Dokument & lagar (13 752 träffar)

Föredragningslista 2011/12:126

2011/12:126 Fredagen den 8 juni 2012 Kl. 12.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 1 juni Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 2  2011/12:FPM149 Meddelande om externa dimensionen av EU:s samordning

2012-06-08

Föredragningslista 2011/12:126 (doc, 69 kB) Föredragningslista 2011/12:126 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2011/12:125

2011/12:125 Torsdagen den 7 juni 2012 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 31 maj Anmälan om fördröjt svar på interpellation 2  2011/12:410 av Monica Green S Israels ockupation av Palestina Ärende för hänvisning till utskott

2012-06-07

Föredragningslista 2011/12:125 (doc, 67 kB) Föredragningslista 2011/12:125 (pdf, 22 kB)

Föredragningslista 2011/12:124

2011/12:124 Tisdagen den 5 juni 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 30 maj Avsägelse 2  Lotta Finstorp M som suppleant i socialutskottet Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden 3  2011/12:34

2012-06-05

Föredragningslista 2011/12:124 (doc, 81 kB) Föredragningslista 2011/12:124 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2011/12:123

2011/12:123 Måndagen den 4 juni 2012 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet tisdagen den 29 maj Meddelande om frågestund Torsdagen den 7 juni kl. 14.00 2  Frågor besvaras av: Statsrådet Gunilla Carlsson M Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Kultur- och idrottsminister

2012-06-04

Föredragningslista 2011/12:123 (doc, 57 kB) Föredragningslista 2011/12:123 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2011/12:122

2011/12:122 Fredagen den 1 juni 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar Berättelse från Valprövningsnämnden 1  Lena Sommestad S som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 augusti 2012 Ansökan om ledighet 2  Teres Lindberg S fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 31 december Ersättare Sven Britton S Minskning av antalet suppleanter

2012-06-01

Föredragningslista 2011/12:122 (doc, 71 kB) Föredragningslista 2011/12:122 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2011/12:121

2011/12:121 Torsdagen den 31 maj 2012 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Ärenden för avgörande Reservationer Tidigare slutdebatterade Socialförsäkringsutskottets betänkande och utlåtande 1  2011/12:SfU11 Arbetskraftsinvandring 8 res. S,SD,V 2  2011/12:SfU15 Vitbok om pensioner

2012-05-31

Föredragningslista 2011/12:121 (doc, 72 kB) Föredragningslista 2011/12:121 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2011/12:120

2011/12:120 Onsdagen den 30 maj 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 24 maj Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Fredagen den 8 juni 2  Interpellationssvar börjar kl. 12.00, inte kl. 9.00 som tidigare aviserats Anmälan

2012-05-30

Föredragningslista 2011/12:120 (doc, 87 kB) Föredragningslista 2011/12:120 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2011/12:119

2011/12:119 Tisdagen den 29 maj 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 21, tisdagen den 22 och onsdagen den 23 maj Meddelande om svar på skriftliga frågor 2  Med anledning av att onsdagen den 6 juni är en

2012-05-29

Föredragningslista 2011/12:119 (doc, 102 kB) Föredragningslista 2011/12:119 (pdf, 26 kB)

Föredragningslista 2011/12:118

2011/12:118 Fredagen den 25 maj 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte 23 maj Avsägelse 1  Thomas Östros S som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 augusti 2012 Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 2  2011/12:FPM143

2012-05-25

Föredragningslista 2011/12:118 (doc, 57 kB) Föredragningslista 2011/12:118 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2011/12:117

2011/12:117 Torsdagen den 24 maj 2012 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Propositioner 1  2011/12:149 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter KU 2  2011/12:152 Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg, och

2012-05-24

Föredragningslista 2011/12:117 (doc, 66 kB) Föredragningslista 2011/12:117 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2011/12:116

2011/12:116 Onsdagen den 23 maj 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte Fredagen den 25 maj kl. 13.00 1  Statsminister Fredrik Reinfeldt M återrapporterar från Europeiska rådets möte den 23 maj Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska

2012-05-23

Föredragningslista 2011/12:116 (doc, 84 kB) Föredragningslista 2011/12:116 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2011/12:115

2011/12:115 Tisdagen den 22 maj 2012 Kl. 14.30 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Ansökan om ledighet 1  Gustav Fridolin MP fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 31 december Ersättare Lotta Hedström MP Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Motioner med anledning av prop. 2011/12:144

2012-05-22

Föredragningslista 2011/12:115 (doc, 75 kB) Föredragningslista 2011/12:115 (pdf, 23 kB)

Föredragningslista 2011/12:114

2011/12:114 Måndagen den 21 maj 2012 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 8, onsdagen den 9, torsdagen den 10 och fredagen den 11 maj Anmälan om kompletteringsval 2  Ulf Holm MP som suppleant i arbetsmarknadsutskottet Meddelande om inlämnande av interpellationer

2012-05-21

Föredragningslista 2011/12:114 (doc, 62 kB) Föredragningslista 2011/12:114 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2011/12:113

2011/12:113 Fredagen den 11 maj 2012 Kl. 09.00 Aktuell debatt Interpellationssvar Aktuell debatt 1  Debatt om polisen Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 2  Jabar Amin MP fr.o.m. den 21 maj Därmed upphör Ann-Louise Hanssons MP uppdrag som ersättare 3  Lena Olsson V fr.o.m. den 21 maj Därmed upphör Leif

2012-05-11

Föredragningslista 2011/12:113 (doc, 72 kB) Föredragningslista 2011/12:113 (pdf, 21 kB)

Motion 2011/12:Ub14 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub14 av Esabelle Dingizian m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om särskild utbildning för vuxna Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:UbU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Ub14 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) (doc, 55 kB)

Föredragningslista 2011/12:112

2011/12:112 Torsdagen den 10 maj 2012 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Ärende för avgörande Reservationer Tidigare slutdebatterat Näringsutskottets utlåtande 1  2011/12:NU20 Energifärdplan för 2050 2 res. S,MP,SD,V Justering av protokoll 2  Protokollet från sammanträdet fredagen

2012-05-10

Föredragningslista 2011/12:112 (doc, 63 kB) Föredragningslista 2011/12:112 (pdf, 20 kB)

Motion 2011/12:Ub13 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub13 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om särskild utbildning för vuxna S48013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:UbU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:Ub13 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Ub12 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub12 av Richard Jomshof SD med anledning av prop. 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om särskild utbildning för vuxna SD308 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:UbU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub12 av Richard Jomshof (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. (S, V)

Motion till riksdagen 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. S, V med anledning av prop. 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet S95003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1972:119 om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall och i steriliseringslagen 1975:580 fr.o.m. den 1 juli 2012 enligt


Utskottsberedning: 2011/12:SoU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So9 av Lena Hallengren m.fl. (S, V) (doc, 75 kB)

Föredragningslista 2011/12:111

2011/12:111 Onsdagen den 9 maj 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 3 maj Meddelande om frågestund ändring Torsdagen den 10 maj kl. 14.00 2  Frågor besvaras av: Statsrådet Tobias Billström M Statsrådet Maria Larsson KD Statsrådet Catharina

2012-05-09

Föredragningslista 2011/12:111 (doc, 79 kB) Föredragningslista 2011/12:111 (pdf, 23 kB)