Dokument & lagar (13 752 träffar)

Motion 2011/12:T12 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:T12 av Siv Holma m.fl. V med anledning av skr. 2011/12:139 Riksrevisionens rapport om medfinansiering av statlig infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att infrastruktur som


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2011/12:T12 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:MJ13 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ13 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:138 Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål S27014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett 3R-center i Sverige. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2011/12:MJU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2011/12:MJ13 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2011/12:MJ12 av Helena Leander och Kew Nordqvist (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ12 av Helena Leander och Kew Nordqvist MP med anledning av prop. 2011/12:138 Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål MP028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett 3R-center. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:MJU21
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2011/12:MJ12 av Helena Leander och Kew Nordqvist (MP) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:MJ9 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ9 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:124 Miljö-klimat- och energiinsatser inom jordbruket S27013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige behöver en strategi för att stärka den svenska


Utskottsberedning: 2011/12:MJU24
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2011/12:MJ9 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 73 kB)

Motion 2011/12:Ju19 av Morgan Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju19 av Morgan Johansson m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:135 Riksrevisionens rapport om att hantera brottmål effektivt en utmaning för regeringen och rättsväsendet S96007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2012/13:JuU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ju19 av Morgan Johansson m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:Fö9 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö9 av Mikael Jansson SD med anledning av prop. 2011/12:86 En effektivare försvarslogistik SD306 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2011/12:86 En effektivare försvarslogistik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Fö9 av Mikael Jansson (SD) (doc, 51 kB)

Föredragningslista 2011/12:102

2011/12:102 Tisdagen den 24 april 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 16, tisdagen den 17 och onsdagen den 18 april Meddelande om statsministerns frågestund 2  Torsdagen 26 april kl. 14.00-14.45 Anmälan

2012-04-24

Föredragningslista 2011/12:102 (doc, 72 kB) Föredragningslista 2011/12:102 (pdf, 21 kB)

Motion 2011/12:N8 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:N8 av Kent Persson m.fl. V med anledning av skr. 2011/12:141 Kärnkraft utan statliga subventioner Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett förbud mot subventioner till kärnkraften.


Utskottsberedning: 2011/12:NU24
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:N8 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:MJ14 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ14 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:138 Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål V026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på etisk prövning och tillämpning av 3R. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:MJU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2011/12:MJ14 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:Fi15 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi15 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition SD350 1 Sammanfattning 1.1 Ansvar för Sverige Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en


Utskottsberedning: 2011/12:FiU20
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2011/12:Fi15 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 611 kB)

Föredragningslista 2011/12:101

2011/12:101 Fredagen den 20 april 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar Anmälan om fördröjt svar på interpellation 1  2011/12:331 av Anita Brodén FP Friluftspolitikens framtid Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m. Ansvarigt utskott 2  2011/12:FPM131 Förordning om energieffektivitetsmärkning

2012-04-20

Föredragningslista 2011/12:101 (doc, 58 kB) Föredragningslista 2011/12:101 (pdf, 20 kB)

Föredragningslista 2011/12:100

2011/12:100 Torsdagen den 19 april 2012 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Aktuell debatt 1  Anmälan om förändring i regeringens sammansättning Anmälan om nya ersättare 2  Edip Noyan M som ersättare för försvarsminister Karin Enström M fr.o.m. i dag tills vidare 3  Bino Drummond

2012-04-19

Föredragningslista 2011/12:100 (doc, 86 kB) Föredragningslista 2011/12:100 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2011/12:99

2011/12:99 Onsdagen den 18 april 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 12 april Ansökan om ledighet 2  Lena Olsson V fr.o.m. idag t.o.m. den 20 maj Ersättare Leif Lindström V Ansökan om fortsatt ledighet 3  Gunnar Andrén FP fr.o.m.

2012-04-18

Föredragningslista 2011/12:99 (doc, 91 kB) Föredragningslista 2011/12:99 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2011/12:98

2011/12:98 Tisdagen den 17 april 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar ajournering ca kl. 14.35-14.40 samt uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 11 april Meddelande om frågestund Torsdagen den 19 april kl. 14.00 2  Frågor besvaras av: Justitieminister

2012-04-17

Föredragningslista 2011/12:98 (doc, 99 kB) Föredragningslista 2011/12:98 (pdf, 27 kB)

Motion 2011/12:U28 av Björn von Sydow (S)

Motion till riksdagen 2011/12:U28 av Björn von Sydow S med anledning av redog. 2011/12:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse om verksamheten under 2011 S64002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att det


Utskottsberedning: 2011/12:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U28 av Björn von Sydow (S) (doc, 48 kB)

Föredragningslista 2011/12:97

2011/12:97 Måndagen den 16 april 2012 Kl. 13.00 Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande 1  Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Justering av protokoll 2  Protokollet från sammanträdet tisdagen den 10 april Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Motioner med anledning av prop.

2012-04-16

Föredragningslista 2011/12:97 (doc, 55 kB) Föredragningslista 2011/12:97 (pdf, 20 kB)

Motion 2011/12:C14 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:C14 av Kent Persson m.fl. V med anledning av skr. 2011/12:131 Vägen till nära-nollenergibyggnader V022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen omgående ska återkomma till riksdagen med en proposition i


Utskottsberedning: 2011/12:CU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:C14 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 54 kB)

Motion 2011/12:C13 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:C13 av Jan Lindholm m.fl. MP med anledning av skr. 2011/12:131 Vägen till nära-nollenergibyggnader MP027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det fortsatta arbetet med nära-nollenergibyggnader skulle underlättas


Utskottsberedning: 2011/12:CU27
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2011/12:C13 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 70 kB)

Föredragningslista 2011/12:96

2011/12:96 Fredagen den 13 april 2012 Kl. 09.00 Interpellationssvar Avsägelse 1  Margareta Sandstedt SD som suppleant i konstitutionsutskottet Anmälan om kompletteringsval 2  Johnny Skalin SD som suppleant i konstitutionsutskottet Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan Voteringar under våren 3 

2012-04-13

Föredragningslista 2011/12:96 (doc, 106 kB) Föredragningslista 2011/12:96 (pdf, 27 kB)

Motion 2011/12:Ub9 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub9 av Esabelle Dingizian m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:133 Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitet i högre utbildning. Riksdagen


Utskottsberedning: 2011/12:UbU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 bifall,

Motion 2011/12:Ub9 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) (doc, 52 kB)