Dokument & lagar (1 546 träffar)

Bilaga

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument den 4 december 9 december 2015 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2015-12-04 COM2015 COMMUNICATION FROM THE 624 COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Implementing the European Agenda


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 22 kB)

Bilaga

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument 25 november 3 december 2015 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2015-11-30 Evaluation of Directive 2015/413/EU Kommissionen har inlett ett facilitating cross-border exchange of samråd om utvärdering


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 41 kB)

Bilaga

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument 25 november 3 december 2015 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2015-11-30 Evaluation of Directive 2015/413/EU facilitating cross-border exchange of information on road-safety-related traffic offences Länk


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 46 kB)

Svensk författningssamling 2015:938

2015-12-10

Svensk författningssamling 2015:912

2015-12-10

Svensk författningssamling 2015:904

2015-12-10

Svensk författningssamling 2015:899

2015-12-10

Kommittédirektiv 2015:135 kommittébeteckning: U 2015:12

Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning U 2015:12 Innehåll Förlängd tid för och utvidgning av uppdraget Uppdraget att föreslå hur kunskap och kompetens hos nyanlända kvinnor och män snabbt kan tas till vara i det svenska skolväsendet Olika typer av kompletterande utbildningar

2015-12-10

Kommittédirektiv 2015:134

Hjälpmedel, teknik och metoder för delaktighet och självbestämmande Innehåll Sammanfattning Bakgrund Begreppet hjälpmedel Regler och samverkan Avgifter Myndigheten för delaktighet Behovet av en översyn Kompetenssituationen behöver övervägas Avgifterna varierar över landet Ansvaret för hjälpmedel för barn och

2015-12-10

Kommittédirektiv 2015:133 kommittébeteckning: S 2014:17

Tilläggsdirektiv till ToR-utredningen. Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet S 2014:17 Innehåll Utvidgning och förlängd tid för redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 2015 Utvidgning och förlängd tid för redovisning av uppdraget Regeringen beslutade den 17 juli

2015-12-10