Dokument & lagar (794 träffar)

Bilaga

Från: Kent Ekeroth Till: Cecilia Back/JuU/RiksdagenRiksdagen Datum: 2011-11-07 10:31 Ärende: Utskottsinitiativ Betalningsansvar vid polisinsatser Utskottsinitiativ Rikspolisstyrelsens riktlinjer om hur polisen ska ta betalt för polisinsatser har den senaste tiden skapat stor oro i fram för allt Idrotts-Sverige men


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 28 kB)

Bilaga

Bilaga 2 Promemoria 2011-11-14 Näringsdepartementet Näringsutskottet Energi Ståndpunkt till förslag om att inrätta en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredje länder För regeringen är genomförandet av unionens lagstiftning för inre marknaden för el och gas i medlemsstater av hög prioritet.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 31 kB)

Bilaga

Bilaga 2 Promemoria 2011-11-14 Näringsdepartementet Energi Näringsutskottet Ståndpunkt till förslag om att inrätta en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredje länder För regeringen är genomförandet av unionens lagstiftning för inre marknaden för el och gas i medlemsstater av hög prioritet.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 54 kB)

Bilaga

Från: Kent Ekeroth Till: Cecilia Back/JuU/RiksdagenRiksdagen Datum: 2011-11-07 10:31 Ärende: Utskottsinitiativ Betalningsansvar vid polisinsatser Utskottsinitiativ Rikspolisstyrelsens riktlinjer om hur polisen ska ta betalt för polisinsatser har den senaste tiden skapat stor oro i fram för allt Idrotts-Sverige


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 20 kB)

Bilaga

Från: Kent Ekeroth Till: Cecilia Back/JuU/RiksdagenRiksdagen Datum: 2011-11-07 10:31 Ärende: Utskottsinitiativ Betalningsansvar vid polisinsatser Utskottsinitiativ Rikspolisstyrelsens riktlinjer om hur polisen ska ta betalt för polisinsatser har den senaste tiden skapat stor oro i fram för allt Idrotts-Sverige men


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 28 kB)

Bilaga

Inlämning Avsändare Namn Rubrik Ansvarigt Berörda 2011-10-25 Europaparlamentet Dokument antagna av Europaparlamentet 26-29 september 2011 Översändande av dokument antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioden den 26-29 september 2011 AU, TU, MJU, UU, UbU, JuU, KU, FiU 2011-10-26 Europaparlamentet Dokument antagna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Inkomna EU-dokument 24 okt 7 nov 2011.xls Inlämning Avsändare Namn Rubrik Ansvarigt Berörda Dokument antagna av Översändande av dokument antagna av Europaparlamentet AU, TU, MJU, UU, UbU, JuU, 2011-10-25 Europaparlamentet Europaparlamentet 26-29 september under sammanträdesperioden den 26-29 september


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 13 kB)

Bilaga

Från: Kent Ekeroth Till: Cecilia Back/JuU/RiksdagenRiksdagen Datum: 2011-11-07 10:31 Ärende: Utskottsinitiativ Betalningsansvar vid polisinsatser Utskottsinitiativ Rikspolisstyrelsens riktlinjer om hur polisen ska ta betalt för polisinsatser har den senaste tiden skapat stor oro i fram för allt Idrotts-Sverige


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 20 kB)

Bilaga

Från: Kent Ekeroth Till: Cecilia Back/JuU/RiksdagenRiksdagen Datum: 2011-11-07 10:31 Ärende: Utskottsinitiativ Betalningsansvar vid polisinsatser Utskottsinitiativ Rikspolisstyrelsens riktlinjer om hur polisen ska ta betalt för polisinsatser har den senaste tiden skapat stor oro i fram för allt Idrotts-Sverige men


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 28 kB)

Bilaga

Inlämning Avsändare Namn Rubrik Ansvarigt Berörda 2011-10-25 Europaparlamentet Dokument antagna av Europaparlamentet 26-29 september 2011 Översändande av dokument antagna av Europaparlamentet under sammanträdesperioden den 26-29 september 2011 AU, TU, MJU, UU, UbU, JuU, KU, FiU 2011-10-26 Europaparlamentet Dokument antagna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Inkomna EU-dokument 24 okt 7 nov 2011.xls Inlämning Avsändare Namn Rubrik Ansvarigt Berörda Dokument antagna av Översändande av dokument antagna av Europaparlamentet AU, TU, MJU, UU, UbU, JuU, 2011-10-25 Europaparlamentet Europaparlamentet 26-29 september under sammanträdesperioden den 26-29 september


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 13 kB)

Bilaga

Inkomna EU-dokument 12-25 oktober 2011 Inlämning Avsändare Namn Rubrik Hänvisat Ansvarigt Berörda 2011-10-14 Rådet 14464/11 Pressmeddelande 3111:e mötet i rådet Rättsliga och AU, SfU, CU, UU, JuU, KU inrikes frågor Bryssel den 2223 september 2011 2011-10-18 Justitiedepartementet 2011/12:FPM10 Meddelande om EU-rättslig utbildning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 9 kB)

Bilaga

Inkomna EU-dokument 12-25 oktober 2011 Inlämning Avsändare Namn Rubrik Hänvisat Ansvarigt Berörda 2011-10-14 Rådet 14464/11 Pressmeddelande 3111:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Bryssel den 2223 september 2011 AU, SfU, CU, UU, JuU, KU 2011-10-18 Justitiedepartementet 2011/12:FPM10 Meddelande om EU-rättslig utbildning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 27 kB)

Bilaga

Inkomna EU-dokument 12-25 oktober 2011 Inlämning Avsändare Namn Rubrik Hänvisat Ansvarigt Berörda 2011-10-14 Rådet 14464/11 Pressmeddelande 3111:e mötet i rådet Rättsliga och AU, SfU, CU, UU, JuU, KU inrikes frågor Bryssel den 2223 september 2011 2011-10-18 Justitiedepartementet 2011/12:FPM10 Meddelande om EU-rättslig utbildning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 9 kB)

Bilaga

Till JuU inkomna EU-dokument 10 maj 21 maj 2012 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik 2012-05-16 KOM2012 230 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Biannual report on the functioning of the Schengen area 1 November 2011 30 April 2012 Ministerrådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 27 kB)

Bilaga

Till JuU inkomna EU-dokument 26 april 9 maj 2012 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik KOM2012 Förslag till rådets förordning om migrering från Schengens 2012-04-30 informationssystem SIS 1 till andra generationen av 81 Schengens informationssystem SIS II omarbetning Ministerrådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 12 kB)

Bilaga

Till JuU inkomna EU-dokument 26 april 9 maj 2012 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik 2012-04-30 KOM2012 81 Förslag till rådets förordning om migrering från Schengens informationssystem SIS 1 till andra generationen av Schengens informationssystem SIS II omarbetning Ministerrådet Inlämnat


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 31 kB)

Bilaga

Inkomna EU-dokument 12-25 oktober 2011 Inlämning Avsändare Namn Rubrik Hänvisat Ansvarigt Berörda 2011-10-14 Rådet 14464/11 Pressmeddelande 3111:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Bryssel den 2223 september 2011 AU, SfU, CU, UU, JuU, KU 2011-10-18 Justitiedepartementet 2011/12:FPM10 Meddelande om EU-rättslig utbildning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 27 kB)

Bilaga

Till JuU inkomna EU-dokument 11 april 25 april 2012 Fakta-pm från regeringen Inlämnat Beteckning Rubrik 2012-04-20 2011/12:FPM132 Direktiv om förverkande av vinning av brott Ministerrådet Inlämnat Beteckning Rubrik Preliminär dagordning 3162:a mötet i 2012-04-25 8892/12 Europeiska unionens råd rättsliga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 12 kB)

Bilaga

Inkomna EU-dok 26 sept-12 okt 2011.xls Inlämning Avsändare Namn Rubrik Hänvisat Ansvarigt 2011-10-05 Rådet 14620/11 Pressmeddelande 3112:e mötet i rådet Utrikes frågor/Handel Bryssel den 26 september 2011 Rapport från möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor samt 2011-10-01 Justitiedepartementet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 12 kB)