Dokument & lagar (10 846 träffar)

Motion 2011/12:K388 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K388 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund S Valsedlar S1009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om valsedlar med enbart partibeteckning. Motivering Efter förra kommunvalet har det blivit uppenbart att behandlingen


Utskottsberedning: 2012/13:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:K388 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (S) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Ub520 av Mats Pertoft och Peter Rådberg (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub520 av Mats Pertoft och Peter Rådberg MP Skolpeng till fristående och kommunala förskolor och skolor MP3315 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att göra en översyn av reglerna om skolpeng till fristående


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub520 av Mats Pertoft och Peter Rådberg (MP) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Ub519 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub519 av Peter Rådberg m.fl. MP Utvidgad rätt till modersmål MP3111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka rätten till modersmålsundervisning under hela grundskoletiden. Motivering I grundskoleförordningen


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub519 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub516 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub516 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth SD Ökad trygghet i skolan SD13 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska utreda hur ett system med s.k. jourskolor ska kunna införas i samtliga svenska


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Ub516 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:Ub514 av Christer Adelsbo och Peter Jeppsson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub514 av Christer Adelsbo och Peter Jeppsson S Gymnasiets inriktningar S19190 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta kommunerna själva fatta beslut i frågor om gymnasieskolans inriktningar. Motivering Tidigare


Utskottsberedning: 2011/12:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub514 av Christer Adelsbo och Peter Jeppsson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub503 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub503 av Carina Herrstedt SD Sfi-bonusen SD212 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sfi-utbildning ska ges under samma förutsättningar som gäller för övriga studenter över 20 år. Motivering Det har under flera


Utskottsberedning: 2011/12:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub503 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub502 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub502 av Johnny Skalin SD Begäran om lov från skolan SD204 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta kommunala utbildningsförvaltningar bedöma enskilda angelägenheter för att få lov från skolan. Motivering Den


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub502 av Johnny Skalin (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Ub501 av Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub501 av Erik Almqvist SD Riktat forskningsanslag för grundforskning inom robotik och AI SD189 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett riktat forskningsanslag för grundforskning inom robotik, automation och AI. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub501 av Erik Almqvist (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub500 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub500 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström S Filmarkivet i Grängesberg S2226 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Filmarkivet i Grängesberg. Motivering Filmarkivet skall i dialog med forskarsamhället och kulturlivet


Utskottsberedning: 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub500 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub494 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub494 av Jabar Amin m.fl. MP Utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Sammanfattning Miljöpartiet de gröna har en vision om ett lärande samhälle där vi rustar barn och unga med den kompetens som behövs för att de så småningom självständigt


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Ub494 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 127 kB)

Motion 2011/12:Ub491 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub491 av Edward Riedl M Fribelopp för studiemedel M826 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över fribeloppet för att få studiemedel. Motivering Den 1 januari 2011 höjdes fribeloppet för studenter med cirka


Utskottsberedning: 2011/12:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub491 av Edward Riedl (M) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub490 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub490 av Edward Riedl M Möjlighet till dövtolk vid högre studier M607 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet till dövtolk vid högre studier. Motivering I Sverige finns ungefär 10 000 teckenspråkiga döva personer


Utskottsberedning: 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub490 av Edward Riedl (M) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Ub474 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub474 av Mikael Damberg m.fl. S Utgiftsområde 15 Studiestöd S48007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2011/12:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Ub474 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Ub473 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub473 av Mikael Damberg m.fl. S Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning S48008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2011/12:Ub473 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 76 kB)

Motion 2011/12:Ub468 av Gunnar Sandberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub468 av Gunnar Sandberg m.fl. S Kondition och hälsa S19168 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av fysisk aktivitet i skolan. Motivering Konditionen är den enskilt viktigaste faktorn för en bättre hälsa.


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub468 av Gunnar Sandberg m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för forskning S48006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på svensk forskningspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2011/12:MJU18 2011/12:NU1 2011/12:NU10 2011/12:UbU18
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 109 kB)

Motion 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för högre utbildning S48005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU16 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 83 kB)

Motion 2011/12:Ub459 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub459 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för vuxenutbildningen S48004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra en hög ambition att erbjuda en flexibel och lättillgänglig vuxenutbildning där alla som har


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1 2011/12:UbU16 2011/12:UbU7
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Ub459 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för gymnasieskolan S48003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en kunskapsbaserad ekonomi börjar i en skola där alla elever lyckas. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1 2011/12:UbU15 2011/12:UbU17 2011/12:UbU18
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 23 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 91 kB)

Motion 2011/12:Ub457 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub457 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för grundskolan S48002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en kunskapsbaserad ekonomi kräver investeringar i skolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2011/12:Ub457 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 97 kB)