Dokument & lagar (47 träffar)

Motion 2011/12:SD283 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:SD283 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Särskilda åtgärder mot organiserad brottslighet SD283 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en ny lag om Deltagande i Kriminell Organisation DIKORiksdagen tillkännager för

2012-03-06

Motion 2011/12:SD283 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 78 kB)

Motion 2011/12:Fi248 av Staffan Anger (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi248 av Staffan Anger M IT-projekt i offentlig sektor M0696 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera it-projekt i den offentliga sektorn. Motivering Genom åren har ett stort antal lyckade och mindre lyckade

2011-10-03

Motion 2011/12:Fi248 av Staffan Anger (M) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Ju260 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju260 av Kent Ekeroth SD Borttagande av preskriptionstid för grova brott SD2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att snarast till riksdagen inkomma med ett lagförslag som tar bort

2011-09-27

Motion 2011/12:Ju260 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:SD7 av Kent Ekeroth och Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:SD7 av Kent Ekeroth och Sven-Olof Sällström SD Öppnande av Stasiarkiven SD7 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att offentliggöra Stasiarkiven. Motivering Den östtyska säkerhetstjänsten Stasi var en gigantisk organisation

2011-09-16

Motion 2011/12:SD7 av Kent Ekeroth och Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:Fi26 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi26 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition v063 1 Sammanfattning Fler jobb, bättre jobb Investera Sverige ur krisen Världen står i dag inför två stora utmaningar: en djup ekonomisk kris och oroande klimatförändringar. Vänsterpartiet


Utskottsberedning: 2008/09:FiU20
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 8 avslag, 8 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:Fi26 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 795 kB)

Motion 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget s33301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att bemyndiga regeringen att under 2009 besluta om att avyttra samtliga aktier i Nord Pool ASA eller avveckla bolaget.


Utskottsberedning: 2008/09:FiU21
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 5 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 76 kB)

Motion 2008/09:Fi22 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi22 av Peter Eriksson m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget mp054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt uppställning: Enhet tusental kronor Utgiftsområde


Utskottsberedning: 2008/09:FiU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:Fi22 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 67 kB)

Motion 2008/09:Fi20 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi20 av Thomas Östros m.fl. s med anledning av skr. 2008/09:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn s33023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utvecklingen inom den kommunala sektorn. Motivering I skrivelsen


Utskottsberedning: 2008/09:FiU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:Fi20 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Ju25 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Ju25 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:179 Liechtensteins associering till Schengenregelverket s96023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:179 Liechtensteins associering till Schengenregelverket. Riksdagen tillkännager för

2009-04-28

Motion 2008/09:Ju25 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2008/09:kd121 av Otto von Arnold (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:kd121 av Otto von Arnold kd med anledning av prop. 2008/09:150 Offentlighets- och sekretesslag kd121 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om förändring av 25 kap. 11 i regeringens förslag till Offentlighets- och sekretesslag enligt vad som i motionen anförs. Motivering Patientnämndens

2009-04-03

Motion 2008/09:kd121 av Otto von Arnold (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:s33022 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:s33022 av Thomas Östros m.fl. s Statliga bonusdirektiv väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt s33022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen omgående måste begränsa möjligheten till rörliga

2009-03-05

Motion 2008/09:s33022 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grön politik för lika rättigheter mp601 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 8 3.1 Ett samhälle för alla på riktigt 8 3.2 En politik för lika rättigheter 9 4 Åtgärder mot diskriminering 10


Utskottsberedning: -2008/09:AU1 2008/09:AU6 2008/09:CU10 2008/09:CU12 2008/09:CU30 2008/09:FiU29 2008/09:FiU33 2008/09:JuU1 2008/09:JuU20 2008/09:JuU21 2008/09:KrU6 2008/09:KrU8 2008/09:KU23 2008/09:KU9 2008/09:NU16 2008/09:SfU2 2008/09:SkU22 2008/09:SoU10 2008/09:SoU13 2008/09:TU13 2008/09:UbU10 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU7 2009/10:AU8 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 192 kB)

Motion 2008/09:A298 av Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:A298 av Karin Pilsäter fp Diskrimineringslagens krav på handlingsplaner fp1260 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa diskrimineringslagens krav på handlingsplaner för löner för alla företag. Motivering

2008-10-03

Motion 2008/09:A298 av Karin Pilsäter (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:T219 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:T219 av Cecilia Wikström i Uppsala fp Pendlingsmöjligheter mellan Uppsala och Stockholm fp1159 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att förbättra möjligheterna att pendla med tåg mellan Uppsala och Stockholm.


Utskottsberedning: 2008/09:TU18 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:T219 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:T205 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp)

Motion till riksdagen 2008/09:T205 av Cecilia Wikström i Uppsala fp En fungerande leverans av post fp1134 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tydliggöra vilken grundläggande samhällsservice boende i flerfamiljshus kan förvänta sig i fråga


Utskottsberedning: --2009/10:TU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:T205 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:mp57 av Peter Rådberg (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:mp57 av Peter Rådberg mp med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 mp057 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att försvars- och finansutskotten under sin beredning av tilläggsbudgeten

2008-05-07

Motion 2007/08:mp57 av Peter Rådberg (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ju20 av Peter Jeppsson och Tone Tingsgård (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju20 av Peter Jeppsson och Tone Tingsgård s med anledning av skr. 2007/08:64 Nationellt ansvar och internationellt engagemang En nationell strategi för att möta hotet från terrorism s27082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i

2008-02-27

Motion 2007/08:Ju20 av Peter Jeppsson och Tone Tingsgård (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Sf4 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf4 av LiseLotte Olsson m.fl. v med anledning av redog. 2007/08:RRS15 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: --2007/08:SfU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2007/08:Sf4 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:Sf3 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf3 av Gunvor G Ericson m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn mp016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn. Riksdagen tillkännager för regeringen

2007-11-14

Motion 2007/08:Sf3 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 53 kB)

Motion 2007/08:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn s68032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till nedsättning av socialavgifter. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med

2007-11-14

Motion 2007/08:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 52 kB)
Paginering