Dokument & lagar (334 träffar)

Motion 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. (S, V)

Motion till riksdagen 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. S, V med anledning av prop. 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet S95003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1972:119 om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall och i steriliseringslagen 1975:580 fr.o.m. den 1 juli 2012 enligt


Utskottsberedning: 2011/12:SoU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. (S, V) (doc, 75 kB)

Motion 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. M, FP, C, KD med anledning av redog. 2011/12:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse M9999 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta JO:s ställning som extraordinärt tillsynsorgan och


Utskottsberedning: 2011/12:KU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:K3 av Per Bill m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:So532 av Eva Flyborg m.fl. (FP, MP, C)

Motion till riksdagen 2011/12:So532 av Eva Flyborg m.fl. FP, MP, C Självbestämmande vid livets slut FP1126 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om människors självbestämmande vid livets slut. Motivering Man kan ibland få höra att vården ska vara


Utskottsberedning: 2011/12:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So532 av Eva Flyborg m.fl. (FP, MP, C) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:C382 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2011/12:C382 av Andreas Norlén m.fl. M, C, FP, KD Riktvärden för flygbuller M905 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om flygbuller som inte hindrar angelägen stadsutveckling. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:CU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:C382 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) (doc, 58 kB)

Motion 2011/12:U258 av Anita Brodén och Irene Oskarsson (FP, KD)

Motion till riksdagen 2011/12:U258 av Anita Brodén och Irene Oskarsson FP, KD Rätt till fri rörlighet och utveckling FP1135 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fortsatt stöd för att uppnå en positiv demokratiutveckling i Nordafrika och Mellanöstern.


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:U258 av Anita Brodén och Irene Oskarsson (FP, KD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:T351 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (FP, C)

Motion till riksdagen 2011/12:T351 av Anita Brodén och Annika Qarlsson FP, C Obligatorisk drogtestning och nollvision i trafiken FP1067 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk drogtestning av förare vid olyckor.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:JuU15 2011/12:TU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2011/12:T351 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (FP, C) (doc, 54 kB)

Motion 2011/12:N382 av Staffan Anger och Per Åsling (M, C)

Motion till riksdagen 2011/12:N382 av Staffan Anger och Per Åsling M, C Finansiering av groddföretag M904 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över finansieringen av groddföretag. Motivering Det finns idag ett problem vad gäller små företag,


Utskottsberedning: 2011/12:NU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N382 av Staffan Anger och Per Åsling (M, C) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:U242 av Urban Ahlin m.fl. (S, V, MP)

Motion till riksdagen 2011/12:U242 av Urban Ahlin m.fl. S, V, MP Svenskt erkännande av staten Palestina S92036 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör erkänna staten Palestina. Motivering Frågan om Palestina som egen stat är nu definitivt


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U242 av Urban Ahlin m.fl. (S, V, MP) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:MJ465 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, FP, KD)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ465 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C, M, FP, KD Matlandet Skaraborg jordbruks- och livsmedelsproduktion C367 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2011/12:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:MJ465 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, FP, KD) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:N2 av Lise Nordin och Kent Persson (MP, V)

Motion till riksdagen 2011/12:N2 av Lise Nordin och Kent Persson MP, V med anledning av prop. 2010/11:153 Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem MP002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa nettodebitering.


Utskottsberedning: 2011/12:NU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2011/12:N2 av Lise Nordin och Kent Persson (MP, V) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:U332 av Annelie Enochson m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2011/12:U332 av Annelie Enochson m.fl. KD, M, C, FP Uigurerna KD401 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige fortsättningsvis i dialogen med Kina bör verka för att de mänskliga rättigheterna respekteras fullt ut för


Utskottsberedning: 2011/12:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:U332 av Annelie Enochson m.fl. (KD, M, C, FP) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:U331 av Caroline Szyber m.fl. (KD, C, FP)

Motion till riksdagen 2011/12:U331 av Caroline Szyber m.fl. KD, C, FP Burma KD404 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen ska agera för att ett internationellt tryck upprätthålls på den burmesiska regimen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:UU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2011/12:U331 av Caroline Szyber m.fl. (KD, C, FP) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:Sk395 av Solveig Zander och Ulrika Karlsson i Uppsala (C, M)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk395 av Solveig Zander och Ulrika Karlsson i Uppsala C, M Beskattning av syntetiska drivmedel C391 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över beskattningen av syntetiska drivmedel. Motivering En minskning


Utskottsberedning: 2011/12:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk395 av Solveig Zander och Ulrika Karlsson i Uppsala (C, M) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:MJ242 av Christer Nylander m.fl. (FP, C)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ242 av Christer Nylander m.fl. FP, C Strategi för att rädda ålen FP1093 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett handlingsprogram för ålens överlevnad. Motivering Det berättas att Norrgölen var så kuslig


Utskottsberedning: 2011/12:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ242 av Christer Nylander m.fl. (FP, C) (doc, 58 kB)

Motion 2011/12:N3 av Kent Persson och Lise Nordin (V, MP)

Motion till riksdagen 2011/12:N3 av Kent Persson och Lise Nordin V, MP med anledning av prop. 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad V003 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat enklare regler och en gemensam


Utskottsberedning: 2011/12:NU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:N3 av Kent Persson och Lise Nordin (V, MP) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Ju416 av Lars Gustafsson m.fl. (KD, M, FP, C)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju416 av Lars Gustafsson m.fl. KD, M, FP, C Häkte i Halland KD402 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett häkte i Halland. Motivering Halland är i dag det enda län i Sverige som inte har ett häkte. Under


Utskottsberedning: 2011/12:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ju416 av Lars Gustafsson m.fl. (KD, M, FP, C) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:So332 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP)

Motion till riksdagen 2011/12:So332 av Amineh Kakabaveh m.fl. V, MP Rättvis vinhandel V404 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Systembolagets arbete med miljöfrågor, sociala och etiska frågor samt mänskliga rättigheter bör granskas externt


Utskottsberedning: 2011/12:SoU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2011/12:So332 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP) (doc, 62 kB)

Motion 2011/12:N375 av Sten Bergheden m.fl. (M, C, KD, FP)

Motion till riksdagen 2011/12:N375 av Sten Bergheden m.fl. M, C, KD, FP Turism i Skaraborg M902 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över turistföretagens villkor. Motivering Turistnäringen sysselsätter idag omkring 160 000 årsanställda


Utskottsberedning: 2011/12:NU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N375 av Sten Bergheden m.fl. (M, C, KD, FP) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:K352 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2011/12:K352 av Cecilia Widegren m.fl. M, C, FP, KD Valkretsnamnet Skaraborg M901 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående återinföra namnet Skaraborg på valkretsen Västra Götalands läns östra. Motivering Vi äro


Utskottsberedning: 2012/13:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:K352 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, FP, KD) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:Sf29 av Veronica Palm m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf29 av Veronica Palm m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2007/08:124 Från sjukersättning till arbete s42035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppföljning och utvärdering. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:SfU4
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2007/08:Sf29 av Veronica Palm m.fl. (s, mp, v) (doc, 63 kB)