Dokument & lagar (9 604 träffar)

Motion 2011/12:Ub520 av Mats Pertoft och Peter Rådberg (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub520 av Mats Pertoft och Peter Rådberg MP Skolpeng till fristående och kommunala förskolor och skolor MP3315 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att göra en översyn av reglerna om skolpeng till fristående


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub520 av Mats Pertoft och Peter Rådberg (MP) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Ub519 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub519 av Peter Rådberg m.fl. MP Utvidgad rätt till modersmål MP3111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka rätten till modersmålsundervisning under hela grundskoletiden. Motivering I grundskoleförordningen


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub519 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub518 av Tina Ehn (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub518 av Tina Ehn MP Estetiska ämnen även i gymnasiet MP1610 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om de estetiska ämnenas vikt och betydelse för gymnasieelevers utveckling. Motivering Den nya gymnasiereformen har nu


Utskottsberedning: 2011/12:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub518 av Tina Ehn (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub517 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub517 av Peter Rådberg m.fl. MP Inrättande av en tvärvetenskaplig gymnasieutbildning MP3110 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör inrättas en tvärvetenskaplig inriktning i gymnasieskolan. Motivering Hög


Utskottsberedning: 2011/12:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub517 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:Ub516 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub516 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth SD Ökad trygghet i skolan SD13 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska utreda hur ett system med s.k. jourskolor ska kunna införas i samtliga svenska


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Ub516 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:Ub515 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub515 av Ann-Kristine Johansson m.fl. S Universitet, högskolor och forskning i Västsverige S19208 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om universitet, högskolor och forskning i Västsverige. Motivering Den internationella


Utskottsberedning: 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub515 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:Ub514 av Christer Adelsbo och Peter Jeppsson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub514 av Christer Adelsbo och Peter Jeppsson S Gymnasiets inriktningar S19190 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta kommunerna själva fatta beslut i frågor om gymnasieskolans inriktningar. Motivering Tidigare


Utskottsberedning: 2011/12:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub514 av Christer Adelsbo och Peter Jeppsson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub513 av Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub513 av Emma Henriksson KD Fritidshem KD596 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över fritidsverksamheten utifrån de förbättringsbehov som anges i motionen. Motivering Enligt de senaste uppgifterna från Skolverket


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub513 av Emma Henriksson (KD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Ub511 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub511 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt SD Öronmärkning av skolpengen SD9 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om öronmärkning av skolpengen, nämligen att grundbeloppet som betalas ut till huvudmannen enligt


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub511 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2011/12:Ub510 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub510 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt SD Tioårig grundskola SD10 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förskoleklassen ska bli en obligatorisk del av grundskolan, som därmed blir tioårig. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub510 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub509 av Richard Jomshof och Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub509 av Richard Jomshof och Sven-Olof Sällström SD Lärartäthet SD11 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade anslag till den högre utbildningen. Motivering Det är Sverigedemokraternas övertygelse att Sveriges


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub509 av Richard Jomshof och Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub508 av Richard Jomshof och Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub508 av Richard Jomshof och Sven-Olof Sällström SD Uppföljning och anställningsbarhet efter högre utbildning SD16 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sända tydliga direktiv till Högskoleverket att följa upp


Utskottsberedning: 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Ub508 av Richard Jomshof och Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2011/12:Ub507 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub507 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt SD Betyg från årskurs 4 SD18 Sammanfattning Enligt riksdagsbeslut skall betyg sättas vid varje terminsslut i alla ämnen utom språkval från och med höstterminen i årskurs 6 i grundskolan. Samtidigt ges rektor möjligheten att sätta ett sammanfattande


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Ub507 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Ub506 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub506 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt SD Återförstatligande av skolan SD19 Förslag till motion Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska skolan ska få ett statligt huvudmannaskap. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2011/12:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Ub506 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Ub505 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub505 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt SD Lärarlegitimation SD20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort möjligheterna till undantag från reglerna om legitimation och betygssättning i fråga om lärarlegitimationen.


Utskottsberedning: 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub505 av Richard Jomshof och Margareta Sandstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub504 av Richard Jomshof och Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub504 av Richard Jomshof och Mattias Karlsson SD Modersmålsundervisning SD21 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa den obligatoriska modersmålsundervisningen, de nationella minoritetsspråken undantagna.


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub504 av Richard Jomshof och Mattias Karlsson (SD) (doc, 61 kB)

Motion 2011/12:Ub503 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub503 av Carina Herrstedt SD Sfi-bonusen SD212 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sfi-utbildning ska ges under samma förutsättningar som gäller för övriga studenter över 20 år. Motivering Det har under flera


Utskottsberedning: 2011/12:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub503 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub502 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub502 av Johnny Skalin SD Begäran om lov från skolan SD204 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta kommunala utbildningsförvaltningar bedöma enskilda angelägenheter för att få lov från skolan. Motivering Den


Utskottsberedning: 2011/12:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub502 av Johnny Skalin (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Ub501 av Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub501 av Erik Almqvist SD Riktat forskningsanslag för grundforskning inom robotik och AI SD189 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett riktat forskningsanslag för grundforskning inom robotik, automation och AI. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub501 av Erik Almqvist (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub500 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub500 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström S Filmarkivet i Grängesberg S2226 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Filmarkivet i Grängesberg. Motivering Filmarkivet skall i dialog med forskarsamhället och kulturlivet


Utskottsberedning: 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub500 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (S) (doc, 47 kB)