Dokument & lagar (73 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:35

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35 DATUM 2009-08-11 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:34. 2 Yttrande till justitieutskottet Stockholmsprogrammet Fortsattes behandlingen av yttrande till justitieutskottet

2009-08-11

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:34

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:34 DATUM 2009-06-16 TID 11.00-12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:33. 2 Fråga om yttrande till justitieutskottet Stockholmsprogrammet Behandlades fråga om yttrande till justitieutskottet

2009-06-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:33 DATUM 2009-05-26 TID 10.15-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:32. 2 Information från regeringen om EU-frågor på socialpolitikens område Statssekreterare Bettina Kashefi, åtföljd av

2009-05-26

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:32 DATUM 2009-05-14 TID 10.00-10.25, 10.35-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:31. 2 Yttrande till finansutskottet Vårtilläggsbudgetpropositionen Fortsattes behandlingen av yttrande till

2009-05-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:31

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:31 DATUM 2009-05-07 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:30. 2 Yttrande till finansutskottet Vårtilläggsbudgetpropositionen Behandlades fråga om yttrande till finansutskottet

2009-05-07

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:30

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:30 DATUM 2009-04-28 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:29. 2 Vissa frågor om vårdnadsbidrag Fortsattes behandlingen av proposition 2008/09:139 Vissa frågor om vårdnadsbidrag,

2009-04-28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:29

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29 DATUM 2009-04-23 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:28. 2 Yttrande till konstitutionsutskottet Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Fortsattes

2009-04-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:28

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28 DATUM 2009-04-16 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:27. 2 Vissa frågor om vårdnadsbidrag Fortsattes behandlingen av dels proposition 2008/09:139 Vissa frågor om vårdnadsbidrag,

2009-04-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:27

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:27 DATUM 2009-04-14 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:26. 2 Vissa frågor om vårdnadsbidrag Behandlades dels proposition 2008/09:139 Vissa frågor om vårdnadsbidrag, m.m.dels

2009-04-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:26

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26 DATUM 2009-04-02 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:25. 2 Överläggning med och information av regeringen om EU-frågor på migrationsområdet Överläggning hölls med statsrådet

2009-04-02

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:25

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25 DATUM 2009-03-26 TID 10.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:24. 2 Information av Justitiedepartementet Statssekreterare Minna Ljunggren informerade inför ordförandeskapet och det

2009-03-26

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:24

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24 DATUM 2009-03-24 TID 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:23. 2 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Karin Lindell, revisionsledare Josefina Selin och revisionsdirektör

2009-03-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:23

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23 DATUM 2009-03-10 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:22. 2 Information från regeringen om EU-frågor på socialpolitikens område Statssekreterare Bettina Kashefi, åtföljd av

2009-03-10

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM 2009-02-24 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:21. 2 Sänkta socialavgifter Fortsattes behandlingen av redogörelse 2008/09:RRS9 Riksrevisionens styrelses redogörelse

2009-03-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:21

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09: 21 DATUM 2009-02-19 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:20. 2 Närvarande vid utskottssammanträdet Beslutades att tjänsteman vid EU-nämndens kansli fick närvara vid föredragningslistans

2009-02-19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:20

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM 2009-02-12 TID 10.00-10.45 10.50-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:19. 2 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Karin Lindell, projektledare Nikos Tsakiridis och revisionsdirektör

2009-02-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:19

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM 2009-02-10 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:18. 2 Migration och asylpolitik Behandlades skrivelse 2008/09:33 Migration och asylpolitik, jämte motioner delvisÄrendet

2009-02-10

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:18

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18 DATUM 2009-01-29 TID 10.00-11.05 11.10-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentligt sammanträde med Justitieombudsmannen Vid en offentlig del av sammanträdet informerade justitieombuds-mannen Cecilia Nordenfelt om Försäkringskassans

2009-01-29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:17

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17 DATUM 2008-12-11 TID 09.00-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:16 2 Närvarande vid utskottssammanträdet Beslutades att tjänsteman vid EU-nämndens kansli fick närvara vid föredragningslistans

2008-12-11

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2008/09:16

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2008-12-04 TID 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2008/09:15. 2 Yttrande till justitieutskottet Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Fortsattes

2008-12-04

Paginering