Dokument & lagar (13 613 träffar)

Motion 2011/12:Ub505 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub505 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt SD Lärarlegitimation SD20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort möjligheterna till undantag från reglerna om legitimation och betygssättning i fråga om lärarlegitimationen.


Utskottsberedning: 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub505 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub504 av Richard Jomshof och Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub504 av Richard Jomshof och Mattias Karlsson SD Modersmålsundervisning SD21 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa den obligatoriska modersmålsundervisningen, de nationella minoritetsspråken undantagna.


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub504 av Richard Jomshof och Mattias Karlsson (SD) (doc, 61 kB)

Motion 2011/12:Ub503 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub503 av Carina Herrstedt SD Sfi-bonusen SD212 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sfi-utbildning ska ges under samma förutsättningar som gäller för övriga studenter över 20 år. Motivering Det har under flera


Utskottsberedning: 2011/12:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub503 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub502 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub502 av Johnny Skalin SD Begäran om lov från skolan SD204 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta kommunala utbildningsförvaltningar bedöma enskilda angelägenheter för att få lov från skolan. Motivering Den


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub502 av Johnny Skalin (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Ub501 av Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub501 av Erik Almqvist SD Riktat forskningsanslag för grundforskning inom robotik och AI SD189 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett riktat forskningsanslag för grundforskning inom robotik, automation och AI. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub501 av Erik Almqvist (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub500 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub500 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström S Filmarkivet i Grängesberg S2226 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Filmarkivet i Grängesberg. Motivering Filmarkivet skall i dialog med forskarsamhället och kulturlivet


Utskottsberedning: 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub500 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub499 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub499 av Jörgen Hellman m.fl. S Högskolan Väst S19145 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Högskolan Väst. Motivering Högskolan Väst i Trollhättan kommer att tvingas till omfattande nedskärningar, beroende på regeringens


Utskottsberedning: 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub499 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Ub498 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub498 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson SD Mer fysisk aktivitet i skolan SD144 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av mer fysisk aktivitet i skolan och skolmiljöer som inbjuder till fysisk aktivitet.


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub498 av Carina Herrstedt och Mattias Karlsson (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Ub497 av Metin Ataseven och Eliza Roszkowska Öberg (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub497 av Metin Ataseven och Eliza Roszkowska Öberg M Avskaffande av fribeloppet M0053 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att avskaffa fribeloppet för den del av studiemedlen som utgörs av


Utskottsberedning: 2011/12:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub497 av Metin Ataseven och Eliza Roszkowska Öberg (M) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub496 av Maria Ferm (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub496 av Maria Ferm MP Ett normkritiskt perspektiv i skolan MP2109 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag på hur ett normkritiskt pedagogiskt arbete bättre kan


Utskottsberedning: 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub496 av Maria Ferm (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:Ub495 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub495 av Jabar Amin m.fl. MP Olika student- och högskolefrågor MP1106 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Högskolan 4 4.1 Lärarledd tid i grundutbildningen 4 4.2 Resursfördelningssystemet 4 4.3 Studentinflytande 5 4.4 Stärkt koppling till arbetsmarknaden 5


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU16 2011/12:UbU17 2011/12:UbU2 2011/12:UbU7
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2011/12:Ub495 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 82 kB)

Motion 2011/12:Ub494 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub494 av Jabar Amin m.fl. MP Utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning Sammanfattning Sammanfattning Miljöpartiet de gröna har en vision om ett lärande samhälle där vi rustar barn och unga med den kompetens som behövs för att de så småningom självständigt


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Ub494 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 127 kB)

Motion 2011/12:Ub493 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub493 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt SD Nya regler för friskoleetablering SD28 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det i likhet med det system som råder i Finland måste finnas ett påvisbart behov


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub493 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Ub492 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub492 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt SD Förändringar i LGR 11 SD29 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska verka för att de ändringsförslag som föreslås i motionen genomförs i


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub492 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:Ub491 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub491 av Edward Riedl M Fribelopp för studiemedel M826 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över fribeloppet för att få studiemedel. Motivering Den 1 januari 2011 höjdes fribeloppet för studenter med cirka


Utskottsberedning: 2011/12:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub491 av Edward Riedl (M) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub490 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub490 av Edward Riedl M Möjlighet till dövtolk vid högre studier M607 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet till dövtolk vid högre studier. Motivering I Sverige finns ungefär 10 000 teckenspråkiga döva personer


Utskottsberedning: 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub490 av Edward Riedl (M) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Ub489 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub489 av Richard Jomshof m.fl. SD Förändringar i Lpfö 98 SD80 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska verka för att de ändringsförslag som föreslås i motionen genomförs i Lpfö 98. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:UbU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub489 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (doc, 60 kB)

Motion 2011/12:Ub488 av Richard Jomshof och Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub488 av Richard Jomshof och Per Ramhorn SD Ökning av antalet utbildningsplatser för läkare SD64 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka anslaget till utbildningsplatser för läkare, utöver regeringens satsning


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub488 av Richard Jomshof och Per Ramhorn (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub487 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub487 av Richard Jomshof m.fl. SD Matematiksatsning i grundskolan SD63 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att timplanen i matematik för grundskolan delas upp årskursvis för att förtydliga vad eleverna ska ha klarat


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Ub487 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Ub486 av Richard Jomshof och Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub486 av Richard Jomshof och Mattias Karlsson SD Nordisk språkförståelse SD60 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med syfte att presentera konkreta förslag på hur den nordiska språkförståelsen


Utskottsberedning: 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub486 av Richard Jomshof och Mattias Karlsson (SD) (doc, 48 kB)