Dokument & lagar (1 654 träffar)

Motion 2011/12:Ub522 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub522 av Richard Jomshof m.fl. SD Utgiftsområde 15 Studiestöd SD265 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 15 Studiestöd 418 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 22 602 000 000 kr. Anslag Anslagsförändring 1:2 Studiemedel


Utskottsberedning: 2011/12:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub522 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Ub521 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub521 av Richard Jomshof m.fl. SD Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning SD266 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 3 876 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 58


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub521 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (doc, 58 kB)

Motion 2011/12:Ub512 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub512 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt SD Kommunalt veto mot friskoleetablering SD6 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett kommunalt veto mot friskoleetableringar. Motivering Även om friskoleetableringar


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub512 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub495 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub495 av Jabar Amin m.fl. MP Olika student- och högskolefrågor MP1106 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Högskolan 4 4.1 Lärarledd tid i grundutbildningen 4 4.2 Resursfördelningssystemet 4 4.3 Studentinflytande 5 4.4 Stärkt koppling till arbetsmarknaden 5


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU16 2011/12:UbU17 2011/12:UbU2 2011/12:UbU7
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2011/12:Ub495 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 82 kB)

Motion 2011/12:Ub494 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub494 av Jabar Amin m.fl. MP Utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Sammanfattning Miljöpartiet de gröna har en vision om ett lärande samhälle där vi rustar barn och unga med den kompetens som behövs för att de så småningom självständigt


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Ub494 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 127 kB)

Motion 2011/12:Ub474 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub474 av Mikael Damberg m.fl. S Utgiftsområde 15 Studiestöd S48007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2011/12:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Ub474 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Ub473 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub473 av Mikael Damberg m.fl. S Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning S48008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2011/12:Ub473 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 76 kB)

Motion 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för forskning S48006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på svensk forskningspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2011/12:MJU18 2011/12:NU1 2011/12:NU10 2011/12:UbU18
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 109 kB)

Motion 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för högre utbildning S48005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU16 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 83 kB)

Motion 2011/12:Ub459 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub459 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för vuxenutbildningen S48004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra en hög ambition att erbjuda en flexibel och lättillgänglig vuxenutbildning där alla som har


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1 2011/12:UbU16 2011/12:UbU7
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Ub459 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för gymnasieskolan S48003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en kunskapsbaserad ekonomi börjar i en skola där alla elever lyckas. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1 2011/12:UbU15 2011/12:UbU17 2011/12:UbU18
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 23 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 91 kB)

Motion 2011/12:Ub457 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub457 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för grundskolan S48002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en kunskapsbaserad ekonomi kräver investeringar i skolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2011/12:Ub457 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 97 kB)

Motion 2011/12:Ub456 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub456 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för förskolan S48001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kvalitetsprogram för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2011/12:UbU13 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Ub456 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 65 kB)

Motion 2011/12:Ub373 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub373 av Eva Olofsson m.fl. V Specialistutbildning för sjuksköterskor V502 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betald specialistutbildning för sjuksköterskor och en utökning av utbildningsplatserna. 2 Inledning


Utskottsberedning: 2011/12:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub373 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Ub353 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub353 av Rossana Dinamarca m.fl. V Höjd kvalitet på högskolan V366 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stipendier som studiefinansiering inom forskarutbildningen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Ub353 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 62 kB)

Motion 2011/12:Ub299 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub299 av Jabar Amin m.fl. MP Meritpoäng för modersmål och teckenspråk MP1103 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att meritpoäng bör ges för modersmålsstudier på samma sätt som för kurser i moderna språk. Riksdagen


Utskottsberedning: 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Ub299 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2011/12:Ub288 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub288 av Rossana Dinamarca m.fl. V Bättre skolmat V365 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Skolverket bör få i uppdrag att kartlägga personalens utbildningsbakgrund och utbildningsbehov i skolbespisningarna.


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub288 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Ub287 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub287 av Rossana Dinamarca m.fl. V Utbildning för ökad sysselsättning och kunskap V362 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det i skollagen ska införas en rätt att läsa in högskolebehörighet på komvux eller folkhögskola.


Utskottsberedning: 2011/12:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub287 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2011/12:Ub286 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub286 av Rossana Dinamarca m.fl. V Fördelning av pengar till skolan V363 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riktlinjer för fördelning av pengar till skolan. Behovsstyrd resursfördelning Kunskapsskillnaderna ökar


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub286 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 54 kB)

Motion 2011/12:Ub285 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub285 av Rossana Dinamarca m.fl. V Förbättringar i förskolor och fritidshem V364 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tilläggsdirektiv till den parlamentariska kommitté som ska se över vinster i fristående skolor.


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1 2011/12:UbU13 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2011/12:Ub285 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 69 kB)