Dokument & lagar (16 326 träffar)

Omröstning 2011/12:UbU18p3 Beslutsunderlag m.m.

Votering: betänkande 2011/12:UbU18 Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor, förslagspunkt 3 Beslutsunderlag m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub321 av Per Bill och Finn Bengtsson båda M och 2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. MP yrkande 3. Datum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2012-04-25

Omröstning 2011/12:UbU18p9 Forskare och utbildning på forskarnivå

Votering: betänkande 2011/12:UbU18 Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor, förslagspunkt 9 Forskare och utbildning på forskarnivå Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub245 av Berit Högman S och 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 3. Datum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-04-25

Omröstning 2011/12:UbU18p4 Forskning i kommuner och regioner m.m.

Votering: betänkande 2011/12:UbU18 Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor, förslagspunkt 4 Forskning i kommuner och regioner m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub251 av Barbro Westerholm FP2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. MP yrkandena 7 och 9-11 samt 2011/12:Ub420 av Yvonne Andersson KDDatum: 2012-04-25

2012-04-25

Omröstning 2011/12:UbU18p10 Jämställdhet inom högskolan

Votering: betänkande 2011/12:UbU18 Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor, förslagspunkt 10 Jämställdhet inom högskolan Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 10. Datum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2012-04-25

Omröstning 2011/12:UbU18p1 Forskningspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2011/12:UbU18 Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor, förslagspunkt 1 Forskningspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. MP yrkandena 4 och 8 samt 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. S yrkande 1. Datum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-04-25

Omröstning 2011/12:UbU17p4 Högskola och yrkeshögskola

Votering: betänkande 2011/12:UbU17 Högskolan, förslagspunkt 4 Högskola och yrkeshögskola Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub460 yrkande 6. Datum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 93 0 19 M 93 0 0 14 MP 22 0 0 3 FP

2012-04-25

Omröstning 2011/12:UbU17p15 Nordisk språkförståelse

Votering: betänkande 2011/12:UbU17 Högskolan, förslagspunkt 15 Nordisk språkförståelse Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub486. Datum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 93 0 0 14 MP 22 0 0 3 FP 20 0 0 4 C

2012-04-25

Omröstning 2011/12:UbU17p13 Sjuksköterskors specialistutbildning

Votering: betänkande 2011/12:UbU17 Högskolan, förslagspunkt 13 Sjuksköterskors specialistutbildning Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub317. Datum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 93 0 0 14 MP 22 0 0 3 FP 20

2012-04-25

Omröstning 2011/12:UbU17p2 Resursfördelningssystemet

Votering: betänkande 2011/12:UbU17 Högskolan, förslagspunkt 2 Resursfördelningssystemet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub460 yrkande 3 och 2011/12:Ub495 yrkandena 2 och 3. Datum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 93 0 19

2012-04-25

Omröstning 2011/12:UbU17p3 Höjd kvalitet i utbildningen m.m.

Votering: betänkande 2011/12:UbU17 Högskolan, förslagspunkt 3 Höjd kvalitet i utbildningen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub460 yrkande 4 och 2011/12:Ub495 yrkande 11. Datum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 93 0 19

2012-04-25

Omröstning 2011/12:UbU17p23 Avregistrering av inaktiva studenter

Votering: betänkande 2011/12:UbU17 Högskolan, förslagspunkt 23 Avregistrering av inaktiva studenter Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub212, 2011/12:Ub289 och 2011/12:Ub479. Datum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 31 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M

2012-04-25

Omröstning 2011/12:UbU17p22 Studieavgifter för utländska studenter m.m.

Votering: betänkande 2011/12:UbU17 Högskolan, förslagspunkt 22 Studieavgifter för utländska studenter m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub308, 2011/12:Ub310, 2011/12:Ub324 och 2011/12:Ub495 yrkande 7. Datum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 30 MP, V Parti Ja Nej Avstående

2012-04-25

Omröstning 2011/12:UbU17p6 Högskoleutbildningarnas arbetslivsanknytning

Votering: betänkande 2011/12:UbU17 Högskolan, förslagspunkt 6 Högskoleutbildningarnas arbetslivsanknytning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub268, 2011/12:Ub293, 2011/12:Ub460 yrkande 5 och 2011/12:Ub495 yrkande 6. Datum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 S, SD Parti Ja Nej

2012-04-25

Omröstning 2011/12:UbU17p12 Högskoleutbildningarnas innehåll

Votering: betänkande 2011/12:UbU17 Högskolan, förslagspunkt 12 Högskoleutbildningarnas innehåll Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju306 yrkande 3, 2011/12:So442 yrkande 3, 2011/12:So572 yrkande 1, 2011/12:Ub222, 2011/12:Ub224, 2011/12:Ub225, 2011/12:Ub230, 2011/12:Ub237, 2011/12:Ub266, 2011/12:Ub325, 2011/12:Ub351,

2012-04-25

Omröstning 2011/12:UbU17p7 Anställningsbarhet

Votering: betänkande 2011/12:UbU17 Högskolan, förslagspunkt 7 Anställningsbarhet Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub508 yrkandena 1-3. Datum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 92 0 0 15 MP 22 0 0 3 FP 20 0

2012-04-25

Omröstning 2011/12:UbU17p16 Lärarlegitimation

Votering: betänkande 2011/12:UbU17 Högskolan, förslagspunkt 16 Lärarlegitimation Riksdagen avslår motion 2011/12:Ub505. Datum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 22 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 19 M 93 0 0 14 MP 22 0 0 3 FP 20 0 0 4 C 18

2012-04-25

Omröstning 2011/12:UbU17p17 Breddad rekrytering och tillträdesfrågor

Votering: betänkande 2011/12:UbU17 Högskolan, förslagspunkt 17 Breddad rekrytering och tillträdesfrågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub216, 2011/12:Ub386, 2011/12:Ub405 yrkande 1, 2011/12:Ub460 yrkande 7 och 2011/12:Ub495 yrkande 8. Datum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 23

2012-04-25

Omröstning 2011/12:UbU17p10 Framtida förstärkningar av vissa utbildningar och lärosäten

Votering: betänkande 2011/12:UbU17 Högskolan, förslagspunkt 10 Framtida förstärkningar av vissa utbildningar och lärosäten Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub223, 2011/12:Ub278, 2011/12:Ub297, 2011/12:Ub306, 2011/12:Ub354, 2011/12:Ub374, 2011/12:Ub380, 2011/12:Ub384, 2011/12:Ub388, 2011/12:Ub395, 2011/12:Ub439, 2011/12:Ub445,

2012-04-25

Omröstning 2011/12:UbU17p14 Lärarutbildningen

Votering: betänkande 2011/12:UbU17 Högskolan, förslagspunkt 14 Lärarutbildningen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub217, 2011/12:Ub238, 2011/12:Ub246 yrkande 1, 2011/12:Ub248 yrkande 2, 2011/12:Ub262 yrkande 1, 2011/12:Ub311, 2011/12:Ub402, 2011/12:Ub434, 2011/12:Ub441, 2011/12:Ub482 yrkande 3, 2011/12:Ub485 och 2011/12:Ub496.

2012-04-25

Omröstning 2011/12:UbU17p18 Modersmål och meritpoäng

Votering: betänkande 2011/12:UbU17 Högskolan, förslagspunkt 18 Modersmål och meritpoäng Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ub299 yrkandena 1-3 och 2011/12:Ub458 yrkande 17. Datum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 25 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 92 0 19

2012-04-25