Dokument & lagar (13 752 träffar)

Föredragningslista 2011/12:110

2011/12:110 Tisdagen den 8 maj 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 2 maj Avsägelse 2  Mats Odell KD som ledamot i Utrikesnämnden och i krigsdelegationen Anmälan om kompletteringsval 3  Emma Henriksson

2012-05-08

Föredragningslista 2011/12:110 (doc, 88 kB) Föredragningslista 2011/12:110 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2011/12:109

2011/12:109 Fredagen den 4 maj 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena fredagen den 27 april Anmälan om protokollsutdrag från utskott 2  2011/12:33 Torsdagen den 3 maj AU Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt

2012-05-04

Föredragningslista 2011/12:109 (doc, 60 kB) Föredragningslista 2011/12:109 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2011/12:108

2011/12:108 Torsdagen den 3 maj 2012 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Ärende för avgörande Reservationer Tidigare slutdebatterat Socialutskottets betänkande 1  2011/12:SoU13 Funktionshindersfrågor 9 res. S,MP,SD,V Justering av protokoll 2  Protokollet från sammanträdet torsdagen

2012-05-03

Föredragningslista 2011/12:108 (doc, 71 kB) Föredragningslista 2011/12:108 (pdf, 21 kB)

Motion 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition S13002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 A Kunskap och arbete bygger Sverige 3 En politik för fler jobb och växande företag sammanfattning 4 B Det ekonomiska läget 7


Utskottsberedning: 2011/12:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fi18 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 726 kB)

Föredragningslista 2011/12:107

2011/12:107 Onsdagen den 2 maj 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 24 och onsdagen den 25 april Anmälan om ordförande i utskott 2  Sofia Arkelsten M som ordförande i utrikesutskottet fr.o.m. den 26 april Anmälan om fördröjda svar på

2012-05-02

Föredragningslista 2011/12:107 (doc, 70 kB) Föredragningslista 2011/12:107 (pdf, 20 kB)

Motion 2011/12:Fi17 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi17 av Jonas Sjöstedt m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition V025 1 Sammanfattning För oss i Vänsterpartiet är full sysselsättning det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Vi presenterar i den här motionen en sysselsättningspolitik som


Utskottsberedning: 2011/12:FiU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2011/12:Fi17 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 427 kB)

Föredragningslista 2011/12:106

2011/12:106 Fredagen den 27 april 2012 andra sammanträdet Bordläggningsplenum börjar 10 min. efter det första sammanträdet som påbörjades kl. 9.00 Meddelande om frågestund Torsdagen den 3 maj kl. 14.00 1  Frågor besvaras av: Statsrådet Anna-Karin Hatt C Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Statsrådet Gunilla Carlsson

2012-04-27

Föredragningslista 2011/12:106 (doc, 56 kB) Föredragningslista 2011/12:106 (pdf, 21 kB)

Föredragningslista 2011/12:105

2011/12:105 Fredagen den 27 april 2012 första sammanträdet Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 1  Eliza Roszkowska Öberg M fr.o.m. den 1 maj Därmed upphör Björn Samuelsons M uppdrag som ersättare 2  Fredrik Lundh Sammeli S fr.o.m. den 2 maj Därmed upphör Tomas Nilssons S uppdrag

2012-04-27

Föredragningslista 2011/12:105 (doc, 80 kB) Föredragningslista 2011/12:105 (pdf, 24 kB)

Motion 2011/12:Fi20 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi20 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:143 Auktionering av utsläppsrätter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minst 50 procent av intäkterna från auktionering ska


Utskottsberedning: 2011/12:FiU47
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2011/12:Fi20 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 54 kB)

Motion 2011/12:Fi19 av Carina Herrstedt och Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi19 av Carina Herrstedt och Erik Almqvist SD med anledning av prop. 2011/12:99 Vårändringsbudget för 2012 Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens yrkande 6 i proposition 2011/12:99 och avvecklar därmed inte Statens bostadskreditnämnd BKNMotivering


Utskottsberedning: 2011/12:FiU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fi19 av Carina Herrstedt och Erik Almqvist (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Fi16 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi16 av Åsa Romson m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition MP030 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Gröna jobb och modern välfärd 5 1 Det ekonomiska läget 5 1.1 Skuldkrisen i Europa 5 1.2 Stabila offentliga finanser 6 1.3 Ungdomsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2011/12:FiU20
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2011/12:Fi16 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 253 kB)

Föredragningslista 2011/12:104

2011/12:104 Torsdagen den 26 april 2012 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Bordläggningsdebatt efter voteringen Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 20 april Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2  2011/12:324 av Peter Persson S

2012-04-26

Föredragningslista 2011/12:104 (doc, 58 kB) Föredragningslista 2011/12:104 (pdf, 20 kB)

Motion 2011/12:T13 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T13 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:139 Riksrevisionens rapport om medfinansiering av statlig infrastruktur S28005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om de problem med bl.a. lägre samhällsekonomisk


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:T13 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:N9 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:N9 av Lise Nordin m.fl. MP med anledning av skr. 2011/12:141 Kärnkraft utan statliga subventioner MP029 Sammanfattning I juni 2010 biföll riksdagen regeringens proposition om att tillåta nya kärnreaktorer i Sverige. Ett villkor från ett enigt näringsutskott var att regeringen skulle återkomma


Utskottsberedning: 2011/12:NU24
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2011/12:N9 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 89 kB)

Motion 2011/12:MJ15 av Josef Fransson och Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ15 av Josef Fransson och Richard Jomshof SD med anledning av prop. 2011/12:138 Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål SD306 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Jordbruksverkets arbete med och möjlighet


Utskottsberedning: 2011/12:MJU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ15 av Josef Fransson och Richard Jomshof (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:MJ11 av Kew Nordqvist och Helena Leander (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ11 av Kew Nordqvist och Helena Leander MP med anledning av skr. 2011/12:124 Miljö-klimat- och energiinsatser inom jordbruket MP031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsatta redovisningar närmare ska knyta


Utskottsberedning: 2011/12:MJU24
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2011/12:MJ11 av Kew Nordqvist och Helena Leander (MP) (doc, 78 kB)

Motion 2011/12:MJ10 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ10 av Jens Holm m.fl. V med anledning av skr. 2011/12:124 Miljö-klimat- och energiinsatser inom jordbruket V027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett handlingsprogram för att minska livsmedelskedjans klimatpåverkan.


Utskottsberedning: 2011/12:MJU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ10 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:K388 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K388 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund S Valsedlar S1009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om valsedlar med enbart partibeteckning. Motivering Efter förra kommunvalet har det blivit uppenbart att behandlingen


Utskottsberedning: 2012/13:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:K388 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (S) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Ju18 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju18 av Kent Ekeroth SD med anledning av skr. 2011/12:135 Riksrevisionens rapport om att hantera brottmål effektivt en utmaning för regeringen och rättsväsendet SD307 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en tredje-gången-gilltprincip


Utskottsberedning: 2012/13:JuU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2011/12:Ju18 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 72 kB)

Föredragningslista 2011/12:103

2011/12:103 Onsdagen den 25 april 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 19 april Anmälan om kompletteringsval 2  Sofia Arkelsten M som ledamot i utrikesutskottet 3  Bino Drummond M som suppleant i civilutskottet 4  Leif Lindström V

2012-04-25

Föredragningslista 2011/12:103 (doc, 71 kB) Föredragningslista 2011/12:103 (pdf, 21 kB)