Dokument & lagar (812 träffar)

Bilaga

Promemoria 2012-02-22 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och förväntas godkännas av Coreper II vecka 8. Översänds för skriftligt samråd vecka 8 till fredagen den 24 februari kl 14.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 5 Troliga A-punkter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 49 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-02-15 Statsrådsberedningen EU-kansliet Komplettering Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och förväntas godkännas vid Coreper II vecka 7. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 7 till fredagen den 17 februari, kl. 09.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 7


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 57 kB)

Bilaga

Till JuU inkomna EU-dokument 26 april 9 maj 2012 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik 2012-04-30 KOM2012 81 Förslag till rådets förordning om migrering från Schengens informationssystem SIS 1 till andra generationen av Schengens informationssystem SIS II omarbetning Ministerrådet Inlämnat


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 31 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-02-13 Statsrådsberedningen EU-kansliet Trolig A-punkt inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid SJK 2012-02-13 Översänds för skriftligt samråd vecka 7 till tisdag 14 februari, kl 09.00 Frågor som lösts i förberedande instanser 3 Trolig A-punkt inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 31 kB)

Bilaga

Till JuU inkomna EU-dokument 11 april 25 april 2012 Fakta-pm från regeringen Inlämnat Beteckning Rubrik 2012-04-20 2011/12:FPM132 Direktiv om förverkande av vinning av brott Ministerrådet Inlämnat Beteckning Rubrik Preliminär dagordning 3162:a mötet i 2012-04-25 8892/12 Europeiska unionens råd rättsliga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 12 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-02-09 Statsrådsberedningen EU-kansliet Komplettering Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II vecka 6. Översänds för skriftligt samråd vecka 6 till fredag den 10 februari, kl. 08.00 Frågor som lösts i förberedande instanser 3 Troliga A-punkter inför kommande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 30 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-02-02 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II och Coreper I vecka 5. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 5. Frågor som lösts i förberedande instanser 5 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 43 kB)

Bilaga

Promemoria 2012-01-27 Statsrådsberedningen EU-kansliet Komplettering Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I vecka 4 Överlämnas för skriftigt samråd vecka 4 till måndag den 30 januari kl 09.00. Frågor som lösts i förberedande instanser 3 Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 30 kB)

Bilaga

Till JuU inkomna EU-dokument 11 april 25 april 2012 Fakta-pm från regeringen Inlämnat Beteckning Rubrik 2012-04-20 2011/12:FPM132 Direktiv om förverkande av vinning av brott Ministerrådet Inlämnat Beteckning Rubrik 2012-04-25 8892/12 Preliminär dagordning 3162:a mötet i Europeiska unionens råd rättsliga och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 32 kB)

Bilaga

Promemoria 2011-09-15 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och Coreper II vecka 37. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 37. FRåGOR SOM LöSTS I FöRBEREDANDE INSTANSER 6 TROLIGA A-PUNKTER INFöR KOMMANDE RåDSMöTEN SOM GODKäNDES VID COREPER II 2011-09-14


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 161 kB)

Bilaga

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 20120412 TID 10.00 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:23 och 24 2 Naturvård och biologisk mångfald MJU14 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om naturvård. Utskottet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 52 kB)

Bilaga

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 20120412 TID 10.00 10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:23 och 24 2 Naturvård och biologisk mångfald MJU14 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om naturvård.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 214 kB)

Bilaga

Promemoria 2011-09-21 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och Coreper II vecka 38 Överlämnas för skriftligt samråd vecka 38, till torsdagen den 22 september, kl 08.30. FRåGOR SOM LöSTS I FöRBEREDANDE INSTANSER 8 TROLIGA A-PUNKTER INFöR KOMMANDE RåDSMöTEN


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 217 kB)

Bilaga

Promemoria 2011-09-28 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 39 Överlämnas för skriftligt samråd vecka 39, till torsdagen den 29 september, kl. 08.30. FRåGOR SOM LöSTS I FöRBEREDANDE INSTANSER 5 TROLIGA A-PUNKTER INFöR


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 148 kB)

Bilaga

Promemoria 2011-10-05 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I och Coreper II vecka 40. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 40, till torsdagen den 6 oktober kl 08.30. TROLIGA A-PUNKTER INFöR KOMMANDE RåDSMöTEN SOM FöRVäNTAS GODKäNNAS VID COREPER


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 241 kB)

Bilaga

Till JuU inkomna EU-dokument 13 mars 11 april 2012 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och 2012-04-11 KOM2012 168 rådet om tillämpningen av direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 14 kB)

Bilaga

Till JuU inkomna EU-dokument 13 mars 11 april 2012 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik 2012-04-11 KOM2012 168 Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 41 kB)

Bilaga

Promemoria 2011-10-13 Statsrådsberedningen EU-kansliet Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I och förväntas godkännas vid Coreper II vecka 41. Överlämnas för skriftligt samråd vecka 41. FRåGOR SOM LöSTS I FöRBEREDANDE INSTANSER 4 TROLIGA A-PUNKTER INFöR KOMMANDE RåDSMöTEN SOM GODKäNDES


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 113 kB)

Bilaga

Till JuU inkomna EU-dokument 1 mars 13 mars 2012 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik 2012-03-12 KOM2012 85 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om frysning och förverkande av vinning av brott i Europeiska unionen 2012-03-12 SWD2012 32 Arbetsdokument från kommissionens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (doc, 32 kB)