TID 11.0011.40 12.0512.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny suppleant i utskottet Ordföranden hälsade Otto von Arnold välkommen till utskottet. 2 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna Linnea Lovén

2009-02-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2008/09:20

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM Torsdagen den 12 februari 2009 TID 09.0009.23 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kompletteringsval Ordföranden hälsade Andreas Norlén m välkommen som ledamot i utskottet efter Eva Bengtson Skogsberg m2 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven

2009-02-12

Paginering