Dokument & lagar (13 615 träffar)

utskottsdokument 2011/12:2AA1DC

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:42 DATUM 2012-06-07 TID 11.0511.11 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:41. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning av

2012-06-07

utskottsdokument 2011/12:2A9D2A

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:41 DATUM 2012-05-31 TID 09.0009.13 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:40. 2 Granskningsbetänkande KU20 Utskottet behandlade betänkande KU20 Granskningsbetänkande, avsnitt 3.4.

2012-05-31

utskottsdokument 2011/12:2A9505

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:40 DATUM 2012-05-29 TID 11.2912.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:38 och 2011/12:39 2 Granskning hösten 2012 Biträdande kanslichefen presenterade en preliminär plan för

2012-05-29

utskottsdokument 2011/12:2A9306

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:39 DATUM 2012-05-24 TID 09.0410.15 10.4510.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:37. 2 Granskningsärende 3 Regeringens agerande rörande samgåendet mellan Posten AB och Post

2012-05-29

utskottsdokument 2011/12:2A9305

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:38 DATUM 2012-05-22 TID 11.4812.39 13.1014.32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:36. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen anmälde förslag till disposition och rubriker i granskningsbetänkande

2012-05-22

utskottsdokument 2011/12:2A9202

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:37 DATUM 2012-05-10 TID 08.1209.05 09.2010.45 11.0011.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:32, 2011/12:33, 2011/12:34 och 2011/12:35. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade

2012-05-10

utskottsdokument 2011/12:2A9102

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:36 DATUM 2012-05-08 TID 11.4811.49 12.0013.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Bordläggning Utskottet bordlade på föredragningslistan upptagna punkterna 18. 2 Offentlig utfrågning med statsminister Fredrik Reinfeldt Utskottet höll

2012-05-08

utskottsdokument 2011/12:2A8F9E

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:35 DATUM 2012-05-03 TID 08.4509.30 09.4010.00 10.3010.44 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med f.d. statsrådet Sten Tolgfors Utskottet höll en offentlig utfrågning med f.d. statsrådet Sten Tolgfors, rörande granskningsärende

2012-05-03

utskottsdokument 2011/12:2A8F9D

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:34 DATUM 2012-04-26 TID 09.1909.47 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:29 och 2011/12:30. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen anmälde att Socialdepartementet meddelat

2012-04-26

utskottsdokument 2011/12:2A8F9B

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:33 DATUM 2012-04-24 TID 11.3412.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskningsärende 16 Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll Utskottet behandlade granskningsärendet Näringsdepartementets hantering av

2012-04-24

utskottsdokument 2011/12:2A8F99

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:32 DATUM 2012-04-23 TID 13.0013.35 14.0015.10 15.3016.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med socialminister Göran Hägglund Utskottet höll en offentlig utfrågning med socialminister Göran Hägglund, rörande granskningsärende

2012-04-23

utskottsdokument 2011/12:2A8C3D

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:31 DATUM 2012-04-19 TID 09.0010.45 11.0511.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med Viveka Lindén Utskottet höll en offentlig utfrågning med Viveka Lindén, rörande granskningsärende 14 f d. statsrådet Tobias Krantz

2012-04-19

utskottsdokument 2011/12:2A889D

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30 DATUM 2012-04-17 TID 10.0011.07 12.1812.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning med statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd Utskottet höll en offentlig utfrågning med statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd, rörande granskningsärende

2012-04-17

utskottsdokument 2011/12:2A889C

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29 DATUM 2012-04-12 TID 08.4310.46 11.0011.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:28. 2 Granskningsärende 10 Försvarsministerns styrning av Försvarsmakten Utskottet behandlade

2012-04-12

utskottsdokument 2011/12:2A7CDB

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM 2012-04-10 TID 11.5412.09 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:27. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen anmälde schemat över beslutade utfrågningar i KU:s granskning våren

2012-04-10

utskottsdokument 2011/12:2A7CDA

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM 2012-03-22 TID 10.3811.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:26. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning av

2012-03-22

utskottsdokument 2011/12:2A6E3A

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM 2012-03-20 TID 11.3912.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:25. 2 Granskningsärende 2 Utbildningsministerns information angående övergångsregler för lärarlegitimation

2012-03-20

utskottsdokument 2011/12:2A6867

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 2012-03-15 TID 10.0810.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:24. 2 Anmälning Biträdande kanslichefen meddelade att det kommit in en anmälan. Begäran om granskning av

2012-03-15

utskottsdokument 2011/12:2A6567

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM 2012-03-01 TID 09.3409.37 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:23. 2 Granskningsärende 13 Publiceringen på regeringens webbplats om s.k. nätmyter rörande invandring Utskottet

2012-03-01

utskottsdokument 2011/12:2A5CDF

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 2012-02-28 TID 11.3511.38 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:22. 2 Granskningsärende 12 Justitieministerns uppgifter om partibidrag vid riksdagens frågestund Utskottet

2012-02-28