Dokument & lagar (13 479 träffar)

Motion 2011/12:Ub382 av Amineh Kakabaveh (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub382 av Amineh Kakabaveh V Skolan och hedersrelaterat våld och förtryck V595 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska ta fram förslag till lagstiftning som gör det straffbart för föräldrar att vägra


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub382 av Amineh Kakabaveh (V) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Ub381 av Christer Adelsbo (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub381 av Christer Adelsbo S Utveckling av komvux S19187 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla komvux. Motivering Svenska utbildningssatsningar har medgett att vi internationellt sett har en väldigt hög


Utskottsberedning: 2011/12:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub381 av Christer Adelsbo (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub380 av Roger Haddad (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub380 av Roger Haddad FP Minoritetsspråkens framtid FP1052 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge ett specialuppdrag till Mälardalens högskola för att stärka minoritetsspråkens framtid. Motivering Sverige har


Utskottsberedning: 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub380 av Roger Haddad (FP) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub379 av Désirée Liljevall m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub379 av Désirée Liljevall m.fl. S Utbildning och forskning i Kalmar län S19209 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning och forskning i Kalmar län. Motivering Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö är en stark


Utskottsberedning: 2011/12:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub379 av Désirée Liljevall m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Ub378 av Désirée Liljevall m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub378 av Désirée Liljevall m.fl. S Läxhjälp S19205 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att hålla mängden läxor under kontroll. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Ub378 av Désirée Liljevall m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Ub377 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub377 av Åsa Lindestam m.fl. S Barngruppernas storlek i förskolan S19091 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av barngruppernas storlek och sammansättning i relation till personaltäthet och personalens


Utskottsberedning: 2011/12:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub377 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Ub376 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub376 av Åsa Lindestam m.fl. S Den ökande analfabetismen i Sverige S19090 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att nå de kvinnor som i dag inte nås för sfi-undervisning. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:UbU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Ub376 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:Ub375 av Kerstin Engle (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub375 av Kerstin Engle S Elevers tillgång till skolbibliotek S19202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förtydligande av skollagens krav på att elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Motivering Sveriges


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub375 av Kerstin Engle (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub374 av Raimo Pärssinen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub374 av Raimo Pärssinen m.fl. S Utbildningsnivån i Gävleborgs län S19210 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om högskolans betydelse för utbildningsnivån i Gävleborgs län. Motivering Gävleborgs län har arbetslöshetstal


Utskottsberedning: 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub374 av Raimo Pärssinen m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Ub373 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub373 av Eva Olofsson m.fl. V Specialistutbildning för sjuksköterskor V502 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betald specialistutbildning för sjuksköterskor och en utökning av utbildningsplatserna. 2 Inledning


Utskottsberedning: 2011/12:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub373 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Ub372 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub372 av Hillevi Larsson m.fl. S Barnomsorg på obekväm arbetstid S19155 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Förr i världen var det ingen självklarhet att kvinnor


Utskottsberedning: 2011/12:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub372 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Ub371 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub371 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Elevers rätt att utvärdera sina lärare S19201 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om elevers rätt att utvärdera sina lärare och sin skolsituation. Motivering Det är hög tid att


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub371 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Ub370 av Pia Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub370 av Pia Nilsson S Fortbildning för gymnasielärare S19134 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av fortbildning för gymnasielärare för att underlätta inlärning hos eleverna. Motivering För lärare på grundskolan


Utskottsberedning: 2011/12:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub370 av Pia Nilsson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub369 av Pia Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub369 av Pia Nilsson S Demokratisk skolning och elevinflytande S19133 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om demokratisk skolning och elevinflytande. Motivering Såväl skollagstiftning som arbetsmiljölagstiftning ger


Utskottsberedning: 2011/12:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub369 av Pia Nilsson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub368 av Lena Hallengren (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub368 av Lena Hallengren S Nationell kursplan för undersköterskor S19184 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en nationell kursplan för undersköterskor. Motivering Inom en tioårsperiod kommer över 100 000 anställda


Utskottsberedning: 2011/12:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub368 av Lena Hallengren (S) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Ub367 av Lena Hallengren (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub367 av Lena Hallengren S Förskola och barnfattigdom S19181 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla den kompensatoriska förskolan. Motivering Sedan 2008 går nu utvecklingen åt fel håll. Allt fler barn


Utskottsberedning: 2011/12:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub367 av Lena Hallengren (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Ub366 av Hans Ekström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub366 av Hans Ekström m.fl. S Forskningsmedel till Mälardalens högskola S19065 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förutsättningarna för forskning vid Mälardalens högskola. Motivering Det är en självklarhet att


Utskottsberedning: 2011/12:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub366 av Hans Ekström m.fl. (S) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:Ub365 av Emma Henriksson och Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub365 av Emma Henriksson och Andreas Carlson KD Privatekonomi i skolan KD577 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att privatekonomi ska ingå som kursmoment inom grund- och gymnasieskolan. Motivering Många människor


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub365 av Emma Henriksson och Andreas Carlson (KD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Ub364 av Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub364 av Emma Henriksson KD En elevanpassad skola Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om flexibel skolgång där utbildningens mål kan nås under både kortare och längre tid än nio skolår. Riksdagen


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Ub364 av Emma Henriksson (KD) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Ub363 av Emma Henriksson och Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub363 av Emma Henriksson och Andreas Carlson KD Rätt att överklaga slutbetyg KD625 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten att överklaga slutbetyg. Motivering Frågan om rättvisa och objektivt satta betyg har


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub363 av Emma Henriksson och Andreas Carlson (KD) (doc, 48 kB)