Dokument & lagar (1 546 träffar)

Kommittédirektiv 2015:132 kommittébeteckning: UD 2015:01

Tilläggsdirektiv till utredningen om medverkan av tjänsteleverantörer vid hantering av ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd UD 2015:01 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regelverket och problemen med dagens hantering av uppehållstillståndskort Det utvidgade uppdraget Utredaren ska därför

2015-12-10

Kommittédirektiv 2015:131 kommittébeteckning: Ju 2014:22

Tilläggsdirektiv till 2014 års människohandelsutredning Ju 2014:22 Innehåll Sammanfattning av tilläggsuppdraget Utredningens nuvarande uppdrag Behovet av en utvidgning av uppdraget Vissa internationella åtaganden avseende tvångsarbete Åtgärder för att motverka exploatering av utsatta personer Tilläggsuppdraget Straffrättslig

2015-12-10

Kommittédirektiv 2015:130 kommittébeteckning: Fi 2015:06

Tilläggsdirektiv till Kommittén om översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande Fi 2015:06 Innehåll Redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 10 december 2015 Redovisning av uppdraget Regeringen beslutade den 11 juni 2015 att ge en parla-mentariskt sammansatt kommitté i uppdrag

2015-12-10

Svensk författningssamling 2015:860

2015-12-03

Kommittédirektiv 2015:129 kommittébeteckning: A 2014:01

Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering A 2014:01 Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Utredaren får nu i uppdrag att också analysera och ta ställning till Utredaren ska därför Utredaren ska därför Diskriminering i offentlig verksamhet Utredaren ska därför

2015-12-03

Kommittédirektiv 2015:128 kommittébeteckning: Fi 2015:02

Tilläggsdirektiv till 2015 års betaltjänstutredning Fi 2015:02 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 3 december 2015 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 1 april 2015 kommittédirektiv om betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton dir. 2015:39Utredningen

2015-12-03

Kommittédirektiv 2015:127

Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården Innehåll Sammanfattning Bakgrund Definitioner Uppdraget att kartlägga pågående initiativ och samarbeten Utredaren ska därför Uppdraget att utreda mer bindande nationella riktlinjer Kommunalt självstyre Professionernas yrkesansvar Utredaren ska

2015-12-03

Kommittédirektiv 2015:126

Förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna Innehåll Sammanfattning Uppdraget att se över av bestämmelserna om ordning i domstolarna Ordning i samband med förhandlingar Utredaren ska Kläder och symboler som kan uppfattas som hotfulla Utredaren ska Allmänhetens bruk av elektronisk utrustning

2015-12-01

Bilaga

Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2015-11-13 KOM2015 569 Kommissionens yttrande enligt artikel Kommissionen godtar 294.7 c i fördraget om Europeiska samtliga ändringar som unionens funktionssätt om antagits av Europaparlamentets ändringar av rådets Europaparlamentet. ståndpunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 198 kB)

Bilaga

Begäran om hearing med anledning av införande av gränskontroller m.m. 2015-11-13 Regeringen beslutade 12 november om att tillfälligt återinföra gränskontroll vid inre gräns och att föreslå att det ska införas identitetskontroll av passagerare på fartyg. Med anledning av detta begär Vänsterpartiet att rikspolischefen, Migrationsverkets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 50 kB)

Svensk författningssamling 2015:827

2015-11-26

Svensk författningssamling 2015:812

2015-11-26

Svensk författningssamling 2015:801

2015-11-26

Svensk författningssamling 2015:799

2015-11-26