Dokument & lagar (1 039 träffar)

Motion 2011/12:Sk3 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk3 av David Lång SD med anledning av prop. 2011/12:15 Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning SD227 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2011/12:15 Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning. Motivering EU-direktivet om


Utskottsberedning: 2011/12:SkU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk3 av David Lång (SD) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:Sk2 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk2 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:165 Skatteförfarandet S88004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Skatteverket bör uppmanas att sammanfatta redan existerande och nya förslag till ett


Utskottsberedning: 2011/12:SkU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2011/12:Sk2 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 66 kB)

Motion 2011/12:Sk1 av Jacob Johnson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk1 av Jacob Johnson m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:165 Skatteförfarandet V005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införande av regionala insynsråd i skattefrågor vid Skatteverket. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:SkU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Sk1 av Jacob Johnson m.fl. (V) (doc, 54 kB)

Motion 2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. MP Flyg med förnuft MP2503 Sammanfattning Flygtrafiken ökar kraftigt och med nuvarande ökningstakt kommer svenskarnas flygresor att orsaka större utsläpp av växthusgaser än landets samlade biltrafik om ett tiotal år. Varken utsläppshandel, teknikutveckling


Utskottsberedning: 2011/12:MJU11 2011/12:MJU25 2011/12:SkU15 2011/12:SkU16 2011/12:TU1 2011/12:TU15 2011/12:TU5
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 88 kB)

Motion 2011/12:Sk429 av Valter Mutt och Annika Lillemets (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk429 av Valter Mutt och Annika Lillemets MP Återinförande av arvsskatt MP2804 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra arvsskatten, eventuellt kompletterad med en återinförd gåvoskatt. Motivering Det


Utskottsberedning: 2011/12:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk429 av Valter Mutt och Annika Lillemets (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sk428 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk428 av Siv Holma m.fl. V Miljöanpassad vägtrafik V242 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Allmänt om vägtrafik 3 4 Rättvisa drivmedelsskatter 4 5 Gynna hållbara drivmedel 7 5.1 Ett livscykelperspektiv på drivmedel punkt 1 8 5.2 Certifiera bränslen utifrån social


Utskottsberedning: 2011/12:SkU13 2011/12:SkU15 2011/12:SkU16
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2011/12:Sk428 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 130 kB)

Motion 2011/12:Sk427 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk427 av Mikael Jansson och David Lång SD Skattelättnader för manuell skördning m.m. SD214 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda former av skattelättnader för tillfällig arbetskraft som skördar manuellt inom


Utskottsberedning: 2011/12:SkU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Sk427 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sk426 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk426 av Carina Herrstedt SD Skatteavtal i Öresundsregionen SD211 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa gränsproblem i Öresundsregionen och få till stånd en omförhandling av skatteavtalet mellan Sverige


Utskottsberedning: 2011/12:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk426 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sk425 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk425 av Carina Herrstedt SD Pensionärsskatten SD210 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pension ska beskattas på samma sätt som lön. Motivering Det ska löna sig att arbeta, men det måste också löna sig att


Utskottsberedning: 2011/12:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk425 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Sk424 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk424 av David Lång och Mikael Jansson SD Ändrade regler för pensionsförsäkringar SD179 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en möjlighet att flytta pensionsförsäkringar.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:FiU22 2011/12:SkU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Sk424 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Sk423 av Erik Almqvist och Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk423 av Erik Almqvist och Kent Ekeroth SD Stopp av dubbelmoms SD182 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt införa ett tillfälligt undantag från momsuttaget i de fall då en produkt beläggs med dubbel moms


Utskottsberedning: 2011/12:SkU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk423 av Erik Almqvist och Kent Ekeroth (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sk420 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk420 av Mikael Jansson och David Lång SD Införande av sockerskatt SD132 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en höjning av konsumtionsskatten på socker bör utredas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2011/12:SkU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Sk420 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sk417 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk417 av Lars-Axel Nordell KD Sänkning av införselkvoterna för alkohol inom EU KD754 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör ta initiativ till sänkta införselkvoter inom EU. Motivering Sedan 2004 får


Utskottsberedning: 2011/12:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk417 av Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Sk416 av Hans Wallmark (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk416 av Hans Wallmark M SINK M0468 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av SINK-skatten. Motivering Svenskar boende i Spanien har under senare år gett uttryck för sin irritation över den så kallade SINK-skatten.


Utskottsberedning: 2011/12:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk416 av Hans Wallmark (M) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sk414 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk414 av Edward Riedl M Skatteregler för att anlita barnvakter M517 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över nivåerna på beskattningen av barnvaktstjänster. Motivering Många svenska barnfamiljer har genom


Utskottsberedning: 2011/12:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk414 av Edward Riedl (M) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sk404 av Per Åsling och Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk404 av Per Åsling och Annika Qarlsson C Åtgärder för att främja ägarskiften C462 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att främja ägarskiften.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2011/12:NU10 2011/12:SkU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Sk404 av Per Åsling och Annika Qarlsson (C) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:Sk389 av Karin Nilsson och Per-Ingvar Johnsson (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk389 av Karin Nilsson och Per-Ingvar Johnsson C Den statliga inkomstskatten C424 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda frågan om att stegvis sänka den statliga inkomstskatten för att premiera utbildning


Utskottsberedning: 2011/12:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk389 av Karin Nilsson och Per-Ingvar Johnsson (C) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Sk388 av Isabella Jernbeck m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk388 av Isabella Jernbeck m.fl. M Värnskatten M0138 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om värnskatten. Motivering I en tid som präglas av stor ekonomisk oro i både eurozonen och USA är det av stor vikt att Sverige


Utskottsberedning: 2011/12:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk388 av Isabella Jernbeck m.fl. (M) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Sk386 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk386 av Cecilia Widegren M Momsregler för second hand-butiker M660 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om momsregler för second hand-butiker. Motivering Ideella second hand-butiker som bedriver olika former av social


Utskottsberedning: 2011/12:SkU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk386 av Cecilia Widegren (M) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Sk381 av Mikael Oscarsson och Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk381 av Mikael Oscarsson och Andreas Carlson KD Gåvoskatteavdrag steg 2 Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur reformen med avdragsrätt för gåvor till ideell hjälpverksamhet


Utskottsberedning: 2011/12:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk381 av Mikael Oscarsson och Andreas Carlson (KD) (doc, 49 kB)