Dokument & lagar (544 träffar)

Yttrande 2011/12:SfU7y

2011/12:SfU7y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Socialförsäkringsutskottets yttrande 2011/12:SfU7y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet anmodade den 27 mars 2012 övriga utskott att yttra sig över

2012-05-10

Yttrande 2011/12:SfU7y (pdf, 20 kB)

Yttrande 2011/12:SfU6y

2011/12:SfU6y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 Socialförsäkringsutskottets yttrande 2011/12:SfU6y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat att bereda ett antal utskott tillfälle att yttra sig över skrivelse 2011/12:105 Berättelse

2012-04-20

Yttrande 2011/12:SfU6y (pdf, 50 kB)

Yttrande 2011/12:SfU5y

2011/12:SfU5y Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Socialförsäkringsutskottets yttrande 2011/12:SfU5y Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har beslutat att bereda socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över redogörelse 2011/12:JO1 samt motionerna 2011/12:K1K3

2012-02-20

Yttrande 2011/12:SfU5y (pdf, 34 kB)

Motion 2011/12:Sf3 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf3 av David Lång SD med anledning av prop. 2011/12:60 Genomförande av återvändandedirektivet SD225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återreseförbudet ska vara fem år. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:SfU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Sf3 av David Lång (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Sf2 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf2 av Christina Höj Larsen m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:60 Genomförande av återvändandedirektivet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör anpassa lagen efter


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10 2011/12:SfU6
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2011/12:Sf2 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Yttrande 2011/12:SfU4y

2011/12:SfU4y Smart gränsförvaltning valmöjligheter och framtida handlingsalternativ Socialförsäkringsutskottets yttrande 2011/12:SfU4y Smart gränsförvaltning valmöjligheter och framtida handlingsalternativ Till justitieutskottet Justitieutskottet beredde den 15 december 2011 socialförsäkringsutskottet tillfälle att

2012-02-07

Yttrande 2011/12:SfU4y (pdf, 31 kB)

Yttrande 2011/12:SfU3y

2011/12:SfU3y Barnfattigdom Socialförsäkringsutskottets yttrande 2011/12:SfU3y Barnfattigdom Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 15 november 2011 att bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att senast den 25 januari 2012 yttra sig över de motioner om barnfattigdom som väckts under den allmänna

2012-01-24

Yttrande 2011/12:SfU3y (pdf, 60 kB)

Motion 2011/12:Sf1 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf1 av David Lång SD med anledning av skr. 2011/12:30 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i statens arbete med att motverka bidragsbrott SD236 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta åtgärder i enlighet


Utskottsberedning: 2011/12:SfU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf1 av David Lång (SD) (doc, 51 kB)

Yttrande 2011/12:SfU2y

2011/12:SfU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Socialförsäkringsutskottets yttrande 2011/12:SfU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Av 10 kap. 6 riksdagsordningen följer att konstitutionsutskottet ska följa tillämpningen av subsidiaritetsprincipen

2011-11-25

Yttrande 2011/12:SfU2y (pdf, 32 kB)

Yttrande 2011/12:SfU1y

2011/12:SfU1y Ramar för utgiftsområdena 8 och 1012 Socialförsäkringsutskottets yttrande 2011/12:SfU1y Ramar för utgiftsområdena 8 och 1012 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 29 september 2011 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 om den

2011-11-03

Yttrande 2011/12:SfU1y (pdf, 137 kB)

Motion 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för högre utbildning S48005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU16 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 83 kB)

Motion 2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. S Hbt och världen S21108 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat nordiskt samarbete i hbt-frågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10 2011/12:UU2 2011/12:UU3 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 66 kB)

Motion 2011/12:Sf354 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf354 av David Lång och Mikael Jansson SD Åtgärder mot tiggeri och prostitution SD181 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tiggeri och prostitution ska betraktas som oärlig försörjning och därmed vara skäl för


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf354 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Sf351 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf351 av Johnny Skalin SD Risksäker AP-fond SD206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att risksäkra AP7 Såfa. Motivering Pensionssparare som avstått från att välja premiepensionsfonder får sina pengar förvaltade


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf351 av Johnny Skalin (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Sf350 av David Lång och Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf350 av David Lång och Per Ramhorn SD Obligatoriska dna-test för asylsökande SD180 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra obligatoriska dna-test på samtliga som söker asyl i Sverige. Motivering Många


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf350 av David Lång och Per Ramhorn (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sf347 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf347 av Carina Herrstedt SD Föräldraförsäkringen SD173 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av regelverket för föräldraförsäkringen. Motivering Dagens utformning av föräldraförsäkringen leder enligt bland


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf347 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sf346 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf346 av Carina Herrstedt SD Avskaffa EBO-lagen SD171 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagen om eget boende EBOMotivering Sverige har under många år tillämpat en alltför generös flykting/invandringspolitik.


Utskottsberedning: 2011/12:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf346 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sf345 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf345 av Carina Herrstedt SD Förebyggande av s.k. fruimport SD170 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förebygga s.k. fruimport. Motivering Under flera år har utländska kvinnor kunnat flytta till Sverige på grund


Utskottsberedning: 2011/12:SfU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf345 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sf338 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf338 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Utgiftsområdena 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn MP1026 Sammanfattning Regeringen backar nu, till följd av riksdagens beslut utifrån oppositionens utskottsförslag, och återförsäkrar de personer


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Sf338 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 79 kB)

Motion 2011/12:Sf336 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf336 av Edward Riedl M Ekonomiska frizoner i glesbygdsområden M613 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att införa ekonomiska frizoner i glesbygdsområden. Motivering I den svenska debatten har under


Utskottsberedning: 2011/12:SfU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf336 av Edward Riedl (M) (doc, 47 kB)