Dokument & lagar (69 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-06-04 TID 11.3011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:30. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att betänkandena 2012/13:FöU13 samt 2012/13:FöU14 kommer att behandlas

2013-06-04

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 2013-05-30 TID 09.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information ÖB general Sverker Göranson åtföljd av säkerhetspolitisk rådgivare Kristina Bergendahl, Försvarsmakten, informerade bl.a. om Försvarschefsmötet i Bryssel. 2 Justering

2013-05-30

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-05-28 TID 10.3012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Bengt Svensson, generalmajor, Arne Wessner, överstelöjtnant, Folke Borgh, chef miljöprövningsenheten, och Jakob Gille, arkitekt, samtliga från Försvarsmakten, informerade

2013-05-28

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-05-21 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:27. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen påminde att de ledamöter som deltar vid utskottets studieresa till USA i september

2013-05-21

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:27

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27 DATUM 2013-05-14 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:26. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att de ledamöter som deltar vid utskottets studieresa till USA i september

2013-05-14

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:26

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 2013-05-02 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:25. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade ett inkommet e-brev med fråga om incident-beredskapen. Ingen åtgärd vidtas

2013-05-02

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:25

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 2013-04-25 TID 09.3011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generallöjtnant Anders Silwer, generalmajor Gunnar Karlsson och generalmajor Micael Bydén, samtliga från Försvarsmakten, informerade om Försvarsmaktens incidentberedskap

2013-04-25

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:24

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-04-23 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:23. 2 Kanslimeddelanden Föredragande Maria Björkman informerade om det kommande mötet med försvarsattaché konteramiral

2013-04-23

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:23

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-04-16 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjorth och Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan.

2013-04-16

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-04-09 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:21. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen erinrade om att den s.k. återvändardagen, då f.d. ledamöter besöker utskottet, äger

2013-04-09

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-03-21 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Då både ordförande och vice ordförande var frånvarande ledde Åsa Lindestam S dagens sammanträde. Sekretariatschef Cristina Eriksson Stephanson från Utrednings- och forskningssekretariatet

2013-03-21

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-03-14 TID 10.0010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:19. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att Säkerhetspolisen lämnar information om vissa säkerhetsrekommendationer

2013-03-14

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-03-12 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:18. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att en tidsplan för utskottets pågående subsidiaritetsprövning av KOM2013

2013-03-12

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:18

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2013-03-07 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Vikarierande överbefälhavare generallöjtnant Jan Salestrand, ekonomidirektör Helena Holmstedt, FM planeringschef Fredrik Robertsson och ÖB försvarspolitiska rådgivare Kristina

2013-03-07

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:17

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM 2013-03-05 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Försvarsminister Karin Enström åtföljd av departementsråd Michael Moore, kansliråd Per Bolinder, politiskt sakkunnig Peter Linder samt departementssekreterare Robert Wildow,

2013-03-05

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:16

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM 2013-02-21 TID 09.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Vikarierande överbefälhavare generallöjtnant Jan Salestrand, generalmajor Dennis Gyllensporre, överste Patrik Ahlgren och överste Mikael Frisell från Försvarsmakten informerade

2013-02-21

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:15

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2013-02-19 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generalmajor Dennis Gyllensporre och överste Patrik Ahlgren från Försvarsmakten samt departementsråd Michael Moore från Försvars-departementet informerade utskottet om

2013-02-19

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:14

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 2013-02-12 TID 10.3011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Kabinettssekreterare Frank Belfrage, kanslirådet Erik Widman, kanslirådet Therese Hydén, från Utrikesdepartementet, stats-sekreterare Carl von der Esch, ämnesrådet Magnus

2013-02-12

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:13

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 2013-01-31 TID 09.0009.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:12 2 Strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet FöU3 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade förslag

2013-01-31

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:12

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM 2013-01-29 TID 11.0011.45 11.5012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Verkställande direktör Christopher Eckerberg, vice verkställande direktör Saida Laârouchi Engström samt Jenny Rees, samtliga från Svensk Kärnbränslehantering

2013-01-29

Paginering