Dokument & lagar (13 479 träffar)

Motion 2011/12:Ub522 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub522 av Richard Jomshof m.fl. SD Utgiftsområde 15 Studiestöd SD265 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 15 Studiestöd 418 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 22 602 000 000 kr. Anslag Anslagsförändring 1:2 Studiemedel


Utskottsberedning: 2011/12:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub522 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Ub521 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub521 av Richard Jomshof m.fl. SD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning SD266 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 3 876 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 58


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub521 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (doc, 58 kB)

Motion 2011/12:Ub520 av Mats Pertoft och Peter Rådberg (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub520 av Mats Pertoft och Peter Rådberg MP Skolpeng till fristående och kommunala förskolor och skolor MP3315 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att göra en översyn av reglerna om skolpeng till fristående


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub520 av Mats Pertoft och Peter Rådberg (MP) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Ub519 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub519 av Peter Rådberg m.fl. MP Utvidgad rätt till modersmål MP3111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka rätten till modersmålsundervisning under hela grundskoletiden. Motivering I grundskoleförordningen


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub519 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub518 av Tina Ehn (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub518 av Tina Ehn MP Estetiska ämnen även i gymnasiet MP1610 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om de estetiska ämnenas vikt och betydelse för gymnasieelevers utveckling. Motivering Den nya gymnasiereformen har nu


Utskottsberedning: 2011/12:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub518 av Tina Ehn (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub517 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub517 av Peter Rådberg m.fl. MP Inrättande av en tvärvetenskaplig gymnasieutbildning MP3110 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör inrättas en tvärvetenskaplig inriktning i gymnasieskolan. Motivering Hög


Utskottsberedning: 2011/12:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub517 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:Ub516 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub516 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth SD Ökad trygghet i skolan SD13 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska utreda hur ett system med s.k. jourskolor ska kunna införas i samtliga svenska


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Ub516 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:Ub515 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub515 av Ann-Kristine Johansson m.fl. S Universitet, högskolor och forskning i Västsverige S19208 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om universitet, högskolor och forskning i Västsverige. Motivering Den internationella


Utskottsberedning: 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub515 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:Ub514 av Christer Adelsbo och Peter Jeppsson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub514 av Christer Adelsbo och Peter Jeppsson S Gymnasiets inriktningar S19190 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta kommunerna själva fatta beslut i frågor om gymnasieskolans inriktningar. Motivering Tidigare


Utskottsberedning: 2011/12:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub514 av Christer Adelsbo och Peter Jeppsson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub513 av Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub513 av Emma Henriksson KD Fritidshem KD596 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över fritidsverksamheten utifrån de förbättringsbehov som anges i motionen. Motivering Enligt de senaste uppgifterna från Skolverket


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub513 av Emma Henriksson (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Ub512 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub512 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt SD Kommunalt veto mot friskoleetablering SD6 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett kommunalt veto mot friskoleetableringar. Motivering Även om friskoleetableringar


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub512 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub511 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub511 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt SD Öronmärkning av skolpengen SD9 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om öronmärkning av skolpengen, nämligen att grundbeloppet som betalas ut till huvudmannen enligt


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub511 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2011/12:Ub510 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub510 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt SD Tioårig grundskola SD10 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förskoleklassen ska bli en obligatorisk del av grundskolan, som därmed blir tioårig. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub510 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub509 av Richard Jomshof och Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub509 av Richard Jomshof och Sven-Olof Sällström SD Lärartäthet SD11 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade anslag till den högre utbildningen. Motivering Det är Sverigedemokraternas övertygelse att Sveriges


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub509 av Richard Jomshof och Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub508 av Richard Jomshof och Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub508 av Richard Jomshof och Sven-Olof Sällström SD Uppföljning och anställningsbarhet efter högre utbildning SD16 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sända tydliga direktiv till Högskoleverket att följa upp


Utskottsberedning: 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Ub508 av Richard Jomshof och Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2011/12:Ub507 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub507 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt SD Betyg från årskurs 4 SD18 Sammanfattning Enligt riksdagsbeslut skall betyg sättas vid varje terminsslut i alla ämnen utom språkval från och med höstterminen i årskurs 6 i grundskolan. Samtidigt ges rektor möjligheten att sätta ett sammanfattande


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Ub507 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Ub506 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub506 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt SD Återförstatligande av skolan SD19 Förslag till motion Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska skolan ska få ett statligt huvudmannaskap. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2011/12:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Ub506 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Ub505 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub505 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt SD Lärarlegitimation SD20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort möjligheterna till undantag från reglerna om legitimation och betygssättning i fråga om lärarlegitimationen.


Utskottsberedning: 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub505 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub504 av Richard Jomshof och Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub504 av Richard Jomshof och Mattias Karlsson SD Modersmålsundervisning SD21 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa den obligatoriska modersmålsundervisningen, de nationella minoritetsspråken undantagna.


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub504 av Richard Jomshof och Mattias Karlsson (SD) (doc, 61 kB)

Motion 2011/12:Ub503 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub503 av Carina Herrstedt SD Sfi-bonusen SD212 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sfi-utbildning ska ges under samma förutsättningar som gäller för övriga studenter över 20 år. Motivering Det har under flera


Utskottsberedning: 2011/12:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub503 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 47 kB)