Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Dokument & lagar (89 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2008/09:51

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:51 DATUM 2009-06-09 TID 13.00 14.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 50. 2 Återrapport från Eureka-konferens Utskottet fick återrapport av Marie Weibull Kornias och Karin Åström från Eureka-konferensen i

2009-06-09

Näringsutskottets protokoll 2008/09:50

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:50 DATUM 2009-05-26 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 49. 2 Förhandsprövning av nättariffer Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2008/09:141 om förhandsprövning av nättariffer. Utskottet

2009-05-26

Näringsutskottets protokoll 2008/09:49

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:49 DATUM 2009-05-19 TID 10.30 11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, lämnade information a dels inför konkurrenskraftsrådets möte den 28 och 29 maj, b dels om viktiga

2009-05-19

Näringsutskottets protokoll 2008/09:48

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:48 DATUM 2009-05-14 TID 09.30 10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 47. 2 Yttrande till finansutskottet Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:99 med 2009

2009-05-14

Näringsutskottets protokoll 2008/09:47

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:47 DATUM 2009-05-12 TID 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 46. 2 Fråga om yttrande till socialutskottet Utskottet behandlade fråga om yttrande till socialutskottet över proposition 2008/09:190 om

2009-05-12

Näringsutskottets protokoll 2008/09:46

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:46 DATUM 2009-05-07 TID 09.3010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 45. 2 Information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Gunnar Wieslander, departementsrådet Marianne Åbyhammar och politiskt sakkunnige

2009-05-07

Näringsutskottets protokoll 2008/09:45

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:45 DATUM 2009-05-05 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 44. 2 Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2008/09:168 om vissa

2009-05-05

Näringsutskottets protokoll 2008/09:44

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:44 DATUM 2009-04-28 TID 11.00 11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 43. 2 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2008/09:167 om

2009-04-28

Näringsutskottets protokoll 2008/09:43

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:43 DATUM 2009-04-23 TID 09.3010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 42. 2 Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner, Justitiedepartementet, lämnade information a dels om förhandlingar

2009-04-23

Näringsutskottets protokoll 2008/09:42

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:42 DATUM 2009-04-21 TID 11.00 11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 41. 2 Genomförande av elförsörjningsdirektivet Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2008/09:142 om genomförande av elförsörjningsdirektivet.

2009-04-21

Näringsutskottets protokoll 2008/09:41

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:41 DATUM 2009-04-16 TID 09.30 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 40. 2 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder Utskottet behandlade skrivelse 2008/09:167 om en strategi för

2009-04-16

Näringsutskottets protokoll 2008/09:40

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:40 DATUM 2009-04-02 TID 09.30-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 39. 2 Genomförande av elförsörjningsdirektivet Utskottet behandlade proposition 2008/09:142 om genomförande av elförsörjningsdirektivet.

2009-04-02

Näringsutskottets protokoll 2008/09:39

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:39 DATUM 2009-03-31 TID 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 38. 2 Omreglering av apoteksmarknaden Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till socialutskottet över proposition 2008/09:145 om

2009-03-31

Näringsutskottets protokoll 2008/09:38

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:38 DATUM 2009-03-26 TID 09.30 09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 37. 2 Fråga om utskottsinitiativ Behandlades skrivelse från Kent Persson med begäran om utskottsinitiativ rörande ACTA-förhandlingarna.

2009-03-26

Näringsutskottets protokoll 2008/09:37

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:37 DATUM 2009-03-24 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 36. 2 Ändring i lagen om elcertifikat Utskottet behandlade förslag till utskottsinitiativ om ändring i lagen om elcertifikat. Utskottet

2009-03-24

Näringsutskottets protokoll 2008/09:36

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:36 DATUM 2009-03-17 TID 11.00 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 35. 2 Vissa näringspolitiska frågor Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vissa näringspolitiska frågor. Utskottet fattade beslut

2009-03-17

Näringsutskottets protokoll 2008/09:35

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35 DATUM 2009-03-12 TID 09.30 11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Vattenfall AB Koncernchef Lars G Josefsson och tillförordnad kommunikationsdirektör Christopher Eckerberg, Vattenfall AB, lämnade information om Vattenfalls planerade samgående

2009-03-12

Näringsutskottets protokoll 2008/09:34

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:34 DATUM 2009-03-10 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 32 och 33. 2 Information från Socialdepartementet Departementsrådet Sofia Wallström och departementssekreterare Karin Lewin, Socialdepartementet,

2009-03-10

Näringsutskottets protokoll 2008/09:33

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:33 DATUM 2009-02-27 TID 12.50 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Nyemission i SAS AB Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:124 om nyemission i SAS AB jämte motion. Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag

2009-02-27

Näringsutskottets protokoll 2008/09:32

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:32 DATUM 2009-02-26 TID 09.30 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 31. 2 Överläggning rörande kommissionens meddelande om en europeisk råvarustrategi Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet,

2009-02-26