Dokument & lagar (152 träffar)

Omröstning 2008/09:FöU10p12 Civil-militär samverkan

Votering: betänkande 2008/09:FöU10 Försvarets inriktning, förslagspunkt 12 Civil-militär samverkan Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. v yrkande 13, 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. s yrkande 13 och 2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. mp yrkande 11. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan

2009-06-16

Omröstning 2008/09:FöU10p3 Nato Response Force

Votering: betänkande 2008/09:FöU10 Försvarets inriktning, förslagspunkt 3 Nato Response Force Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. v yrkande 2 i denna del, 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. s yrkande 2 i denna del och 2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. mp yrkande 2 i denna del. Datum: 2009-06-16

2009-06-16

Omröstning 2008/09:FöU10p7 Personalförsörjning

Votering: betänkande 2008/09:FöU10 Försvarets inriktning, förslagspunkt 7 Personalförsörjning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U256 av Gunilla Wahlén m.fl. v yrkandena 2-5, 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. v yrkandena 8-10, 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. s yrkandena 3 och 9, 2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl.

2009-06-16

Omröstning 2008/09:FöU10p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2008/09:FöU10 Försvarets inriktning, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. v yrkande 1, 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. s yrkande 1 och 2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. mp yrkande 1. Datum: 2009-06-16 Omröstning i sakfrågan

2009-06-16

Omröstning 2008/09:FöU7p4 Säkerhet vid kärnkraftsolyckor

Votering: betänkande 2008/09:FöU7 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd, förslagspunkt 4 Säkerhet vid kärnkraftsolyckor Riksdagen avslår motion 2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. s yrkande 38. Datum: 2009-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-03-25

Omröstning 2008/09:FöU7p6 Forskning om hälsoeffekter av icke-joniserande strålning

Votering: betänkande 2008/09:FöU7 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd, förslagspunkt 6 Forskning om hälsoeffekter av icke-joniserande strålning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö229 yrkande 7, 2008/09:Fö247 yrkande 1 och 2008/09:Fö268. Datum: 2009-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3

2009-03-25

Omröstning 2008/09:FöU6p2 Samverkansformer på Gotland

Votering: betänkande 2008/09:FöU6 Regeringen och krisen, förslagspunkt 2 Samverkansformer på Gotland Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö225 av Christer Engelhardt s och 2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. s yrkande 35. Datum: 2009-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti

2009-04-02

Omröstning 2008/09:FöU3p1 En strategi för en starkare och mer konkurrenskraftig försvarsindustri i EU

Votering: betänkande 2008/09:FöU3 Strategi för en konkurrenskraftig europeisk försvarsindustri, förslagspunkt 1 En strategi för en starkare och mer konkurrenskraftig försvarsindustri i EU Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2008-12-03 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s

2008-12-03

Omröstning 2008/09:FöU2p1 Riksrevisionens styrelses framställning angående insatser för att hantera omfattande elavbrott

Votering: betänkande 2008/09:FöU2 Insatser för att hantera omfattande elavbrott, förslagspunkt 1 Riksrevisionens styrelses framställning angående insatser för att hantera omfattande elavbrott Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS14 punkterna 1 och 2 samt motionerna 2007/08:Fö8, 2007/08:Fö9 yrkandena 1-3, 2007/08:Fö261

2008-11-20

Omröstning 2008/09:FöU1p5 Försvarsmusik

Votering: betänkande 2008/09:FöU1 Försvar och samhällets krisberedskap budgetåret 2009, förslagspunkt 5 Försvarsmusik Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fö217 av Jeppe Johnsson m2008/09:Fö231 av Karin Nilsson c2008/09:Fö252 av Kerstin Haglö och Jan Björkman båda s2008/09:Fö285 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl.

2008-12-15

Omröstning 2008/09:FöU1p2 Budget för utgiftsområde 6

Votering: betänkande 2008/09:FöU1 Försvar och samhällets krisberedskap budgetåret 2009, förslagspunkt 2 Budget för utgiftsområde 6 Riksdagen a anvisar för 2009 anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt vad utskottet föreslår i bilaga 2 kolumnen Regeringens förslag, b bemyndigar regeringen

2008-12-15

Omröstning 2008/09:FiU41p3 Riksrevisionens granskning av Kasernen Fastighetsaktiebolag

Votering: betänkande 2008/09:FiU41 Utvidgning av uppdrag för Vasallen AB och överlåtelse av aktierna i Kasernen Fastighetsaktiebolag, förslagspunkt 3 Riksrevisionens granskning av Kasernen Fastighetsaktiebolag Riksdagen lägger redogörelse 2008/09:RRS17 till handlingarna. Datum: 2009-05-20 Omröstning i motivfrågan Utskottets

2009-05-20

Omröstning 2008/09:FiU40p1 Statens deltagande i nyemission i SAS AB (publ)

Votering: betänkande 2008/09:FiU40 Nyemission i SAS AB publförslagspunkt 1 Statens deltagande i nyemission i SAS AB publ Riksdagen bemyndigar regeringen dels att för statens räkning delta i aktuell nyemission i SAS AB publ genom att teckna aktier upp till ett belopp om högst 1 300 000 000 kr, dels att vidta övriga nödvändiga

2009-03-12

Omröstning 2008/09:FiU39p2 Aktieinnehav i Nordea och SBAB

Votering: betänkande 2008/09:FiU39 Utvidgning av uppdrag för Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB publförslagspunkt 2 Aktieinnehav i Nordea och SBAB Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi18, 2008/09:Fi223 yrkande 1 och 2008/09:N323 yrkande 13. Datum: 2009-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2009-04-22

Omröstning 2008/09:FiU39p4 Omstrukturering av den internationella bankmarknaden

Votering: betänkande 2008/09:FiU39 Utvidgning av uppdrag för Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB publförslagspunkt 4 Omstrukturering av den internationella bankmarknaden Riksdagen avslår motion 2008/09:Fi223 yrkande 2. Datum: 2009-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s Parti Ja

2009-04-22

Omröstning 2008/09:FiU34p1 Kredit till Island

Votering: betänkande 2008/09:FiU34 Kredit till Island, förslagspunkt 1 Kredit till Island Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 besluta om kredit till Island om högst 6,5 miljarder kronor som tillägg till Internationella valutafondens finansiella insatser till Island. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:106

2009-02-25

Omröstning 2008/09:FiU33p9 Kreditprövning och kreditupplysning

Votering: betänkande 2008/09:FiU33 Bank- och försäkringsfrågor, förslagspunkt 9 Kreditprövning och kreditupplysning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi217 av Finn Bengtsson m2008/09:Fi224 av Birgitta Sellén och Jörgen Johansson båda c2008/09:Fi225 av Ola Sundell m2008/09:Fi263 av Krister Hammarbergh m2008/09:Fi274

2009-02-26

Omröstning 2008/09:FiU33p11 Beräkning av försäkringspremier

Votering: betänkande 2008/09:FiU33 Bank- och försäkringsfrågor, förslagspunkt 11 Beräkning av försäkringspremier Riksdagen avslår motion 2008/09:Fi289 av Hans Hoff sDatum: 2009-02-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 97 0 32 m 80 0 0

2009-02-26

Omröstning 2008/09:FiU33p10 Inkassobolagens verksamhet

Votering: betänkande 2008/09:FiU33 Bank- och försäkringsfrågor, förslagspunkt 10 Inkassobolagens verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi240 av Catharina Bråkenhielm s2008/09:Fi245 av Bertil Kjellberg m och 2008/09:C390 av Egon Frid m.fl. v yrkande 18. Datum: 2009-02-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2009-02-26

Omröstning 2008/09:FiU33p8 Statliga sociala lån och saneringslån

Votering: betänkande 2008/09:FiU33 Bank- och försäkringsfrågor, förslagspunkt 8 Statliga sociala lån och saneringslån Riksdagen avslår motion 2008/09:C390 av Egon Frid m.fl. v yrkande 17. Datum: 2009-02-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 98 0

2009-02-26