Dokument & lagar (652 träffar)

Motion 2011/12:Ub210 av Anita Brodén och Nina Lundström (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub210 av Anita Brodén och Nina Lundström FP Arktis FP1131 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sveriges ansvar som ordförande i Arktiska rådet.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:UbU18 2011/12:UU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Ub210 av Anita Brodén och Nina Lundström (FP) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:U338 av Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:U338 av Julia Kronlid SD Rent vatten och sanitet i utvecklingsländer SD5557 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i biståndets satsningar på miljö och klimat bör en större prioritet läggas på insatser för rent


Utskottsberedning: 2011/12:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U338 av Julia Kronlid (SD) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:U337 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:U337 av Julia Kronlid m.fl. SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd SD257 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 4 152 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 26 112 000 000 kr enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2011/12:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U337 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (doc, 85 kB)

Motion 2011/12:U336 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:U336 av Peter Rådberg m.fl. MP Somalia och sjöröveri MP3107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att EU:s insats utanför Somalia ska intensifiera sina ansträngningar för att beivra internationellt


Utskottsberedning: 2012/13:UU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U336 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:U335 av Mehmet Kaplan (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:U335 av Mehmet Kaplan MP Situationen i Karabach MP2301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inom FN, EU och i andra internationella organisationer bör verka för att bryta den internationella tystnaden


Utskottsberedning: 2011/12:UU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2011/12:U335 av Mehmet Kaplan (MP) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:U334 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:U334 av Julia Kronlid m.fl. SD Utgiftsområde 5 Internationell samverkan SD255 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen 2012 under utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt uppställning: Anslag Regeringens


Utskottsberedning: 2011/12:UU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U334 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:U333 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:U333 av Helena Leander m.fl. MP Skydd av Arktis MP2406 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör ta initiativ till ett omedelbart moratorium för all utvidgad exploatering i Arktis i minst tio år. Riksdagen


Utskottsberedning: 2011/12:UU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2011/12:U333 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 77 kB)

Motion 2011/12:U332 av Annelie Enochson m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2011/12:U332 av Annelie Enochson m.fl. KD, M, C, FP Uigurerna KD401 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige fortsättningsvis i dialogen med Kina bör verka för att de mänskliga rättigheterna respekteras fullt ut för


Utskottsberedning: 2011/12:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:U332 av Annelie Enochson m.fl. (KD, M, C, FP) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:U331 av Caroline Szyber m.fl. (KD, C, FP)

Motion till riksdagen 2011/12:U331 av Caroline Szyber m.fl. KD, C, FP Burma KD404 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen ska agera för att ett internationellt tryck upprätthålls på den burmesiska regimen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:UU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2011/12:U331 av Caroline Szyber m.fl. (KD, C, FP) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:U330 av Valter Mutt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:U330 av Valter Mutt m.fl. MP Syriens folk MP2808 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör ta initiativ till att stödja det syriska folkets kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Bakgrund Vecka


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U330 av Valter Mutt m.fl. (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:U329 av Hans Linde m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:U329 av Hans Linde m.fl. V En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling V290 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 4 4 Det svenska biståndet 5 4.1 Urholkningen av biståndet 5 4.2 Resultatstyrning och transparens i biståndet 5


Utskottsberedning: 2011/12:KU1 2011/12:UU2 2012/13:UU12 2012/13:UU13
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2011/12:U329 av Hans Linde m.fl. (V) (doc, 101 kB)

Motion 2011/12:U328 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:U328 av Urban Ahlin m.fl. S Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd S92035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens föreslagna kapitaltillskott till Swedfund International AB på 400 000 000 kr under 2012 dessa medel ska kvarstå i anslaget 1:1 och användas till tillväxt-


Utskottsberedning: 2011/12:UU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:U328 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:U327 av Mattias Karlsson och Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:U327 av Mattias Karlsson och Julia Kronlid SD Karenfolket SD202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör intensifiera sina ansträngningar i syfte att stödja karenfolkets strävanden efter ökad autonomi


Utskottsberedning: 2011/12:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U327 av Mattias Karlsson och Julia Kronlid (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:U326 av Carina Herrstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:U326 av Carina Herrstedt m.fl. SD Kristna i Irak SD163 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmärksamma den etniska rensningen av kristna som pågår i Irak och stödja upprättandet av en autonom region i Irak.


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U326 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:U325 av Julia Kronlid och Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:U325 av Julia Kronlid och Kent Ekeroth SD Bistånd till den palestinska myndigheten SD143 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stoppa det svenska biståndet till den palestinska myndigheten med den motivation som


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:U325 av Julia Kronlid och Kent Ekeroth (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:U324 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:U324 av Jan Lindholm MP Taiwan och klimatsamarbetet MP2638 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för Taiwans deltagande som observatör i UNFCCC. Bakgrund Förenta nationernas ramkonvention om


Utskottsberedning: 2011/12:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U324 av Jan Lindholm (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:U323 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:U323 av Jabar Amin m.fl. MP Irakiska Kurdistan MP1109 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att aktivt och mer än någonsin stödja den federativa statusen i irakiska Kurdistan. Motivering Under i stort sett hela 1900-talet


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U323 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:U322 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:U322 av Bodil Ceballos m.fl. MP Utgiftsområdena 5 Internationell samverkan och 7 Internationellt bistånd MP1023 Sammanfattning Internationell samverkan handlar om frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer. Målet


Utskottsberedning: 2011/12:UU1 2011/12:UU2 2012/13:UU12
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2011/12:U322 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) (doc, 84 kB)

Motion 2011/12:U321 av Hans Wallmark (M)

Motion till riksdagen 2011/12:U321 av Hans Wallmark M Arbetspendling M0466 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det i samtalen mellan Sverige och Danmark bör ges ökad tyngd åt frågeställningar som har med arbetspendling i Öresundsregionen


Utskottsberedning: 2011/12:UU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U321 av Hans Wallmark (M) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:U320 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2011/12:U320 av Edward Riedl M Fallet Dawit Isaak M824 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att frige Dawit Isaak. Motivering Sedan mer än 10 år sitter den svenska medborgaren Dawit Isaak fängslad i Eritrea. Han


Utskottsberedning: 2011/12:UU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U320 av Edward Riedl (M) (doc, 46 kB)