Dokument & lagar (1 160 träffar)

Statens offentliga utredningar 2011:86

Bättre miljö minskande utsläpp Bättre miljö minskade utsläpp Betänkande av Industriutsläppsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:86 (pdf, 3200 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:85

Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn Betänkande av Fridskränkningsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:85 (pdf, 2797 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:84

ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg Betänkande av WFC-utredningen Stockholm 2011 SOU 2011:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:84 (pdf, 1120 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:79

Kunskapsområdet företagshälsovård En rapport om utbildning, utveckling och forskning Slutrapport från FHV-delegationen Stockholm 2011 SOU 2011:79 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:79 (pdf, 2159 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:77

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet Betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel Stockholm 2011 SOU 2011:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:77 (pdf, 1409 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:76

Våld och tvång under internationella militära insatser Betänkande av Fredsinsatsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:76 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:76 (pdf, 1572 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:75

3 Nulägesbeskrivning med analys Utredaren ska enligt kommittédirektivet genomföra en nulägesanalys och en probleminventering som grund för utredaren. I denna analys och inventering ska även eventuella luckor i djurskyddslagstiftningen eller motsättningar mellan djurskyddslagstiftningen och annan lagstiftning uppmärksammas.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2011:75 (pdf, 2753 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:75

Ny djurskyddslag Betänkande av utredaren i Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll Stockholm 2011 SOU 2011:75 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:75 (pdf, 1681 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:75

Ny djurskyddslag, del 4 14Sekretessfrågor och informationsutbyte 14.1Inledning och bakgrund Utredaren föreslår att en sekretessbrytande regel införs i offentlighet- och sekretesslagen enligt vilken personal i hälso- och sjukvård samt socialtjänst har möjlighet att lämna uppgift till kontrollmyndighet i tydliga fall av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2011:75 (pdf, 2833 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:75

Ny djurskyddslag, del 3 Ny djurskyddslag Betänkande av utredaren i Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll Stockholm 2011 SOU 2011:75 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2011:75 (pdf, 3149 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:71

Utlämning, del 2 Utlämning Del I Betänkande av Utlämningsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:71 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2011:71 (pdf, 2657 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:71

Utlämning, del 1 Utlämning Del I Betänkande av Utlämningsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:71 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:71 (pdf, 2657 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:69

sou 2011 69 Olagligt statsstöd Betänkande av Statsstödsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:69 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:69 (pdf, 1972 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:60

Appendix C A National Knowledge Centre for the Work Environment Objectives and Activities English translation of chapter 1 The following text gives a summary of the viewpoints and suggestions of the Scientific Advisory Committee for the Work Environment Policy Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet regarding a coordinating


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2011:60 (pdf, 94 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:60

Ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö behov och förutsättningar En skrift från Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet Stockholm 2011 SOU 2011:60 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:60 (pdf, 929 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:56

4 Tillgång till data och information Detta kapitel tar upp frågor av betydelse för tillgången till data och information. Inledningsvis beskrivs införandet av EU-direktivet Inspire samt det svenska geodatasamarbetet. Därefter tar vi upp de viktigaste regionala organisationers betydelse för kunskapsunderlag om havet. Det


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2011:56 (pdf, 1477 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:56

Kunskap på djupet kunskapsunderlag för havsplanering Tilläggsbetänkande av Havsplaneringsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:56 (pdf, 4232 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:53

Ny instansordning för va-målen Betänkande av Va-nämndsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:53 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:53 (pdf, 1024 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:50

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2010 Betänkande av Kärnavfallsrådet Stockholm 2011 SOU 2011:50 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:50 (pdf, 1428 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:43

Offentlig upphandling från eget företagoch vissa andra frågor, del 2 18Införande av ett in house- undantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in house- undantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt, finns anledning att ta hänsyn till en


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2011:43 (pdf, 2937 kB)