Dokument & lagar (1 169 träffar)

Motion 2011/12:T13 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T13 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:139 Riksrevisionens rapport om medfinansiering av statlig infrastruktur S28005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om de problem med bl.a. lägre samhällsekonomisk


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:T13 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:T12 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:T12 av Siv Holma m.fl. V med anledning av skr. 2011/12:139 Riksrevisionens rapport om medfinansiering av statlig infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att infrastruktur som


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2011/12:T12 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:T10 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:T10 av Stina Bergström m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur MP020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upphöja fyrstegsprincipen till lag. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:TU13
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2011/12:T10 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2011/12:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T9 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur S27012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om planeringssystem för transportinfrastruktur. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:TU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2011/12:T9 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 60 kB)

Motion 2011/12:T11 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:T11 av Siv Holma m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fyrstegsprincipen ska tillämpas i lagen.


Utskottsberedning: 2011/12:TU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2011/12:T11 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. MP med anledning av prop. 2011/12:76 Komplettering av kollektivtrafiklagen MP018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen under 2013 med en utvärdering


Utskottsberedning: 2011/12:TU5
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 72 kB)

Motion 2011/12:T5 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T5 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:76 Komplettering av kollektivtrafiklagen S28003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen under 2013 med en utvärdering


Utskottsberedning: 2011/12:TU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2011/12:T5 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T8 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:93 Arlandabanan S28004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjliga förbättringar av tågtrafiken på Arlandabanan. Motivering Arlandabanan har potential att


Utskottsberedning: 2011/12:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:T7 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:T7 av Siv Holma m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:76 Komplettering av kollektivtrafiklagen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att utöka kollektivtrafiklagens tillämpningsområde så att lagen även omfattar kollektivtrafik på vatten


Utskottsberedning: 2011/12:TU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2011/12:T7 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 64 kB)

Motion 2011/12:T3 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:T3 av Kent Ekeroth SD med anledning av prop. 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi SD284 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att taxibolagens kommunikation med Transportstyrelsen om kontroller av taxiförare


Utskottsberedning: 2011/12:TU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:T3 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:T2 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T2 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi S28002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att obligatoriska redovisningscentraler tömningscentraler införs för taxametrar


Utskottsberedning: 2011/12:TU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 2 avslag, 3 bifall,

Motion 2011/12:T2 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:T4 av Tony Wiklander (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:T4 av Tony Wiklander SD med anledning av prop. 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Transportstyrelsen inte ska ha rätt att slopa kravet


Utskottsberedning: 2011/12:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:T4 av Tony Wiklander (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:T1 av Olle Thorell (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T1 av Olle Thorell S med anledning av prop. 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet S21173 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att göra en översyn kring validering av


Utskottsberedning: 2011/12:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:T1 av Olle Thorell (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:T472 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:T472 av Stina Bergström m.fl. MP Utgiftsområde 22 Kommunikationer 1 1 Sammanfattning I ett modernt välfärdssamhälle som Sverige ska resenärer och företag kunna lita på en järnväg som fungerar, även när det snöar, när solen skiner eller när höstlöven faller. De senaste årens tågkaos vittnar


Utskottsberedning: 2011/12:FiU1 2011/12:TU1 2011/12:TU13 2011/12:TU5
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2011/12:T472 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 247 kB)

Motion 2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. MP Flyg med förnuft MP2503 Sammanfattning Flygtrafiken ökar kraftigt och med nuvarande ökningstakt kommer svenskarnas flygresor att orsaka större utsläpp av växthusgaser än landets samlade biltrafik om ett tiotal år. Varken utsläppshandel, teknikutveckling


Utskottsberedning: 2011/12:MJU11 2011/12:MJU25 2011/12:SkU15 2011/12:SkU16 2011/12:TU1 2011/12:TU15 2011/12:TU5
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 88 kB)

Motion 2011/12:T468 av Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:T468 av Erik Almqvist SD Statlig infrastruktur för nästa generations mobilnät SD190 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda för- och nackdelar med att bygga nästa generations mobilnät som statlig infrastruktur


Utskottsberedning: 2011/12:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T468 av Erik Almqvist (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:T467 av Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:T467 av Erik Almqvist SD Statlig satsning på infrastruktur för elbilar SD188 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en statlig satsning på infrastruktur för elbilar. Motivering Förbränningsmotorer dominerar idag totalt


Utskottsberedning: 2011/12:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T467 av Erik Almqvist (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:T460 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:T460 av Carina Herrstedt SD Satsningar på förbättrad infrastruktur i Skåne SD124 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av förbättringar av infrastrukturen i Skåne. Motivering Skåne består av ett nätverk av


Utskottsberedning: 2011/12:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T460 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. V Sammanhållen järnväg och kollektivtrafik V241 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Allmänt om avreglering av regional kollektivtrafik och nationell järnväg 4 4 Mer demokrati, färre avregleringar 4 4.1 Ökad konkurrens leder inte till lägre


Utskottsberedning: 2011/12:FiU1 2011/12:TU1 2011/12:TU13 2011/12:TU5
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 144 kB)

Motion 2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. V Järnvägstrafik V243 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Bygg nya spår 4 4.1 Olika järnvägssatsningar 4 4.2 Bygg höghastighetsbanor 5 4.3 Gynna lokal spårtrafik 5 4.4 Ge stöd till lokala spårfordon 5 4.5 Minska tågförseningarna 6


Utskottsberedning: 2011/12:TU1 2011/12:TU13 2011/12:TU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 125 kB)