Dokument & lagar (4 463 träffar)

Kommittédirektiv 2021:11

Tilläggsdirektiv till Utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag 2020:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 11 februari 2021 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 april 2020 kommittédirektiv om enklare regelverk för mikroföretagande

2021-02-11

Kommittédirektiv 2021:9

Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga Innehåll Sammanfattning Totalförsvarsplikt Uppdraget att se över reglerna om säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga Ansvaret för säkerhetsprövningen av totalförsvarspliktiga Utredaren ska därför Genomförandet av den uppföljande säkerhetsprövningen Utredaren ska därför

2021-02-11

Kommittédirektiv 2021:7

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet, BUMS S 2018:13 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 4 februari 2021 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 kommittédirektiven Ökad träffsäkerhet

2021-02-04

Kommittédirektiv 2021:6

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott Ju 2020:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 4 februari 2021 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 januari 2020 kommittédirektiv om

2021-02-04

Kommittédirektiv 2021:5

Undantag från avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt Innehåll Sammanfattning Uppdraget att utreda ytterligare undantag från avfallsförbränningsskatten Föreslå ett undantag för visst sekundäravfall Utredaren ska därför Utreda risken att samma avfall beskattas två gånger Utredaren ska därför Utreda behovet av ytterligare

2021-02-04

Kommittédirektiv 2021:4

Statistik över hushållens tillgångar och skulder Innehåll Sammanfattning Behovet av statistik över hushållens tillgångar och skulder är stort Statistik över hushållens tillgångar och skulder är viktig för krisförebyggande arbete och finansiell stabilitet Avskaffandet av förmögenhetsskatten har minskat tillgången till

2021-01-28

Kommittédirektiv 2021:3

Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg I 2019:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 januari 2021 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 22 augusti 2019 kommittédirektiv om att en särskild utredare ska se över hur kontrollverksamheten

2021-01-14

Kommittédirektiv 2021:2

Genomförande av EU-direktivet om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen Innehåll Sammanfattning Uppdraget att föreslå anpassningar av svensk rätt med anledning av det nya direktivet om grupptalan Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar Beslut vid regeringssammanträde den 14 januari 2021

2021-01-14

Kommittédirektiv 2021:1

Tilläggsdirektiv till Kommittén för teknologisk innovation och etik N 2018:04 Innehåll Ändring i och förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 januari 2021 Ändring i och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 kommittédirektiv om att identifiera policyutmaningar och

2021-01-07

Kommittédirektiv 2020:143

Återstart för kulturen återhämtning och utveckling efter coronapandemin Innehåll Sammanfattning Pandemins effekter på kulturlivet i Sverige Utredaren ska därför Uppdraget att återstarta och utveckla kulturlivet under och efter pandemin Utredaren ska därför Nya sätt att tillgängliggöra kultur Utredaren ska därför

2020-12-22

Kommittédirektiv 2020:142

En äldreomsorgslag Innehåll Sammanfattning Bakgrund Hälso- och sjukvård Behov av utvecklingsarbete Coronakommissionen Uppdraget att förslå en äldreomsorgslag Uppdraget att lämna förslag om en nationell omsorgsplan Uppdraget att stärka tillgången till medicinsk kompetens Behovet av att stärka äldreomsorgen handlar

2020-12-22

Kommittédirektiv 2020:141

Direktiv till parlamentarisk beredning för underlag om hur miljömålen kan uppnås Miljömålsberedningen Innehåll Sammanfattning Syftet Uppdraget att bidra med underlag för att nå de nationella miljömålen Beredningen ska därför Innehållet i strategierna Konsekvensbeskrivningar Kontakter och redovisning av uppdraget

2020-12-22

Kommittédirektiv 2020:140

Förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan Innehåll Sammanfattning Ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap Kommunaliseringen skulle bidra till en bättre anpassning till lokala behov och ökat inflytande från elever och medborgarna Kommunaliseringen följdes av

2020-12-22

Kommittédirektiv 2020:139

Tilläggsdirektiv till Ecris-utredningen Ju 2020:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 januari 2020 kommittédirektiv om ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare dir. 2020:7Uppdraget

2020-12-17

Kommittédirektiv 2020:138

Sfi-peng till utbildningsanordnare Innehåll Sammanfattning Sfi är en del av den kommunala vuxenutbildningen Eleverna inom sfi Finansiering av sfi-utbildningen Uppdraget att föreslå hur en ersättning för sfi som baseras på uppnådda språkresultat kan utformas Utredaren ska därför Uppdraget att föreslå en standardiserad

2020-12-17

Kommittédirektiv 2020:137

Tilläggsdirektiv till Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg Fi 2020:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 27 februari 2020 kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i

2020-12-17

Kommittédirektiv 2020:136

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett fossiloberoende jordbruk N 2020:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 13 februari 2020 kommittédirektiv om ett fossiloberoende jordbruk dir. 2020:16Enligt direktiven skulle

2020-12-17

Kommittédirektiv 2020:135

Tilläggsdirektiv till Utredningen om betrodda tjänster I 2020:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 12 mars 2020 kommittédirektiv till en särskild utredare att utreda förutsättningarna

2020-12-17

Kommittédirektiv 2020:134

Tilläggsdirektiv till Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer Ju 2019:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 december 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 4 juli 2019 kommittédirektiv till en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att bl.a.

2020-12-17

Kommittédirektiv 2020:133

Statens roll på betalningsmarknaden Innehåll Sammanfattning En betalningsmarknad i förändring Uppdraget att kartlägga betalningsmarknaden Utredaren ska därför Uppdraget att ta ställning till statens framtida roll på betalningsmarknaden Utredaren ska därför Uppdraget att utreda innebörden och behovet av lagliga betalningsmedel

2020-12-10