Dokument & lagar (69 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:31

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:31 DATUM 2011-09-15 TID 09.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att: Pressmeddelande 12865/11 från Europeiska unionens råd om frågor som diskuterades vid 3106:e mötet i rådet delats ut på bordet. en skrivelse

2011-09-13

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:30

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:30 DATUM 2011-06-22 TID 08.0008.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:28 och 29. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att en deltagarlista för studiebesöket till Helsingfors den 8-9

2011-06-22

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:29

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:29 DATUM 2011-06-16 TID 09.4510.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Ordförande Peter Hultqvist S meddelade att vice ordföranden kommer att ta över ordförandeskapet under sammanträdet då han själv endast kommer att kunna delta vid inledningen

2011-06-16

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:28

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:28 DATUM 2011-06-14 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generaldirektör Ann-Louise Eksborg åtföljd av forskningschef Leif Moberg från Strålsäkerhetsmyndigheten SSM och överdirektör Nils Svartz åtföljd av avdelningschef för samordning

2011-06-14

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:27

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:27 DATUM 2011-06-07 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generaldirektör Gunnar Holmgren åtföljd av chefsjurist Anders Sjöborg från Försvarets materielverk FMV informerade om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Ledamöternas

2011-06-07

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:26

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:26 DATUM 2011-05-31 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:25. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde om sekretesshandlingen som utdelats till resenärerna i delegationen till

2011-05-31

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:25

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:25 DATUM 2011-05-19 TID 09.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information General Sverker Göranson överbefälhavaregenerallöjtnant Anders Lindström chef för insatsstabengeneralmajor Anders Silwer flygvapeninspektöröverstelöjtnant Richard Gray handläggareMajor

2011-05-19

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:24

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM 2011-05-10 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:23. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att proposition 2010/11:126 Avgift enligt Studsvikslagen har inkommit

2011-05-10

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:23

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 2011-05-03 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av enhetschef Reidar Ljöstad, militärsakkunnig Michael Cherinet och departementssekreterare Olof Andersson från Försvarsdepartementet

2011-05-03

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:22

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:22 DATUM 2011-04-12 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av ordförande Utskottet valde till ordförande Peter Hultqvist SDenna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:20.

2011-04-12

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:21

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:21 DATUM 2011-03-31 TID 09.3009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om sammansatt utrikes- och försvarsutskott UFöU Enligt riksdagsordningen 4 kap. 8 får ett utskott komma överens med ett eller flera utskott om att bereda ett ärende gemensamt

2011-03-31

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:20

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:20 DATUM 2011-03-29 TID 11.0011.20 11.3012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:19. 2 Rapporter Annicka Engblom M återrapporterade från USA-besök. Peter Rådberg MP och Mikael Jansson SD

2011-03-29

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:19

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:19 DATUM 2011-03-17 TID 09.4509.50 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Samhällets krisberedskap FöU2 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:FöU2. MP-SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

2011-03-17

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:18

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:18 DATUM 2011-03-15 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:17. 2 Försvarsmakten FöU4 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 3 Elkänslighet FöU5 Utskottet fortsatte behandlingen

2011-03-15

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:17

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:17 DATUM 2011-03-10 TID 09.3011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:16. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde om Försvarshögskolans politiska panel inför kursavslutningen den 13 april

2011-03-10

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:16

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:16 DATUM 2011-03-01 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Ordförande Torsten Carlsson, vice ordförande Carl Reinhold Bråkenhielm, ledamot Willis Forsling, kanslichef Holmfridur Bjarnadottir, kanslisekreterare Peter Andersson från

2011-03-01

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:15

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:15 DATUM 2011-02-15 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Statssekreterare Håkan Jevrell, ämnesråd Karin Kronhöffer, departementssekreterare Anders Skiöldebrand och departements-sekreterare Christina Wilén från Försvarsdepartementet

2011-02-15

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:14

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:14 DATUM 2011-02-08 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:13. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde om utskottets besök på Försvarets radio-anstalt FRA torsdagen den 10 februari

2011-02-08

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:13

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:13 DATUM 2011-02-01 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:12. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att riksdagen kommer att ordna ett öppet hus-arrangemang lördagen den

2011-02-01

Försvarsutskottets protokoll 2010/11:12

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:12 DATUM 2011-01-25 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att ledamoten Tomas Avenborg Mersättare för Anders Hansson Mfick redan nu närvara vid sammanträdet då beslutet skulle tas i kammaren senare

2011-01-25

Paginering