Dokument & lagar (529 träffar)

Motion 2011/12:C14 av Kent Persson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:C14 av Kent Persson m.fl. V med anledning av skr. 2011/12:131 Vägen till nära-nollenergibyggnader V022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen omgående ska återkomma till riksdagen med en proposition i


Utskottsberedning: 2011/12:CU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:C14 av Kent Persson m.fl. (V) (doc, 54 kB)

Motion 2011/12:C13 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:C13 av Jan Lindholm m.fl. MP med anledning av skr. 2011/12:131 Vägen till nära-nollenergibyggnader MP027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det fortsatta arbetet med nära-nollenergibyggnader skulle underlättas


Utskottsberedning: 2011/12:CU27
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2011/12:C13 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 70 kB)

Motion 2011/12:C11 av Lars Isovaara och Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:C11 av Lars Isovaara och Carina Herrstedt SD med anledning av skr. 2011/12:131 Vägen till nära-nollenergibyggnader SD287 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skrivelsen Vägen till nära-nollenergibyggnader. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:CU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C11 av Lars Isovaara och Carina Herrstedt (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:C10 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:C10 av Carina Herrstedt SD med anledning av prop. 2011/12:111 Ansvarsförsäkring vid sjötransporter SD243 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 20 kap. 13 Sjölagen 1994:1009 enligt nedanstående lydelse. Motivering Försäkringskravet är ett grundläggande krav för all


Utskottsberedning: 2011/12:CU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C10 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:C9 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:C9 av Jan Lindholm MP med anledning av prop. 2011/12:85 Stärkt skydd för barn i internationella situationer MP025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillsyn av placering av barn i utlandet och beaktandet av barnets


Utskottsberedning: 2011/12:CU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C9 av Jan Lindholm (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:C8 av Lise Nordin och Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:C8 av Lise Nordin och Jan Lindholm MP med anledning av prop. 2011/12:120 Vägen till mer effektiva energideklarationer MP023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att energideklarationerna ska föreslå åtgärder för att


Utskottsberedning: 2011/12:CU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:C8 av Lise Nordin och Jan Lindholm (MP) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:C12 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C12 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:131 Vägen till nära-nollenergibyggnader S12011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpningar av energikraven vid nybyggnad samt renoveringar. Riksdagen


Utskottsberedning: 2011/12:CU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:C12 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:C7 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:C7 av Jan Lindholm m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barns rätt till juridiskt biträde. Motivering I proposition


Utskottsberedning: 2011/12:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C7 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:C6 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C6 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård S12010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvidga förslaget till att omfatta all hälso- och sjukvård inklusive somatisk


Utskottsberedning: 2011/12:CU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:C6 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:C5 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:C5 av Carina Herrstedt SD med anledning av prop. 2011/12:28 Enklare avbetalningsköp m.m. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anlita sakkunniga vid värdering vid handräckning av varor


Utskottsberedning: 2011/12:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C5 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:C3 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:C3 av Carina Herrstedt SD med anledning av prop. 2011/12:12 Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES SD223 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om den ändring av regeringens lagförslag som framgår av motionen. Motivering Den svenska namnlagen är utformad så att


Utskottsberedning: 2011/12:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C3 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:C4 av Veronica Palm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C4 av Veronica Palm m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:12 Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES S12009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den som genom födelse, ändrat civilstånd eller något


Utskottsberedning: 2011/12:CU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C4 av Veronica Palm m.fl. (S) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:So629 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S)

Motion till riksdagen 2011/12:So629 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström S Försäkringsbolagens medicinska rådgivare S36046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om försäkringsbolagens medicinska rådgivare och behovet av en översyn av deras roll och


Utskottsberedning: 2011/12:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:So629 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 8 Migration S35001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett gemensamt europeiskt asylsystem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:CU16 2011/12:JuU15 2011/12:SfU10 2011/12:SfU11 2011/12:SfU12 2011/12:SfU2 2011/12:SfU6
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S) (doc, 85 kB)

Motion 2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. MP Hållbar landsbygdsutveckling MP1601 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 5 4 Småföretag på landsbygd 5 5 Utbildning för ökad kunskap, utveckling och framtid 6 6 Kvalificerad arbetskraft till företag 6 7 Folkbildning 7 8 Bredband


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:CU14 2011/12:KrU1 2011/12:KrU10 2011/12:KrU7 2011/12:MJU17 2011/12:MJU25 2011/12:NU2 2011/12:SfU9 2011/12:SkU13 2011/12:TU1 2011/12:TU13 2011/12:TU16 2011/12:UbU16 2012/13:KU22
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 117 kB)

Motion 2011/12:Fö241 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö241 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson C Elöverkänslighet C407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta lågstrålande zoner i alla kommuner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:CU14 2012/13:FöU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Fö241 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (C) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:C417 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:C417 av Jan Lindholm m.fl. MP Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik MP1030 Sammanfattning Rätten till bostad är grundläggande och framgår av regeringsformen. Ändå gör regeringen ingenting mer än att underlätta andrahandsuthyrning, för att


Utskottsberedning: 2011/12:CU1 2011/12:CU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2011/12:C417 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 85 kB)

Motion 2011/12:C413 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:C413 av Johnny Skalin SD Rättvisa sista betalningsdatum SD207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta lagstadga sista förfallodatum som sista betalningsdag. Motivering Inkassoföretag och vissa andra företag


Utskottsberedning: 2011/12:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C413 av Johnny Skalin (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:C412 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:C412 av Johnny Skalin SD Rättvis ränteskillnadsersättning SD205 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att säkra en rättvis ränteskillnadsersättning. Motivering Konsumenter som i förtid väljer att lösa ut sitt lån


Utskottsberedning: 2011/12:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C412 av Johnny Skalin (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:C411 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:C411 av Carina Herrstedt SD Faderskapstest SD172 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om faderskapstest. Motivering I 3 kap. föräldrabalken finns regler om faderskap. I 5 fastställs att ett barn kan begära att faderskapet


Utskottsberedning: 2011/12:CU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C411 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 47 kB)