Dokument & lagar (1 039 träffar)

Motion 2011/12:U307 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:U307 av Leif Jakobsson m.fl. S Nationell strategi för tillväxt i Öresundsregionen S10165 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell strategi för en utveckling av Öresundsregionen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:SkU13 2011/12:UU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:U307 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. MP Flyg med förnuft MP2503 Sammanfattning Flygtrafiken ökar kraftigt och med nuvarande ökningstakt kommer svenskarnas flygresor att orsaka större utsläpp av växthusgaser än landets samlade biltrafik om ett tiotal år. Varken utsläppshandel, teknikutveckling


Utskottsberedning: 2011/12:MJU11 2011/12:MJU25 2011/12:SkU15 2011/12:SkU16 2011/12:TU1 2011/12:TU15 2011/12:TU5
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 88 kB)

Motion 2011/12:T469 av Josef Fransson och Thoralf Alfsson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:T469 av Josef Fransson och Thoralf Alfsson SD Främjande av veteranbilshobbyn SD22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja veteranbilshobbyn genom en återgång till tidigare skatteregler vid import av veteranbilar


Utskottsberedning: 2011/12:SkU15 2011/12:SkU16 2011/12:TU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:T469 av Josef Fransson och Thoralf Alfsson (SD) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. S Utgiftsområde 22 Kommunikationer S28001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 6 Transportlösningar och it för en kunskapsbaserad ekonomi och värdeburen tillväxt. 6 Järnväg 7 Investeringar i ökad kapacitet


Utskottsberedning: 2011/12:CU19 2011/12:FiU1 2011/12:SkU16 2011/12:TU1 2011/12:TU10 2011/12:TU12 2011/12:TU13 2011/12:TU14 2011/12:TU15 2011/12:TU16 2011/12:TU5 2011/12:TU8 2011/12:TU9 2012/13:JuU10 2012/13:KU19
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 37 avslag, 2 bifall,

Motion 2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 124 kB)

Motion 2011/12:T425 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T425 av Börje Vestlund m.fl. S Stockholm en världsstad i rörelse S10108 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för tunnelbana till Norra Station och Nya Karolinska.


Utskottsberedning: 2011/12:SkU16 2011/12:TU1
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2011/12:T425 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2011/12:T344 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:T344 av Stina Bergström m.fl. MP Mer gods på spåren MP1207 Sammanfattning Klimatsmarta transporter är en viktig förutsättning för ett hållbart samhälle. Vägtransporter och flyg ger stor klimatpåverkan medan spårburen trafik och sjöfart ger mindre. Miljöpartiet välkomnar EU-kommissionens


Utskottsberedning: 2011/12:SkU16 2011/12:TU1 2011/12:TU10
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2011/12:T344 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 89 kB)

Motion 2011/12:T340 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:T340 av Stina Bergström m.fl. MP Mer gods på Vänern mindre på vägarna MP1204 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Vänern, Göta älv och Trollhätte kanal införlivas i EU:s regelverk om inre vattenvägar. Riksdagen


Utskottsberedning: 2011/12:SkU14 2011/12:SkU16 2011/12:TU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2011/12:T340 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:T235 av Tony Wiklander m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:T235 av Tony Wiklander m.fl. SD Tillgänglig sjöfart för fartyg med svensk flagg och svenska sjömän Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort begränsningen i sjöfartsstöd enligt förordningen


Utskottsberedning: 2011/12:SkU13 2011/12:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:T235 av Tony Wiklander m.fl. (SD) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:Sk432 av Per Lodenius och Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk432 av Per Lodenius och Kerstin Lundgren C Undanta elbilar från trängselskatt C402 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pröva möjligheten att undanta elbilar från trängselskatt i Stockholm och Göteborg. Motivering


Utskottsberedning: 2011/12:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk432 av Per Lodenius och Kerstin Lundgren (C) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sk431 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk431 av Per Åsling C Skatterabatt för FoU i småföretag C468 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pröva möjligheten att införa en generell skatterabatt för FoU i småföretag. Motivering I dag är Sverige ett av


Utskottsberedning: 2011/12:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk431 av Per Åsling (C) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:Sk430 av David Lång m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk430 av David Lång m.fl. SD Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution SD253 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution 106 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 10 285 000 000 kr. Anslag Anslagsförändring 


Utskottsberedning: 2011/12:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk430 av David Lång m.fl. (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Sk429 av Valter Mutt och Annika Lillemets (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk429 av Valter Mutt och Annika Lillemets MP Återinförande av arvsskatt MP2804 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra arvsskatten, eventuellt kompletterad med en återinförd gåvoskatt. Motivering Det


Utskottsberedning: 2011/12:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk429 av Valter Mutt och Annika Lillemets (MP) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sk428 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk428 av Siv Holma m.fl. V Miljöanpassad vägtrafik V242 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Allmänt om vägtrafik 3 4 Rättvisa drivmedelsskatter 4 5 Gynna hållbara drivmedel 7 5.1 Ett livscykelperspektiv på drivmedel punkt 1 8 5.2 Certifiera bränslen utifrån social


Utskottsberedning: 2011/12:SkU13 2011/12:SkU15 2011/12:SkU16
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2011/12:Sk428 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 130 kB)

Motion 2011/12:Sk427 av Mikael Jansson och David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk427 av Mikael Jansson och David Lång SD Skattelättnader för manuell skördning m.m. SD214 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda former av skattelättnader för tillfällig arbetskraft som skördar manuellt inom


Utskottsberedning: 2011/12:SkU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Sk427 av Mikael Jansson och David Lång (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sk426 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk426 av Carina Herrstedt SD Skatteavtal i Öresundsregionen SD211 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa gränsproblem i Öresundsregionen och få till stånd en omförhandling av skatteavtalet mellan Sverige


Utskottsberedning: 2011/12:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk426 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sk425 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk425 av Carina Herrstedt SD Pensionärsskatten SD210 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pension ska beskattas på samma sätt som lön. Motivering Det ska löna sig att arbeta, men det måste också löna sig att


Utskottsberedning: 2011/12:SkU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk425 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:Sk424 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk424 av David Lång och Mikael Jansson SD Ändrade regler för pensionsförsäkringar SD179 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en möjlighet att flytta pensionsförsäkringar.1 Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:FiU22 2011/12:SkU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Sk424 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Sk423 av Erik Almqvist och Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk423 av Erik Almqvist och Kent Ekeroth SD Stopp av dubbelmoms SD182 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt införa ett tillfälligt undantag från momsuttaget i de fall då en produkt beläggs med dubbel moms


Utskottsberedning: 2011/12:SkU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk423 av Erik Almqvist och Kent Ekeroth (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sk422 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk422 av Carina Herrstedt SD Förändring av fastighetstaxeringslagen SD147 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att studentbostäder framdeles bör betraktas som elevhem och därmed beviljas undantag i fastighetstaxeringslagen.


Utskottsberedning: 2011/12:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk422 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Sk421 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Sk421 av Carina Herrstedt SD Skattefri avsättning av pengar till underhåll av hyreshus SD140 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att underlätta långsiktigt underhåll av hyreshus genom att möjliggöra skatteavdrag


Utskottsberedning: 2011/12:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Sk421 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 47 kB)