Dokument & lagar (5 783 träffar)

Kommittédirektiv 2018:35 kommittébeteckning: S 2016:03

Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen S 2016:03 Innehåll Nuvarande uppdrag Ändring av och förlängd tid för uppdraget Syftet med utredningen Beslut vid regeringssammanträde den 3 maj 2018 Nuvarande uppdrag Regeringen beslutade den 26 maj 2016 kommittédirektiv avseende en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen

2018-05-03

Kommittédirektiv 2018:34 kommittébeteckning: Fi 2017:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare Fi 2017:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2018 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 6 april 2017 kommittédirektiv om informationsskyldighet för skatterådgivare dir 2017:38Enligt

2018-04-26

Kommittédirektiv 2018:33 kommittébeteckning: U 2017:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås U 2017:07 Innehåll Utvidgning av uppdraget Utredaren ska nu även Uppdraget att utreda om åtgärdsgarantin även ska omfatta grundsärskolan Utredaren ska därför Uppdraget att utreda

2018-04-26

Kommittédirektiv 2018:32

Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper Innehåll Sammanfattning Betygssystemet i det svenska skolväsendet Kursutformningen infördes för att ge gymnasieeleverna en ökad valfrihet Kursutformningen behölls i gymnasiereformen 2011 Fragmentisering och stress i gymnasieskolan

2018-04-26

Kommittédirektiv 2018:31

Dataskyddsförordningen behandling av personuppgifter vid antidopningsarbete inom idrotten Innehåll Sammanfattning Arbetet mot dopning inom idrotten Idrottens antidopningsarbete i Sverige Internationella åtaganden Integritetsfrågor och dataskydd Regler om dataskydd Svensk reglering om dataskydd Uppdraget Behandling

2018-04-26

Kommittédirektiv 2018:30 kommittébeteckning: A 2017:04

Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap A 2017:04 Innehåll Utvidgning av uppdrag Den särskilda utredaren får nu i uppdrag att även beakta att myndigheten får bedriva den forskning som är nödvändig för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter att inom sitt ansvarsområde

2018-04-19

Kommittédirektiv 2018:29

En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning Innehåll Sammanfattning Bakgrund och utredningsbehov Terrängkörning kan inverka både positivt och negativt på allmänna och enskilda intressen Lagstiftningen för terrängkörning syftar till att skydda enskilda och allmänna intressen mot skador och störningar orsakade

2018-04-19

Kommittédirektiv 2018:28 kommittébeteckning: Fö 2017:03

Tilläggsdirektiv till Utredningen behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Fö 2017:03 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 19 april 2018 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 27 april 2017 kommittédirektiv om behandlingen av personuppgifter

2018-04-19

Kommittédirektiv 2018:27

Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget att främja en välfungerande sjukskrivningsprocess Flera berörda aktörer i sjukskrivningsprocessen Behov av att med individens och samhällets bästa i fokus främja en välfungerande sjukskrivningsprocess Konsekvensbeskrivningar

2018-04-12

Kommittédirektiv 2018:26

En trygg sjukförsäkring med människan i centrum Innehåll Sammanfattning Bedömning av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete Uppdraget att analysera tillämpningen av normalt förekommande arbete Särskilda skäl vid bedömning av arbetsförmågan vid dag 180 Uppdraget att se över ändamålsenligheten i särskilda skäl

2018-04-12

Kommittédirektiv 2018:25

Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Närmare om uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 29 mars 2018 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur gruppvis riskbedömning av farliga ämnen ska kunna

2018-03-29

Kommittédirektiv 2018:2221

Medicinska insatser som syftar till att främja donation av biologiskt material Innehåll Sammanfattning Transplantationsverksamheten ger goda resultat Behovet av organ och vävnader och donationsfrekvensen Allmänhetens inställning till donation Nuvarande regelverk Regler till skydd för den personliga integriteten

2018-03-21

Kommittédirektiv 2018:24

Överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket Innehåll Sammanfattning Bakgrund Uppdraget Konsekvensbeskrivningar Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2018 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur ett överförande av verksamhet som avser järnvägsunderhåll,

2018-03-21

Kommittédirektiv 2018:23 kommittébeteckning: N 2017:07

Tilläggsdirektiv till Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden N 2017:07 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2018 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 12 oktober 2017 kommittédirektiv om radiospektrumanvändning i framtiden dir. 2017:99Enligt utredningens

2018-03-21

Kommittédirektiv 2018:22

Medicinska insatser som syftar till att främja donation av biologiskt material Innehåll Sammanfattning Transplantationsverksamheten ger goda resultat Behovet av organ och vävnader och donationsfrekvensen Allmänhetens inställning till donation Nuvarande regelverk Regler till skydd för den personliga integriteten

2018-03-21

Kommittédirektiv 2018:21 kommittébeteckning: Ju 2017:03

Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen Ju 2017:03 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Tilläggsuppdraget Utredningen ska mot denna bakgrund särskilt Skärpta straff Utredningen ska mot denna bakgrund särskilt Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2018 Sammanfattning av tilläggsuppdraget Terroristbrottsutredningen

2018-03-21

Kommittédirektiv 2018:20

Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen Innehåll Sammanfattning Bakgrund Inkorporering och fortsatt transformering Relevant utredningsarbete Uppdraget Samråd och redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2018 Sammanfattning En särskild utredare

2018-03-15

Kommittédirektiv 2018:19

Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning Innehåll Sammanfattning Bakgrund Demokrativillkoren i statsbidragsförordningar bör ses över Uppdraget Utredaren ska därför Utredaren ska därför Tillämpningen av demokrativillkoret bör underlättas Utredaren ska därför Möjligheten att involvera den kommunala sektorn i

2018-03-08

Kommittédirektiv 2018:17

Planering och dimensionering av gymnasial utbildning Innehåll Sammanfattning Brister har uppmärksammats av flera utredningar Yrkesprogramsutredningen Gymnasieutredningen Uppdraget att föreslå en regional planeringsmodell för gymnasial utbildning Gemensam planering och dimensionering ger bättre resursutnyttjande

2018-03-08

Kommittédirektiv 2018:16

Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa Innehåll Sammanfattning Bakgrund Det nuvarande tandvårdssystemet Landstingens tandvårdsstöd Tandhälsans fördelning i befolkningen Att avstå från tandvård av ekonomiska skäl Uppdraget att analysera skillnader i tandhälsa samt identifiera faktorer och incitament för en mer

2018-03-08