Dokument & lagar (78 träffar)

Socialutskottets protokoll 2008/09:39

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:39 DATUM 2009-06-11 TID 09.00-09.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 20 maj justeras. 3 Behandling av proposition 2008/09:212

2009-06-11

Socialutskottets protokoll 2008/09:38

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:38 DATUM 2009-05-20 TID 08.40-08.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 19 maj justeras. 3 Fortsatt behandling av proposition 2008/09:190

2009-05-20

Socialutskottets protokoll 2008/09:37

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:37 DATUM 2009-05-19 TID 11.00-11.55, ajournering 11.10-11.15, efter 6 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut enligt RO 4 kap. 13 andra stycket Utskottet medger att EU-nämndens föredragande Pia Törsleff-Hertzberg får närvara under 2 och 7 EU-information från Socialdepartementet

2009-05-19

Socialutskottets protokoll 2008/09:36

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:36 DATUM 2009-05-14 TID 09.30-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 7 maj justeras. 3 Fortsatt behandling av fråga om yttrande

2009-05-14

Socialutskottets protokoll 2008/09:35

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35 DATUM 2009-05-07 TID 09.15-09.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 28 april justeras. 3 Fortsatt behandling av proposition

2009-05-07

Socialutskottets protokoll 2008/09:34

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:34 DATUM 2009-04-28 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 23 april justeras. 3 Fortsatt behandling av proposition

2009-04-28

Socialutskottets protokoll 2008/09:33

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:33 DATUM 2009-04-23 TID 09.30-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 21 april justeras. 3 Fortsatt behandling av proposition

2009-04-23

Socialutskottets protokoll 2008/09:32

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:32 DATUM 2009-04-21 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 16 april justeras. 3 Fortsatt behandling av proposition

2009-04-21

Socialutskottets protokoll 2008/09:31

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:31 DATUM 2009-04-16 TID 09.30-09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 2 april justeras. 3 Fortsatt behandling av yttrande till

2009-04-16

Socialutskottets protokoll 2008/09:30

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:30 DATUM 2009-04-02 TID 09.30-09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 31 mars justeras. 3 Fortsatt behandling av motioner från

2009-04-02

Socialutskottets protokoll 2008/09:29

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29 DATUM 2009-03-31 TID 11.00-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 24 mars justeras. 3 Preliminär behandling av proposition

2009-03-31

Socialutskottets protokoll 2008/09:28

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28 DATUM 2009-03-24 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa UPP-centrum Socialstyrelsen Företrädare för Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa informerar om verksamheten. Deltagarlista bifogas

2009-03-24

Socialutskottets protokoll 2008/09:27

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:27 DATUM 2009-03-19 TID 09.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning. Utskottet håller en offentlig utfrågning på temat omreglering av apoteksmarknaden. Program bifogas som bilaga 2. Vid protokollet  Mattias Andersson Justeras  2009-03-24 Kenneth

2009-03-19

Socialutskottets protokoll 2008/09:26

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26 DATUM 2009-03-17 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 12 mars justeras. 3 Fortsatt behandling av motioner från

2009-03-17

Socialutskottets protokoll 2008/09:25

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25 DATUM 2009-03-12 TID 09.30- 10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 26 februari justeras. 3 Fråga om mottagande av motion från

2009-03-12

Socialutskottets protokoll 2008/09:24

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24 DATUM 2009-02-26 TID 09.30-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 24 februari justeras. 3 Fortsatt behandling av motioner

2009-02-26

Socialutskottets protokoll 2008/09:23

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23 DATUM 2009-02-24 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut enligt RO 4kap. 13 andra stycket Utskottet medger att EU-nämndens kanslichef Jan R. Olsson och utskottsassistent Lars Söderlind får närvara under 2 EU-information från Socialdepartementet.

2009-02-24

Socialutskottets protokoll 2008/09:22

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM 2009-02-17 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 12 februari justeras. 3 Fortsatt preliminär behandling av

2009-02-17

Socialutskottets protokoll 2008/09:21

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM 2009-02-12 TID 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 10 februari justeras. 3 Fortsatt preliminär behandling av

2009-02-12

Socialutskottets protokoll 2008/09:20

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM 2009-02-10 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut enligt RO 4kap. 13 andra stycket Utskottet medger att Gunnel Wallin c får närvara vid sammanträdet. Det antecknas att Gunnel Wallin förväntas, inom några dagar, väljas till suppleant i utskottet.

2009-02-10

Paginering