Dokument & lagar (745 träffar)

Motion 2011/12:Ub495 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub495 av Jabar Amin m.fl. MP Olika student- och högskolefrågor MP1106 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Högskolan 4 4.1 Lärarledd tid i grundutbildningen 4 4.2 Resursfördelningssystemet 4 4.3 Studentinflytande 5 4.4 Stärkt koppling till arbetsmarknaden 5


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU16 2011/12:UbU17 2011/12:UbU2 2011/12:UbU7
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2011/12:Ub495 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 82 kB)

Motion 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för högre utbildning S48005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU16 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 83 kB)

Motion 2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. S Hbt och världen S21108 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat nordiskt samarbete i hbt-frågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10 2011/12:UU2 2011/12:UU3 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 66 kB)

Motion 2011/12:U229 av Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:U229 av Maria Lundqvist-Brömster FP Hbt-frågor i EU Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fri rörlighet för alla EU-medborgare oavsett sexuell läggning.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10 2011/12:UU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:U229 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP Barn som lever under utsatta livsvillkor MP1701 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förslag på en nationell handlingsplan mot barnfattigdom. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:CU12 2011/12:CU19 2011/12:SfU1 2011/12:SfU2 2011/12:SoU1 2011/12:SoU12 2011/12:SoU13 2011/12:SoU14 2011/12:SoU8 2011/12:UbU13 2011/12:UbU14 2011/12:UbU15 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU4
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 26 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) (doc, 106 kB)

Motion 2011/12:So569 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:So569 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. V Barnfattigdom V586 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 En handlingsplan mot barnfattigdom 3 4 Höj underhållsstödet 4 5 Barn till fattiga umgängesföräldrar 5 6 Förbättra bostadsbidraget för ensamstående föräldrar 6 7 Se över


Utskottsberedning: 2011/12:FiU3 2011/12:SfU1 2011/12:SoU8 2011/12:UbU13 2011/12:UbU14 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2011/12:So569 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (doc, 83 kB)

Motion 2011/12:So483 av Margareta B Kjellin (M)

Motion till riksdagen 2011/12:So483 av Margareta B Kjellin M Bostäder för äldre med vårdbehov M0595 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över vilka riktlinjer och målsättningar som behövs för att få ett ökat varierat bostadsbestånd för


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1 2011/12:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:So483 av Margareta B Kjellin (M) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Sk387 av Sten Bergheden och Eliza Roszkowska Öberg (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk387 av Sten Bergheden och Eliza Roszkowska Öberg M Insatser för fler och växande företag M0289 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att helt avskaffa 3:12-reglerna. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:SfU9 2011/12:SkU14 2012/13:NU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2011/12:Sk387 av Sten Bergheden och Eliza Roszkowska Öberg (M) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Sf359 av Helena Lindahl och Abir Al-Sahlani (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf359 av Helena Lindahl och Abir Al-Sahlani C Tillfällig föräldrapenning för barn mellan 16 och 18 år som ligger på sjukhus C329 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att en tillfällig föräldrapenning


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf359 av Helena Lindahl och Abir Al-Sahlani (C) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sf358 av Erik Almqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf358 av Erik Almqvist m.fl. SD Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn SD262 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 848 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf358 av Erik Almqvist m.fl. (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Sf357 av Erik Almqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf357 av Erik Almqvist m.fl. SD Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom SD261 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 950 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 42 010 000 000 kr.


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf357 av Erik Almqvist m.fl. (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Sf356 av Erik Almqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf356 av Erik Almqvist m.fl. SD Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp SD260 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 500 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf356 av Erik Almqvist m.fl. (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Sf355 av Erik Almqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf355 av Erik Almqvist m.fl. SD Utgiftsområde 8 Migration SD258 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 8 Migration 3 610 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 5 458 000 000 kr enligt uppställning: Anslag Anslagsförändring 


Utskottsberedning: 2011/12:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf355 av Erik Almqvist m.fl. (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:Sf354 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf354 av David Lång och Mikael Jansson SD Åtgärder mot tiggeri och prostitution SD181 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tiggeri och prostitution ska betraktas som oärlig försörjning och därmed vara skäl för


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf354 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Sf353 av Kent Ekeroth och Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf353 av Kent Ekeroth och Margareta Sandstedt SD Åldersbestämning av immigranter SD3 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att med vetenskapliga metoder åldersbestämma immigranter som vid prövning av uppehållstillståndet


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Sf353 av Kent Ekeroth och Margareta Sandstedt (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik SD12 Sammanfattning Sverige har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en bråkdel av dessa har haft något egentligt skyddsbehov enligt Genèvekonventionen. Massinvandringen och de många misslyckade


Utskottsberedning: 2011/12:KU14 2011/12:SfU10 2011/12:SfU12 2011/12:UU2
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 83 kB)

Motion 2011/12:Sf351 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf351 av Johnny Skalin SD Risksäker AP-fond SD206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att risksäkra AP7 Såfa. Motivering Pensionssparare som avstått från att välja premiepensionsfonder får sina pengar förvaltade


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf351 av Johnny Skalin (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Sf350 av David Lång och Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf350 av David Lång och Per Ramhorn SD Obligatoriska dna-test för asylsökande SD180 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra obligatoriska dna-test på samtliga som söker asyl i Sverige. Motivering Många


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf350 av David Lång och Per Ramhorn (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sf349 av David Lång och Lars Isovaara (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf349 av David Lång och Lars Isovaara SD Arbetsgivaravgift i glesbygd SD175 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sänkt arbetsgivaravgift för arbetstillfällen i glesbygd. Motivering Många svenska glesbygdskommuner


Utskottsberedning: 2011/12:SfU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf349 av David Lång och Lars Isovaara (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sf348 av David Lång och Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf348 av David Lång och Erik Almqvist SD Beräkning av samhällskostnader för invandring SD174 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att statistik ska föras över omfattningen av nyttjandet av de olika delarna av välfärdssektorn


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf348 av David Lång och Erik Almqvist (SD) (doc, 47 kB)