Dokument & lagar (167 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:37

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:37 DATUM 2009-06-09 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Information Försvarsministern Sten Tolgfors åtföljd av stabschef Jakob Kiefer, departementsråd Cecilia Looström, ämnesråd

2009-06-09

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:36

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:36 DATUM 2009-05-19 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:35. 3 Kanslianmälningar Anmäldes kompletterande budgetunderlag för

2009-05-19

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:35

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:35 DATUM 2009-05-14 TID 10.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Information Statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av stabschef Jakob Kiefer, Peter Göthe, Cecilia Looström, Anna Wikner

2009-05-14

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:34

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:34 DATUM 2009-05-12 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:33. 3 Kanslianmälningar Anmäldes att Strålsäkerhetsmyndigheten SSM

2009-05-12

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:33

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:33 DATUM 2009-05-07 TID 09.3010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Generaldirektör Ragnar Norrby och statsepidemiolog Annika Linde från Smittskyddsinstitutet SMIavdelningschef

2009-05-07

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:32

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:32 DATUM 2009-05-05 TID 10.0013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat och höll ett inledande tal. 2 Offentlig utskottsutfrågning Anföranden presenterades av Statssekreterare Håkan Jevrell från

2009-05-05

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:31

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:31 DATUM 2009-04-28 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av FöU9 Granskades förslag till betänkande 2008/09:FöU9 Några frågor om sekretess och tillgång till register

2009-04-28

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:30

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:30 DATUM 2009-04-23 TID 09.0509.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Kabinettssekreterare Frank Belfrage m.fl. från UD och statssekreterare Håkan Jevrell m.fl. från Försvarsdepartementet

2009-04-23

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:29

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:29 DATUM 2009-04-21 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:28. 3 Kanslianmälningar Anmäldes följande: en inbjudan till Arméns

2009-04-21

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:28

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:28 DATUM 2009-04-16 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Statssekreterare Håkan Jevrell informerade om Afghanistan. Ledamöternas frågor besvarades. 3 Justering av

2009-04-16

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:27

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:27 DATUM 2009-04-02 TID 10.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:26. 3 Kanslianmälningar Påmindes om informationskväll med ÖB tisdagen

2009-04-02

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:26

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:26 DATUM 2009-03-31 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordförande Rolf Gunnarsson m förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning GD Judith Melin åtföljd av överdirektör Hans Lindqvist, chef för räddningstjänstavdelningen Thomas Fagö,

2009-03-31

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:25

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:25 DATUM 2009-03-23 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:24. 3 Justering av FöU8 Granskades förslag till betänkande 2008/09:FöU8

2009-03-23

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:24

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24 DATUM 2009-03-19 TID 10.0011.00 11.25-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordförande Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av FöU6 Granskades förslag till betänkande 2008/09:FöU6 Regeringen och krisen. Utskottet fattade

2009-03-19

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:23

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23 DATUM 2009-03-12 TID 10.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Vice ordförande Rolf Gunnarsson m förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning Jan Lejonhielm åtföljd av Jakob Hedenskog, Fredrik Westerlund, Ingemar Oldberg, Maria Tisell, Susanne

2009-03-12

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:22

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM 2009-03-10 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Information Försvarsministern Sten Tolgfors åtföljd av medarbetare från Försvarsdepartementet lämnade information angående

2009-03-10

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:21

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM 2009-02-24 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Information Generaldirektör Helena Lindberg, kommunikationsdirektör Svante Werger samt ekonomi- och planeringsdirektör

2009-02-24

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:20

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM 2009-02-19 TID 09.3010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Information Statssekreterare Håkan Jevrell, politisk sakkunnig Charlotta Herrström, departementsråd Cecilia Looström,

2009-03-20

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:19

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM 2009-02-17 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2008/09:18 3 Kanslianmälningar Anmäldes att Försvarsmakten har bjudit

2009-02-17

Försvarsutskottets protokoll 2008/09:18

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18 DATUM 2009-02-10 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppnande Ordföranden Anders Karlsson s förklarade sammanträdet öppnat. 2 Föredragning GD Ulf Bengtsson och konteramiral Jörgen Ericsson från Försvarsmakten lämnade information om Försvarsmaktens

2009-02-10