Dokument & lagar (259 träffar)

Motion 2011/12:Ub476 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub476 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning V361 Sammanfattning Utbildningspolitiken har en central roll för att bekämpa arbetslösheten och öka konkurrenskraften i framtiden genom höjd kunskap och kvalitet. Vi vill därför satsa på fler utbildningsplatser


Utskottsberedning: 2011/12:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub476 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 61 kB)

Motion 2011/12:Ub475 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub475 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde 15 Studiestöd V360 Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår en höjning av studiemedlen till 9 080 kronor för fyra veckors studier. I denna summa ingår även en höjning av studiebidraget till 3 130 kronor för fyra veckor, vilket motsvarar en ökning


Utskottsberedning: 2011/12:UbU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Ub475 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 63 kB)

Motion 2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. MP Kunskapsbaserad samhällsutveckling MP1005 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Kunskapsbaserad samhällsutveckling 3 3.1 En bred syn på kunskap 3 3.1.1 Kunskapssynen i skolan 4 3.2 Ett kritiskt förhållningssätt 5 3.2.1 Konsekvensanalyser 5


Utskottsberedning: 2011/12:KrU2 2011/12:UbU14 2011/12:UbU18
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) (doc, 102 kB)

Motion 2011/12:U306 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:U306 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd V227 Sammanfattning Regeringens förslag till budget uppfyller formellt enprocentmålet för svenskt utvecklingssamarbete. Dock har regeringen, precis som tidigare år, gjort avräkningar på biståndet för att bland annat finansiera


Utskottsberedning: 2011/12:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:U306 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. V Sammanhållen järnväg och kollektivtrafik V241 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Allmänt om avreglering av regional kollektivtrafik och nationell järnväg 4 4 Mer demokrati, färre avregleringar 4 4.1 Ökad konkurrens leder inte till lägre


Utskottsberedning: 2011/12:FiU1 2011/12:TU1 2011/12:TU13 2011/12:TU5
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 144 kB)

Motion 2011/12:T455 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:T455 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde 22 Kommunikationer V229 1 Sammanfattning För att minska tågförseningar, få fler att ta tåget samt att mer gods ska fraktas på spår, vill vi öka banunderhållet strukturellt och på en hög nivå. Vi vill att samtliga banor rustas upp med ytterligare


Utskottsberedning: 2011/12:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:T455 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 80 kB)

Motion 2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. V En jämlik och jämställd äldreomsorg V507 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Äldres vardag ska inte vara en handelsvara 6 4.1 LOV och kommande tvångslagstiftning 7 4.2 Privatiseringar ger otryggare personal 8 4.3 Gemensamma


Utskottsberedning: 2011/12:KU13 2011/12:SoU1 2011/12:SoU10 2011/12:SoU14 2011/12:SoU16 2012/13:SoU12
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 26 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 157 kB)

Motion 2011/12:So567 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:So567 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg V570 Sammanfattning Vänsterpartiet presenterar här förslag till riktade förstärkningar av välfärden. Vi föreslår bland annat en stor satsning på mer personal i äldreomsorgen samtidig som vi förstärker satsningen


Utskottsberedning: 2011/12:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:So567 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 73 kB)

Motion 2011/12:So335 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:So335 av Åsa Romson m.fl. MP Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd MP1004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av 1 andra stycket, 3 och 4 i lagen 1972:119 om fastställande av könstillhörighet i vissa fall i enlighet med nedanstående:


Utskottsberedning: 2011/12:SoU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2011/12:So335 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 79 kB)

Motion 2011/12:Sk342 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk342 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde 3 V422 Sammanfattning Enligt Skatteverket uppgår det s.k. skattefelet till mer än 130 miljarder kronor. Det är ett resultat av både medvetet skattefusk och oavsiktliga misstag, men fusket står för den största delen. Myndigheten har som målsättning


Utskottsberedning: 2011/12:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk342 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:Sk291 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk291 av Lars Ohly m.fl. V Översyn av det svenska skattesystemet V420 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över det svenska skattesystemet. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk291 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Motion 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik SD12 Sammanfattning Sverige har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en bråkdel av dessa har haft något egentligt skyddsbehov enligt Genèvekonventionen. Massinvandringen och de många misslyckade


Utskottsberedning: 2011/12:KU14 2011/12:SfU10 2011/12:SfU12 2011/12:UU2
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) (doc, 83 kB)

Motion 2011/12:Sf341 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf341 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom V405 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt uppställning. Anslag Regeringens


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf341 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Sf326 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf326 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde 8 Migration V232 Sammanfattning Vänsterpartiet avvisar kraftigt regeringens inställning om att endast anse sig ha råd att svara upp mot dessa åtaganden genom att räkna av en ökad andel av biståndsramen för flyktingkostnader. Vi avvisar därmed att


Utskottsberedning: 2011/12:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf326 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Sf283 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf283 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn V592 Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår att en individualisering av föräldraförsäkringen genomförs 2012 och anvisar 2 110 miljoner kronor för detta. Detta är en nödvändig reform för att ge barn tillgång


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf283 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Motion 2011/12:Sf271 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf271 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp V543 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa sjukpenningens bortre gräns så att den försäkrades rätt till sjukpenning


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Sf271 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:Sf244 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf244 av Lars Ohly m.fl. V Premiepensionssystemet och AP7 V407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av riksdagens beslut som togs med anledning av proposition 2009/10:44 enligt vad som anförs i motionen. Premiepensionssystemet I propositionen Ändringar i premiepensionssystemet


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf244 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:N367 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:N367 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde 21 Energi V230 Sammanfattning Genom att minska stödet inom energiområdet underlättas inte omställningen av det svenska energisystemet. Vänsterpartiet vill att investeringar i det svenska energisystemet ska bidra till att underlätta miljö- och klimatomställningen


Utskottsberedning: 2011/12:NU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N367 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:N366 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:N366 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde 19 Regional tillväxt V260 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag tkr Anslagsförändring


Utskottsberedning: 2011/12:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N366 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 41 kB)

Motion 2011/12:N365 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:N365 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde 24 Näringsliv V261 Sammanfattning Vänsterpartiet vill med förslagen i motionen för utgiftsområde 24 huvudsakligen utveckla en innovationspolitisk strategi där huvudkomponenterna är satsningar på FoU i småföretag genom skattekrediteringar på 1,2 miljarder


Utskottsberedning: 2011/12:NU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N365 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 64 kB)