Dokument & lagar (4 419 träffar)

Kommittédirektiv 2020:109

Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel U 2019:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 oktober 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 28 november 2019 kommittédirektiv om stärkta skolbibliotek och läromedel dir. 2019:91Uppdraget

2020-10-22

Kommittédirektiv 2020:106

Införande av nya uppgiftsskyldigheter för betaltjänstleverantörer Innehåll Sammanfattning Uppdraget att föreslå anpassningar av svensk rätt till nya EU-krav på betaltjänstleverantörer Utredaren ska därför Kontakter och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 oktober 2020 Sammanfattning EU

2020-10-22

Kommittédirektiv 2020:108

En ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft Innehåll Sammanfattning En särskild utredare ska därför Behovet av en ökad vindkraftsutbyggnad Kommunal tillstyrkan av vindkraft Energimyndighetens och Naturvårdsverkets redovisning Uppdraget att utreda bestämmelsen om kommunal tillstyrkan vid anläggandet av vindkraft

2020-10-14

Kommittédirektiv 2020:104

Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel Innehåll Sammanfattning Uppdraget att utöka möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel Dagens reglering av hemliga tvångsmedel Utredaren bör väga behovet av brottsbekämpning mot den personliga integriteten och rättssäkerheten Utredaren ska därför Frågan om fler

2020-10-14

Kommittédirektiv 2020:103

Tilläggsdirektiv till Pliktmaterialutredningen U 2019:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 8 oktober 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 14 november 2019 kommittédirektiv om en översyn av regelverket för pliktleverans och hantering av annat material vid Kungl.

2020-10-08

Kommittédirektiv 2020:102

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen A 2019:03 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Utredaren får nu i uppdrag att Uppdraget att ta ställning till skyddet mot diskriminering i viss offentlig verksamhet Uppdraget att ta ställning till skyddet

2020-10-01

Kommittédirektiv 2020:101

Finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten Innehåll Sammanfattning Uppdraget att föreslå en finansieringsmodell för den samhällsomfattande posttjänsten Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar Kontakter och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2020 Sammanfattning En

2020-10-01

Kommittédirektiv 2020:100

Tilläggsdirektiv till Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering S 2020:04 Innehåll Ändring i uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2020 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade den 26 mars 2020 kommittédirektiv om ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och

2020-09-24

Kommittédirektiv 2020:99

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension Fi 2018:06 Innehåll Förlängd tid och ändring i uppdraget att inrätta en ny myndighet med ansvaret för fondtorget för premiepension Kontakter och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2020 Förlängd tid och

2020-09-24

Kommittédirektiv 2020:98

Genomförande av ILO:s konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet Innehåll Sammanfattning Uppdraget att genomföra konventionen i svensk rätt Utredaren ska därför Förutom att utreda om några åtgärder krävs för ratificering bör utredningen Utredaren ska därför också Konsekvensbeskrivningar Kontakter

2020-09-24

Kommittédirektiv 2020:97

Tilläggsdirektiv till Utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag N 2020:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 30 april 2020 kommittédirektiv om enklare regelverk för mikroföretagande

2020-09-24

Kommittédirektiv 2020:96

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av regelverket för rymdverksamhet U 2020:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 september 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 2 april 2020 kommittédirektiv om översyn av regelverket för rymdverksamhet dir. 2020:34Uppdraget

2020-09-17

Kommittédirektiv 2020:95

Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga och nyanlända till arbete A 2014:06 Innehåll Utökning av och förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 17 september 2020 Utökning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 18 december 2014 kommittédirektiv om större genomslag för arbetsmarknadspolitiska

2020-09-17

Kommittédirektiv 2020:94

Tilläggsdirektiv till Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska U 2019:01 Innehåll Beslut vid regeringssammanträde den 17 september 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 24 oktober 2019 kommittédirektiv om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska dir.

2020-09-17

Kommittédirektiv 2020:93

Tilläggsdirektiv till Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai UD 2017:01 Innehåll Ändring i och förlängd tid för uppdraget Uppdraget att förbereda och ansvara för det svenska deltagandet i världsutställningen Expo 2020 i Dubai Kommittén ska därför Kontakter och redovisning av uppdraget

2020-09-17

Kommittédirektiv 2020:91

En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription Innehåll Sammanfattning Utredaren ska därför Regler om preskription Åtalspreskription och absolut preskription Vissa allvarliga brott preskriberas inte Beräkning av preskriptionstid Påföljdspreskription Behovet av en översyn Uppdraget att se över preskriptionsreglerna

2020-09-10

Kommittédirektiv 2020:92

Genomförande av högskoleprovet Innehåll Sammanfattning Högskoleprovet har ställts in på grund av utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 Närmare om högskoleprovets funktion och organisation Högskoleprovet har påverkats av covid-19-pandemin Uppdraget att ansvara för genomförandet av högskoleprovet

2020-09-08

Kommittédirektiv 2020:107

Tilläggsdirektiv till Utredningen om skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål Ku 2019:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 september 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 19 september 2019 kommittédirektiv dir. 2019:61 om hur ett skydd mot

2020-09-03

Kommittédirektiv 2020:90

Tilläggsdirektiv till Utredningen stärkt assistans S 2020:01 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 september 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 23 januari 2020 kommittédirektiv om stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för

2020-09-03

Kommittédirektiv 2020:89

Tilläggsdirektiv till utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten S 2019:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 september 2020 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 29 augusti 2019 kommittédirektiv om införande av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten dir. 2019:52Uppdraget

2020-09-03