Dokument & lagar (774 träffar)

Proposition 2011/12:152

Regeringens proposition 2011/12:152 Enklare och effektivare handläggning av Prop. bostadstillägg, och vissa andra frågor 2011/12:152 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 maj 2012 Beatrice Ask Ulf Kristersson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2011/12:SfU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2011/12:152 (pdf, 365 kB)

Proposition 2011/12:113

Regeringens proposition 2011/12:113 Ett återinförande av begreppet normalt Prop. förekommande arbete 2011/12:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Ulf Kristersson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen,


Utskottsberedning: 2011/12:SfU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2011/12:113 (pdf, 288 kB)

Proposition 2011/12:81

Regeringens proposition 2011/12:81 Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön Prop. 2011/12:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Ulf Kristersson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag till


Utskottsberedning: 2011/12:SfU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2011/12:81 (pdf, 268 kB)

Proposition 2011/12:60

Regeringens proposition 2011/12:60 Genomförande av återvändandedirektivet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 januari 2012 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets


Utskottsberedning: 2011/12:SfU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2011/12:60 (pdf, 1083 kB)

Skrivelse 2011/12:30

Regeringens skrivelse 2011/12:30 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i statens arbete med att motverka bidragsbrott Regeringens skrivelse 2011/12:30 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i statens Skr. arbete med att motverka bidragsbrott 2011/12:30 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm


Utskottsberedning: 2011/12:SfU7 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2011/12:30 (pdf, 1034 kB)

Proposition 2011/12:1 1

Budgetpropositionen för 2012 del 1 Regeringens proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 Förslag till statens budget för 2012, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2012.


Utskottsberedning: 2011/12:AU1 2011/12:AU2 2011/12:CU1 2011/12:FiU1 2011/12:FiU2 2011/12:FiU3 2011/12:FiU4 2011/12:FiU5 2011/12:FöU1 2011/12:JuU1 2011/12:KrU1 2011/12:KU1 2011/12:MJU1 2011/12:MJU2 2011/12:NU1 2011/12:NU2 2011/12:NU3 2011/12:SfU1 2011/12:SfU2 2011/12:SkU1 2011/12:SoU1 2011/12:TU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU2 2011/12:UU1 2011/12:UU2
Riksdagsbeslut (260 förslag): 2 avslag, 258 bifall,

Proposition 2011/12:1 1 (pdf, 3444 kB)

Motion 2011/12:Ub495 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub495 av Jabar Amin m.fl. MP Olika student- och högskolefrågor MP1106 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Högskolan 4 4.1 Lärarledd tid i grundutbildningen 4 4.2 Resursfördelningssystemet 4 4.3 Studentinflytande 5 4.4 Stärkt koppling till arbetsmarknaden 5


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU16 2011/12:UbU17 2011/12:UbU2 2011/12:UbU7
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2011/12:Ub495 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 82 kB)

Motion 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för högre utbildning S48005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU16 2011/12:UbU17
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 83 kB)

Motion 2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. S Hbt och världen S21108 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat nordiskt samarbete i hbt-frågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10 2011/12:UU2 2011/12:UU3 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2011/12:U313 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 66 kB)

Motion 2011/12:U229 av Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:U229 av Maria Lundqvist-Brömster FP Hbt-frågor i EU Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fri rörlighet för alla EU-medborgare oavsett sexuell läggning.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10 2011/12:UU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:U229 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. MP Barn som lever under utsatta livsvillkor MP1701 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förslag på en nationell handlingsplan mot barnfattigdom. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:AU13 2011/12:CU12 2011/12:CU19 2011/12:SfU1 2011/12:SfU2 2011/12:SoU1 2011/12:SoU12 2011/12:SoU13 2011/12:SoU14 2011/12:SoU8 2011/12:UbU13 2011/12:UbU14 2011/12:UbU15 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU4
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 26 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) (doc, 106 kB)

Motion 2011/12:So569 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:So569 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. V Barnfattigdom V586 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 En handlingsplan mot barnfattigdom 3 4 Höj underhållsstödet 4 5 Barn till fattiga umgängesföräldrar 5 6 Förbättra bostadsbidraget för ensamstående föräldrar 6 7 Se över


Utskottsberedning: 2011/12:FiU3 2011/12:SfU1 2011/12:SoU8 2011/12:UbU13 2011/12:UbU14 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2011/12:So569 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (doc, 83 kB)

Motion 2011/12:So483 av Margareta B Kjellin (M)

Motion till riksdagen 2011/12:So483 av Margareta B Kjellin M Bostäder för äldre med vårdbehov M0595 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över vilka riktlinjer och målsättningar som behövs för att få ett ökat varierat bostadsbestånd för


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1 2011/12:SoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:So483 av Margareta B Kjellin (M) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Sk387 av Sten Bergheden och Eliza Roszkowska Öberg (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk387 av Sten Bergheden och Eliza Roszkowska Öberg M Insatser för fler och växande företag M0289 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att helt avskaffa 3:12-reglerna. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:SfU9 2011/12:SkU14 2012/13:NU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2011/12:Sk387 av Sten Bergheden och Eliza Roszkowska Öberg (M) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Sf359 av Helena Lindahl och Abir Al-Sahlani (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf359 av Helena Lindahl och Abir Al-Sahlani C Tillfällig föräldrapenning för barn mellan 16 och 18 år som ligger på sjukhus C329 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att en tillfällig föräldrapenning


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf359 av Helena Lindahl och Abir Al-Sahlani (C) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sf358 av Erik Almqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf358 av Erik Almqvist m.fl. SD Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn SD262 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 848 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf358 av Erik Almqvist m.fl. (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Sf357 av Erik Almqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf357 av Erik Almqvist m.fl. SD Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom SD261 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 950 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 42 010 000 000 kr.


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf357 av Erik Almqvist m.fl. (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Sf356 av Erik Almqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf356 av Erik Almqvist m.fl. SD Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp SD260 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 500 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller


Utskottsberedning: 2011/12:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf356 av Erik Almqvist m.fl. (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Sf355 av Erik Almqvist m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf355 av Erik Almqvist m.fl. SD Utgiftsområde 8 Migration SD258 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 8 Migration 3 610 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 5 458 000 000 kr enligt uppställning: Anslag Anslagsförändring 


Utskottsberedning: 2011/12:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf355 av Erik Almqvist m.fl. (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2011/12:Sf354 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sf354 av David Lång och Mikael Jansson SD Åtgärder mot tiggeri och prostitution SD181 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tiggeri och prostitution ska betraktas som oärlig försörjning och därmed vara skäl för


Utskottsberedning: 2011/12:SfU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sf354 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (doc, 48 kB)