Dokument & lagar (13 752 träffar)

Föredragningslista 2011/12:86

2011/12:86 Onsdagen den 21 mars 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 15 mars Anmälan om protokollsutdrag från utskott 2  2011/12:22 Tisdagen den 20 mars MJU Ärenden för hänvisning till utskott Förslag Propositioner 3  2011/12:79

2012-03-21

Föredragningslista 2011/12:86 (doc, 87 kB) Föredragningslista 2011/12:86 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2011/12:85

2011/12:85 Tisdagen den 20 mars 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet onsdagen den 14 mars Avsägelser 2  Jessica Rosencrantz M som suppleant i finansutskottet fr.o.m. den 21 mars 3  Cecilia Magnusson M som suppleant

2012-03-20

Föredragningslista 2011/12:85 (doc, 105 kB) Föredragningslista 2011/12:85 (pdf, 28 kB)

Föredragningslista 2011/12:84

2011/12:84 Måndagen den 19 mars 2012 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena måndagen den 12 och tisdagen den 13 mars Ansökan om ledighet 2  Gunnar Andrén FP fr.o.m. den 20 mars t.o.m. den 20 april Martin Andreasson FP inträder som ersättare för utbildningsminister

2012-03-19

Föredragningslista 2011/12:84 (doc, 84 kB) Föredragningslista 2011/12:84 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2011/12:83

2011/12:83 Torsdagen den 15 mars 2012 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Ansökan om ledighet 1  Karin Granbom Ellison FP fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 31 december Ersättare Mathias Sundin FP Anmälan om protokollsutdrag från utskott 2  2011/12:26 Tisdagen den 13 mars SoU Anmälan om fördröjt

2012-03-15

Föredragningslista 2011/12:83 (doc, 73 kB) Föredragningslista 2011/12:83 (pdf, 24 kB)

Motion 2011/12:Fi11 av Per Bolund (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi11 av Per Bolund MP med anledning av prop. 2011/12:66 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget stabilitetsmekanism för euroländer MP017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2011/12:FiU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Fi11 av Per Bolund (MP) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Fi9 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi9 av Jonas Sjöstedt m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:66 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget stabilitetsmekanism för euroländer V012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att godkänna Europeiska rådets beslut


Utskottsberedning: 2011/12:FiU40
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Fi9 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 64 kB)

Föredragningslista 2011/12:82

2011/12:82 Onsdagen den 14 mars 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Anmälan om fördröjt svar på interpellation 1  2011/12:272 av Katarina Köhler S Renovering av dricksvattenledningar Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen Ansvarigt utskott 2  RiR 2012:4 Att styra självständiga lärosäten

2012-03-14

Föredragningslista 2011/12:82 (doc, 83 kB) Föredragningslista 2011/12:82 (pdf, 24 kB)

Föredragningslista 2011/12:81

2011/12:81 Tisdagen den 13 mars 2012 Kl. 13.00 Interpellationssvar uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00 Utökning av antalet suppleanter 1  Från 26 till 27 i kulturutskottet 2  Från 28 till 29 i arbetsmarknadsutskottet Val av extra suppleanter 3  Bengt Berg V som suppleant i kulturutskottet 4  Désirée Pethrus

2012-03-13

Föredragningslista 2011/12:81 (doc, 110 kB) Föredragningslista 2011/12:81 (pdf, 28 kB)

Motion 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 20122032 S82006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konkreta målsättningar på utbildningsområdet.


Utskottsberedning: 2011/12:KU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:K9 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Föredragningslista 2011/12:80

2011/12:80 Måndagen den 12 mars 2012 Kl. 15.00 Bordläggningsplenum Justering av protokoll 1  Protokollen från sammanträdena tisdagen den 28 och onsdagen den 29 februari samt torsdagen den 1 mars Avsägelser 2  Jonas Sjöstedt V som suppleant i utrikesutskottet och i trafikutskottet 3  Ulf Holm MP som suppleant i

2012-03-12

Föredragningslista 2011/12:80 (doc, 81 kB) Föredragningslista 2011/12:80 (pdf, 23 kB)

Motion 2011/12:Fi8 av Per Bolund (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi8 av Per Bolund MP med anledning av prop. 2011/12:64 Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken MP016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EBRD:s utlåning till energiprojekt som bygger


Utskottsberedning: 2011/12:FiU39
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Fi8 av Per Bolund (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:T3 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:T3 av Kent Ekeroth SD med anledning av prop. 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi SD284 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att taxibolagens kommunikation med Transportstyrelsen om kontroller av taxiförare


Utskottsberedning: 2011/12:TU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:T3 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:T2 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T2 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi S28002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att obligatoriska redovisningscentraler tömningscentraler införs för taxametrar


Utskottsberedning: 2011/12:TU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 2 avslag, 3 bifall,

Motion 2011/12:T2 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:Fi6 av Per Bolund (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi6 av Per Bolund MP med anledning av skr. 2011/12:71 Riksrevisionens rapport om stabilitetsfonden MP015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på hur Stabilitetsfondens nivå


Utskottsberedning: 2011/12:FiU44
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Fi6 av Per Bolund (MP) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:T4 av Tony Wiklander (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:T4 av Tony Wiklander SD med anledning av prop. 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Transportstyrelsen inte ska ha rätt att slopa kravet


Utskottsberedning: 2011/12:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:T4 av Tony Wiklander (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:SD283 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:SD283 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Särskilda åtgärder mot organiserad brottslighet SD283 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en ny lag om Deltagande i Kriminell Organisation DIKORiksdagen tillkännager för

2012-03-06

Motion 2011/12:SD283 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 78 kB)

Motion 2011/12:Fi10 av Erik Almqvist och Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi10 av Erik Almqvist och Johnny Skalin SD med anledning av prop. 2011/12:66 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget stabilitetsmekanism för euroländer SD281 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2011/12:66 Godkännande av Europeiska


Utskottsberedning: 2011/12:FiU40
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Fi10 av Erik Almqvist och Johnny Skalin (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Fi7 av Erik Almqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi7 av Erik Almqvist m.fl. SD med anledning av prop. 2011/12:64 Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken SD280 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2011/12:64 Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:FiU39
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fi7 av Erik Almqvist m.fl. (SD) (doc, 52 kB)

Föredragningslista 2011/12:79

2011/12:79 Torsdagen den 1 mars 2012 Kl. 12.00 Arbetsplenum Interpellationssvar 14.00 Frågestund Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet fredagen den 24 februari 2  Tillkännagivande om Prinsessan Estelles födelse Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 3  Erik A Eriksson C fr.o.m. den 5

2012-03-01

Föredragningslista 2011/12:79 (doc, 95 kB) Föredragningslista 2011/12:79 (pdf, 25 kB)

Föredragningslista 2011/12:78

2011/12:78 Onsdagen den 29 februari 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Justering av protokoll 1  Protokollet från sammanträdet torsdagen den 23 februari Anmälan om ordförande i utskott 2  Gunilla Carlsson i Hisings Backa S som ordförande i kulturutskottet fr.o.m. den 28 februari Meddelande om ändring

2012-02-29

Föredragningslista 2011/12:78 (doc, 80 kB) Föredragningslista 2011/12:78 (pdf, 24 kB)